szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

A hagyományos CV-k és a vezetők önéletrajza között jelentős különbségek vannak. Az előbbiek a képességekről, a pallérozottságról, a tapasztalatokról szólnak elsősorban, az utóbbiak sokkal inkább (és érthetően) az irányítói kvalitásokról és a profitszerzésre való alkalmasságról.

A vezető pozícióra pályázók önéletrajza sok mindenben nagyon hasonlít az átlagos rezümékre, de itt nem elegendő a munkahelyek, beosztások, végzettségek, képzettségek felsorolása. Nagyon durván sarkítva a dolog úgy néz ki, hogy ismertetned kell: sikeres voltál-e az adott iparágban, s ha igen miben és mennyire. Beágyazódtál-e a szakmai, üzleti közegbe, vagy sem? Számontartanak-e a szakmában és miképpen?

A munkaadók azonban ennél is sokkal többre kíváncsiak. Tudatni kell velük azokat a módszereket, viselkedési mintákat, megoldásokat, ahogy másokra hatni vagy képes. Meg kel mondanod, hogy miért állsz ki, hogyan viszonyulsz másokhoz, hogyan vagy képes változásokat elérni egy szervezeten belül. Ezek azok az információk, amelyek egy vezető esetében igazán fontosak a munkaadónak, s éppen ezért ezek azok, amelyeknek tudatosítása a szakmában a vezető saját marketingjének a legfontosabb része.

A pénzügyi eredményesség mellett a jó vezetés a legfontosabb faktor egy szervezet eredményes működésében, ha jobban tetszik túlélésében. Általában azokat a vezetőket hívják meg állásinterjúra, akiknek az életrajza e kettőt ígéri. A következtetést persze további, s az alábbiakban felsorolt tényezők vizsgálatából vonják le többnyire.

  • Jövőbelátás A vezetőktől, ha nem is követelik meg, hogy lássák a jövőt, de a jó orrot elvárják. Azok az irányítók, akik képesek megváltoztatni a hagyományos üzletvezetést, és kiszámított kockázatokkal dolgoznak alkalmasak olyan váratlan helyzetek teremtésére, amelyekből az általuk vezetett cég üzleti előnyökhöz juthat, mert ezeken az utakon mindenki más csak követheti őket. Ez csak abban az esetben működőképes, ha a stratégiai gondolkodás és a taktikai cselevés képessége nyilvánvalóan megmutatkozik, ami másokat arra ösztönöz, hogy elfogadják a vezető ideáit, elképzeléseit és értékeit.
  • Intergritás Azt az embert ismerik el nagy kaliberű vezetőnek, aki megérti az őszinteség, a kiszámíthatóság és a bizalom értékeit az üzleti környezetben.
  • Karizma Az a vezető, aki minden külső ráhatás nélkül megragadja hallgatóságának figyelmét, kiadott utasításait (mintha csak mindig jelen lenne) elfogadják, tiszteltben tartják, olyantermészetes képesség birtokában van, ami fenntartja az iránta való nyitottságot és érdeklődést a környezetében. Ez hatalmas kisugárzó erő, amely igen jelentős mértékben képes mozgósítani a szervezet tagjait egy-egy cél érdekében.
  • Érzelmi önkontroll Az a vezető megnyugtató alkalmazói számára, aki képes érzelmekkel, feszültségekkel teli kihívásokat állítani az általa irányított szervezet elé, de önmaga érzelmileg érintetlen marad a feladat méretétől, nagyszerűségétől, lelkesítő mivoltától, vagy éppen lehangoló jellegétől.
  • A belső források hatékony felhasználása Az az ember, aki bízik saját ösztöneiben, képes kezdeményezőleg fellépni, és változásokat létrehozni az előrehaladás érdekében.
  • Rugalmas kommunikációs stílus Az információs korban, azaz manapság a vezetőktől elvárt, hogy megfelelően értékeljék a különböző, időnként a cég számára kellemetlen vagy éppenséggel örömteli helyzeteket, s annak megfelelően reagáljanak rá a szűkebb vagy szélesebb nyilvánosság előtt.
Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint

Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint

Több mint tízezren vonultak fáklyákkal az Urániához az SZFE hallgatóinak hívására

Több mint tízezren vonultak fáklyákkal az Urániához az SZFE hallgatóinak hívására

Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére

Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére