szerző:
Gergely Zsófia

Pszichológusnak kellett az óvodásokkal foglalkozni egy IX. kerületi intézményben, a szülők szerint annyira megviselte őket a poroszos bánásmód, és hogy folyamatosan kámforrá váltak az óvónénik. Utóbbiak ugyanis menekültek az intézményből, amelynek nyugdíjasként visszafoglalkoztatott vezetője még azt is megtiltotta, hogy az óvónők facebookozzanak a szülőkkel a gyerekeikről. Az önkormányzat szerint nincs bizonyíték a helytelen bánásmódra, csak generációs szembenállásról van szó. De azért szóltak a szerintük is konzervatív óvodavezetőnek, hogy a közösségi oldal használatát nem korlátozhatja.

Egészen szürreális belháború dúl egy IX. kerületi önkormányzati óvodában, ami egy elkeseredett szülő megfogalmazása szerint kicsiben tökéletesen mintáz országosan tapasztalható jelenségeket:

kiskirályként viselkedő vezetők, menekülő munkaerő, megosztottság a szülői közösségben.

Csakhogy a helyenként már tragikomikus cirkusz pontosan azokon csattan, akiken legkevésbé kellene: az Epres Óvodába járó gyerekeken. Vannak köztük, akikkel már pszichológusnak kellett foglalkoznia, másoknak otthon próbálják megmagyarázni, hova tűnt megint a szeretett óvónénije, de akad olyan gyerek is, aki reggelente hónapokon át hányt, annyira nem akaródzott bemennie az oviba.

Az megkérdőjelezhetetlen tény, hogy több mint ötvenen – szülők és korábban itt dolgozó óvónők – írták alá azt a kezdeményezést, amellyel a fenntartó Ferencváros Önkormányzattól kérték az Epres Óvoda helyzetének kivizsgálását. Állítólag sok más szülő kifejezetten az esetleges következményekre hivatkozva nem csatlakozott, mondván, félti a gyerekét, mások azzal passzolnak, hogy „még odajár a kisebbik”. Az ideális óvodai légkörrel nem éppen kompatibilis feszültséget az is jól mutatta, hogy még a nyíltan szervezkedő szülők és a már rég máshol dolgozó munkatársak is csak név nélkül vállalták, hogy beszélnek a hvg.hu-nak a kerületi intézmény keretein túlmutató problémákról.

Szöknek az óvónénik – 130 százalékos fluktuáció

Az alapvető gond ugyanis valószínűleg sok más magyar óvodára igaz lehet: a jelenlegi bérezési rendszerben és generális munkaerőhiány közepette elképesztően nehéz megfelelően képzett és valóban elhivatott óvónőket, dadusokat, pedagógiai asszisztenseket találni. Csakhogy a szülőknek feltűnt, hogy náluk még az országos, sőt, a IX. kerületi tendenciához mérten is túl gyorsan cserélődnek a nevelők. „Mintha menekülne mindenki, a kerületi átlagnál háromszor nagyobb a fluktuáció: két év alatt a teljes dolgozói létszámot nézve 130 százalékos a távozók aránya, hiszen 21 fő ment el a 16 fős szervezetből” – magyarázta egy édesapa. Ezt irreálisan magas aránynak tartják egy olyan helyen, ahol az állandóságnak óriási szerepe van, hiszen van olyan csoport az óvodában, ahol a kicsiknek 9 új emberhez kellett hozzászokniuk.

(A kép illusztráció)
©

A szülők tudomása szerint jelenleg is két státusz betöltetlen, de egy már beharangozott távozással ez hamarosan három hiányzó dolgozót fog jelenteni. „Nem fognak bírni a gyerekekkel, korábban is volt abból probléma, hogy egyedül volt a nevelő a gyerekekkel. Ráadásul egy kivétellel mindenki 50 körül vagy afelett van” – tette hozzá.

Generációs és/vagy szakmai vita?

A kor önmagában nem jelentene problémát, sőt, a tapasztalat inkább jól jöhetne, csakhogy az Epres Óvodában ez a kérdés azért került fókuszba, mert a szülők állítása szerint az idősebb, régóta bebetonozott kollégák valósággal elüldözik a fiatalabbakat.

„Nem nézik ugyanis jó szemmel, hogy a fiatalabbak modern óvodapedagógiai tudással és nézetekkel érkeznek. De nemcsak a mai kor követelményeihez képest messze elavult, hanem az országos és az óvodai nevelési programmal is ellentétes nevelési elveket alkalmaznak nap mint nap” – állítják a szülők az önkormányzati beadványukban. Így a fiatal, felkészült óvónőket, akik modern módszerekkel foglalkoznának a gyerekekkel, szabályosan kiutálják „megalázó bánásmóddal és különféle retorziókkal”.

Abba a csoportba jó járni, amelynek az óvónője "jól fekszik"

„Voltak, akik előre figyelmeztettek, hogy ebben az óvodában gyanúsan nagy a mozgás, de mikor idejöttem, megmagyarázták azzal, hogy az elődeim nem voltak idevalóak” – mondta az óvoda egyik egy exmunkatársa, aki utólag fél évben határozza meg a maximálisan kibírható időt. Ennyi idő alatt lehet besokallni a folyamatos beszólásoktól, kritikáktól, de főleg abból, hogy a gyerekek előtt is megalázóan kioktatták. Persze csak azokat, akik nem a jó oldalon álltak, ugyanis több forrásunk leírása szerint igazi klikkesedés zajlik az intézményben.

A szülők beadványában is szerepel, hogy a fejlesztéseknél, új eszközök beszerzésénél azok a csoportok vannak előnyben, amelyeknek „az óvónője jól fekszik az óvoda vezetésénél”. Az ilyen jellegű különbségtétel szerintük megengedhetetlen, hiszen azok a gyerekek a kárvallottjai, akiket pont a nem kedvenc munkatárs csoportjába sodort az ovibeosztás.

Az Epres óvoda nyáron
©

Az egykor itt dolgozó munkatárs szerint kívülről nehéz megérteni azt az elavult, mégis ellentmondást nem tűrő légkört, amely miatt végül fellázadt a szülők egy része. De elmondott két esetet, amely jól példázza, milyen módon nyomja rá a bélyegét a generációs probléma és a szakmai ellentét a gyerekek mindennapjaira.

Minek a Facebook, készítsen tablót a gyerekek fotóiból

Az egyik, amikor az óvoda vezetése kategorikusan megtiltotta, hogy egy óvónő tagja legyen a szülők részvételével működő, zárt Facebook-csoportnak. Ezt a szülők is számonkérték a fenntartó önkormányzaton, hiszen szerintük ez 2018-ban teljesen anakronisztikus, ráadásul milyen jogon szólnak bele abban, milyen csatornán kommunikálnak. Pedig mindössze arról volt szó, hogy a fiatalabb munkatársak szívesen használták volna a manapság legelterjedtebb közösségi oldalt a kapcsolattartásra, szívesen beszámoltak volna itt is a gyerekekről.

Felmerült például, hogy a bent töltött idejükről vagy egy kirándulásról készült fotókat egy óvónő itt, a kifejezetten erre létrehozott, kifelé védett körben osztotta volna meg, mire annak ellenére kitört a vita, hogy a szülők előzetesen beleegyeztek gyerekeik fotózásába. Állítólag az idősebb kollégák azt mondták, ha már annyira képeket akar küldeni a szülőknek, készítsen tablót, vagy írja ki CD-re, de nehogy már a Facebookot használja.

Combra tett kézzel ülés, magányos séta mint nevelési módszer

Ennél is komolyabb kérdés, hogy a nekünk nyilatkozó szülők, illetve ott dolgozók elmondása szerint nemcsak a modern technikát, de a modern óvodapedagógiai elveket is üldözték. „Nem foglalkozhattam a gyerekekkel úgy, ahogy tanultam. Sőt, számonkérték, miért nem a szerintük helyes, szigorúbb nevelési módszereket követem, előírták például, hogy fegyelmezésképpen ültessem őket székekre, a combjukra tett kézzel. Mert ’akkor majd nem piszkálják egymást’” – mesélte egyikük.

Ugyanilyen meghaladott módszer húzódott meg a mögött, hogy számonkérték rajta, miért nem tart ülésrendet, vagyis miért nem kötelező adott helyre ülniük a kicsiknek.

„A modern pedagógia szerint pont attól fejlődnének a társas készségeik ebben az életkorban, ha mindig más társakkal lennének. De ugyanígy elfogadhatatlannak tartottam azt is, amikor egy másik gyerek rajzára ráfirkáló kicsit kiültették egy székre, és nem szólhatott senkihez. Én azt tanultam, hogy ilyenkor éppen foglalkozni kell vele, feloldva-megmagyarázva a történteket. Volt olyan is, akinek az udvaron kellett körbesétálnia, és nem szólhatott senkihez”

– sorolta a szerinte elavult, ráadásul nem is hatékony nevelési módszereket.

(A kép illusztráció)
©

A szülők beadványában az is szerepel, hogy egy túlsúlyos kisgyereket megaláztak a többiek előtt, amikor nyíltan a súlyára hivatkozva tiltották meg neki az evést. „A legrosszabb, hogy mindenre az a válasz, hogy a gyerek az első, de pont ők számítanak a legkevésbé” – jegyezte meg egyik forrásunk.

"Mehetnek panaszra" – hát mentek

A szülők egy csoportja végül fellázadt, és több alkalommal is a ferencvárosi vezetéshez fordult – mire állításuk szerint saját bőrükön tapasztalhatták meg az úrhatnám légkört. Az egyik legnagyobb vitát az a döntés generálta, amikor egy csoportot a szülők előzetes bevonása nélkül megbontottak. Még rendkívüli szülői értekezletet is tartottak, csakhogy az óvodavezető állítólag azzal hajtotta el őket, hogy „meghallgatja őket, de úgyis az lesz, amit ő akar”. A szülők beadványukban azt állítják, többször szembesültek hasonló kijelentésekkel, egyszer még azt is megkapták,

„mehetnek nyugodtan panaszra az önkormányzathoz, de ne felejtsék el, hogy a gyerekeik azután is ide fognak járni”.

„Határozottan tiltakozunk ez ellen, és visszautasítunk minden hasonló fenyegetést. Aki ilyenre ragadtatja magát, az nem alkalmas egy oktatási intézménybe” – jelentette ki egy szülő. A hvg.hu mindenesetre elment az önkormányzathoz, amelynek alpolgármestere részletesen beszélt az óvodájukban kialakult belviszályról.

„Érzékeltük, hogy problémák vannak, ezért is folytattunk le egy több mint egy hónapig tartó, alapos vizsgálatot, ami alapján több javaslatot is tettünk az óvoda vezetősége felé. Ugyanakkor fenntartóként csak a feltételeket biztosítjuk az intézmény működéséhez, szakmailag nem minősíthetjük az itt folyó óvodapedagógiai munkát” – mondta Zombory Miklós. Így álláspontjuk szerint „generációs szakadék” van egyrészt az óvoda vezetője-vezetőhelyettese, illetve a másik oldalon a szülők és egyes munkatársak között, utóbbiak azonban többnyire már el is hagyták az intézményt.

Konzervatív nevelési irány, visszafoglalkoztatott óvodavezető

Az alpolgármester szerint ezt próbálták áthidalni, például a nagy vitát generáló internetes kommunikáció kérdésében a „valóban konzervatív nevelési elveket követő” óvodavezető számára egyértelművé tették, hogy ezt nem tilthatja meg. „Felhívtuk a figyelmét arra, hogy a Facebook ma már megkerülhetetlen kommunikációs csatorna, és abban maradtunk, hogy ezt erősíteni kell, miután kidolgozták a feltételrendszerét” – magyarázta. Erre vonatkozó kérdésünk után megtudakolták az óvodában, történt-e ezen a téren előrelépés, így kiderült, hogy azóta „a Facebook-kommunikáció alkalmazása bevezetésre került”.

Azt az önkormányzati vezető is megerősítette, hogy az óvoda vezetőjét nyugdíjasként visszafoglalkoztatták. 42 éve van a pályán, ebből 27 évet töltött ennek az óvodának az irányítójaként, nyáron viszont a tervek szerint végleg nyugdíjba vonul.

(A kép illusztráció)
©

Zombory Miklós többször kiemelte, hogy nem akartak kitérni a hivatalos vizsgálat elől, de nehéz igazságot tenni az ügyben. A szülők panaszai ugyanis szubjektív beszámolók, helyenként személyeskedésig fajuló állításokkal, ráadásul „nem támasztják alá olyan bizonyítékok, mint hangfelvételek vagy jegyzőkönyvek”.

Felvetésünkre, hogy ez elég életszerűtlen lenne ilyen jellegű ellentéteknél, megismételte, hogy nagyon ellentétes jelzések érkeztek. „A szülők egy kisebb csoportja szervezkedett mint véleményvezér, valamint már nem is ott dolgozó óvónőktől jöttek jelzések. De olyanok is voltak, akik kiálltak az óvoda jelenlegi stábja mellett” – magyarázta. Ugyanakkor elismerte, hogy a vizsgálatuk során nem hallgatták meg a szülők által meghallgatásra javasolt személyeket, „írott anyagokból dolgoztak”.

Tényleg a szülők bevonása nélkül döntöttek, de fellebbezhettek volna

A kerületi vezető szerint végül nem merült fel olyan szabálytalanság, amely felelősségre vonásra adott volna okot. Csak kisebb, eljárási hibákra derült fény, például az óvodai csoport megbontását megelőzően az óvodavezető elmulasztotta beszerezni a szülők írásbeli véleményét, e nélkül döntött. „De itt van jogorvoslati fórum, megtámadhatták volna, mégsem tették” – jegyezte meg. Az pedig utólag nem bizonyítható, hogy az óvodavezető valóban olyan diktatórikus fordulatokkal kommunikálta mindezt, mint ahogy azt a szülők állítják.

„A szülőktől tudunk arról, hogy egyes gyerekek állítólag pszichológus segítségére szorulnak, de nincs bizonyíték arra, hogy ezt összefüggésbe lehetne hozni az óvodai hangulattal” – jelentette ki az alpolgármester. A fluktuáció nagyságrendjét pedig nem akart minősíteni, mert mint mondta, több más önkormányzati intézményben szintén óvodapedagógus-hiánnyal küzdenek, ennek megoldása érdekében már egy óvónőképzővel is próbálnak együttműködni.

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig "világít" a szeme

Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig "világít" a szeme

Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért

Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért

Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB

Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB

Már termeli az áramot Mészáros Lőrinc erőműve

Már termeli az áramot Mészáros Lőrinc erőműve

Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai

Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai

Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott

Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott