Több mint ötmilliárd euró a folyó fizetési mérleg hiánya

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
MTA

A folyó fizetési mérleg hiánya 2007-ben 5,06 milliárd euró, a tavalyi negyedik negyedévben 1,113 milliárd euró volt - közölte a jegybank hétfőn az első becslés alapján.

A folyó fizetési mérleg hiánya 2006-ban 5,446 milliárd eurót tett ki. A folyó hiány 2007 negyedik negyedévében a szezonális hatásoktól megtisztítva 1,116 milliárd euró volt.

A negyedéves adatok alapján 2007 IV. negyedévében a külfölddel szemben fennálló finanszírozási igény (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes hiánya) az előző negyedévhez képest nőtt. Értéke 765 millió euró volt, a szezonális hatások kiszűrésével 885 millió euró, ami a GDP 3,7 százaléka.

A 2007. évi összesített adatok szerint a külfölddel szemben fennálló finanszírozási igény összege 4,025 milliárd eurót mutat (2006: 4,770 milliárd euró).

A pénzügyi mérleg egyenlegeként adódó úgynevezett alulról számított külső finanszírozási igény a IV. negyedévben 1,365 milliárd euró, szezonálisan kiigazítva 1,564 milliárd euró volt, ami a GDP 6 százalékát tette ki.

AZ MNB által közölt előzetes folyó fizetési mérleg adatok alapján 2007 IV. negyedévében a szezonális hatásoktól megtisztított összeg 1,116 milliárd euró volt. A szezonális hatások kiszűrésével a hiány a negyedik negyedévben az előző negyedévhez képest (1,321 milliárd euró) tovább csökkent. E csökkenés mögött a jövedelem- és transzfermérleg együttes egyenlegének a javulása áll, amit elsősorban az EU-transzferek növekedése magyaráz.

A IV. negyedévi folyó fizetési mérlegen belül a reálgazdasági folyamatok elemzéséből kiderül: az áruforgalom egyenlege 395 millió euró többlettel zárt (a szezonális hatásoktól megtisztítva 526 millió euró) míg a szolgáltatások többlete 173 millió eurót tett ki (a szezonális hatásoktól megtisztítottan 237 millió eurót).

A szolgáltatásokon belül az idegenforgalmi többlet negyedik negyedéves szezonálisan kiigazított adata 280 millió euró volt. Az egyéb szolgáltatásoknál a negyedik negyedévben is hiány keletkezett, értéke a szezonális hatásoktól megtisztítva 99 millió euró volt.

A jövedelem- és transzfermérleg összetevői közül az Európai Unióval kapcsolatos IV. negyedévi folyó transzferek 232 millió euró többletet mutat, míg a tőketranszferként elszámolt tranzakciók bevételi többlete 403 millió euró volt. Összességében a negyedik negyedévben 635 millió euró bevételi többlet keletkezett.

A finanszírozással összefüggő adatokat ismertetve az MNB közli: 2007. IV. negyedévben a nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megvalósuló tőkemozgások egyenlege összességében 588 millió euró forrásbeáramlást mutatott.

A magyar befektetők külföldre irányuló, részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetése 642 millió eurót, az újra befektetett jövedelmek 300 millió eurót tettek ki.

700 millió euró külfoldi tőkebefektetés (Oldaltörés)


A külföldi befektetők részesedés formájában megvalósuló tőkebefektetése 700 millió eurót, míg az újra befektetett jövedelmek 1,764 milliárd eurót értek el. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfolió befektetéseknél 934 millió euró forráskiáramlás történt, ebből 356 millió euró volt a magyar befektetők külföldi részvényvásárlása és 579 millió euró volt a külföldiek tulajdonában lévő magyarországi részvények magyar befektetők részére történő eladása.

Az adóssággeneráló finanszírozás egyenlege a IV. negyedévben 777 millió euró volt, ebből a közvetlen tőkebefektetésekhez tartozó egyéb tőkemozgásoknál a magyar befektetők külföldi közvetlen tőkebefektetéseihez 184 millió euró kiáramlás, és a külföldiek magyarországi tőkebefektetéseihez pedig 704 millió euró kiáramlás kapcsolódott.

A jegybanki tartalékok értéke 2007. december végén 16,4 milliárd euró volt. A nemzetgazdaság bruttó adósságállománya 2,1 milliárd euróval (81,3 milliárdra) nőtt. A közvetlen tőkebefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkével a bruttó adósságállomány 4,4 milliárd euróval nőtt a negyedik negyedévben.

A kormányzati szektor bruttó adóssága a 2006 végi 31,1 milliárd euróról 2007 végére 34,2 milliárdra, a magánszektoré 52,2 milliárd euróról 65,4 milliárdra emelkedett.

A nettó külföldi adósság 2007 végén 1,4 milliárd euróval emelkedett, míg figyelembe véve a közvetlen tőkebefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkét is a növekedés 0,5 milliárd euró. A külföldiek tulajdonában lévő, forintban denominált államkötvények állománya 2007. december végén 12,9 milliárd euró volt, 0,2 milliárd euróval magasabb az előző negyedév végén mért adatnál.

A nemzetgazdaság nettó adósságállománya 2007. december végén 40,7 milliárd euró (a GDP arányában 40,3 százalék) volt. A közvetlen tőkefektetéseken belül elszámolt egyéb tőkével együtt 47,0 milliárd eurót (a GDP arányában 46,6 százalék) tett ki, 2007. IV. negyedév végén az előző negyedévhez viszonyítva az államháztartás és az MNB nettó adósságállománya 0,4 milliárd euróval nőtt.

A kormányzati szektor nettó adóssága a 2006 végi 14,1 milliárd euróról 2007 végére 16,9 milliárd euróra nőtt, ebből a forintadósság 2006 évvégén 12,7 milliárd eurót, 2007 végén 14,7 milliárd eurót jelentett.