szerző:
hvg.hu

Gyárfás Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és a Magyar Úszó Szövetség elnöke a MOB szeptember 26-i közgyűlésén bejelentette, hogy a szövetség irodáit a Margitszigetre költöztetné, és pályázna a Hajós Alfréd Sportuszoda mellett lévő terület bérleti jogára. Ott azonban jelenleg az ország legrégibb evezős egyesülete működik.


A margitszigeti evezős bázison 1999 óta  a patinás Danubius Nemzeti Hajós Egylet (DNHE) működik (az egyesület története elolvasható a honlapjukon). A DNHE  és jogelődjei mindig is a Margitszigeten működtek, igen nehéz körülmények között. A  szóbanforgó evezős klubházat 1999 óta üzemelteti, miután akkor a Pénzügyminisztérium által kiírt tendert megpályázva tízéves használati jogot kapott. Gazdasági szempontból  sohasem  volt könnyű az egyesület helyzete, de mindig eleget tett a szerződésben vállalt  kötelezettségeinek. Komoly gondok nem is itt jelentkeztek.

2006-ban úszó Európa-bajnokságot rendezett Budapest, aminek helyszínével kapcsolatban az egyesületre hátrányos döntés született, hiszen az egylet területe a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda szomszédságában található. Ezért 2004 elején hosszú tárgyalássorozat kezdődött a magyar sport, az uszodaépítési beruházás és az egyesület vezetői között, aminek során a DNHE mindvégig együttműködő partnernek bizonyult. Ezt az egyesület birtokában lévő számos dokumentum mellett jól bizonyítja az is, hogy az Eb idejére gyakorlatilag az egész létesítményt a Magyar Úszó Szövetség sajtóirodájának rendelkezésére bocsátották (cserébe az Eb-rendezésére szánt pénzből mintegy 30 milliót költöttek annak felújítására).

Évente mintegy kétszáz sportoló használja a telepet
© Stiller Ákos
Cserébe a másik tárgyaló fél többek között egy 15 évre szóló szerződéshosszabbítást ígért a Danubiusnak, ez azonban – és ezért egyáltalán nem a DNHE okolható, sokkal inkább a magyar sportban és a vagyonkezelésben tetten érhető többszöri személyi és strukturális változások – a mai napig nincs készen. A dolog azért vált aktuálissá, mert idén lejár a tízéves bérleti szerződés, és az egyesületnek bár több szóbeli és írásbeli ígérete is van, a meghosszabbított szerződés aláírásának hiányában ők is nehezebb helyzetbe kerültek a folytonosság fenntartásával kapcsolatban.

Az ügy talán nem is lenne „ügy”, ha időközben nem jelentkezett volna be más is ezért a területért. Gyárfás Tamás a MOB szeptember 26-i közgyűlésén ugyanis felvetette, hogy mivel a Komjádi uszodát felújítás miatt bezárják, szeretné, ha a honi úszószövetség a szóban forgó margitszigeti épületbe költözhetne, hiszen az a sportuszoda szomszédságában fekszik. Mint mondta, végre „méltó helyre költözhetne” a szövetség. A DNHE erre nyílt levél kiadásával válaszolt.

Ők továbbra is itt szeretnének edzeni
© Stiller Ákos
Domonkos Anna, a Danubius Nemzeti Hajós Egylet általános alelnöke szerint Gyárfás Tamás már régen kinézte magának az egyesület épületét, ahol pedig évtizedek óta aktív sporttevékenység folyik. „Úgy gondolom, a Margitsziget és a sporttevékenység együtt járnak ma a fővárosban, különösen, mivel Budapest legnagyobb közparkjáról van szó - mondta a hvg.hu-nak. - Irodaépületeket idehozni nemcsak 'tájidegen', de egyrészt növeli a sziget gépkocsi terhelését és elveszik vele több száz sportoló edzőhelyét is. Hiszen a kiegészítő edzések -  ergométer, kondi, futás - egész évben, a téli alapozó edzések pedig kizárólag az épületen belül zajlanak.” Az alelnök még hozzátette, hogy nem helyénvaló Gyárfásnak az a megjegyzése sem, melyet a közgyűlésen tett, mikor egyszerűen Horthy-villának nevezte az épületet, mivel az eredetileg is sportcélra épült.

„Felháborítónak tartom, hogy Gyárfás úr egy kizárólag sportcélra hasznosított létesítmény rovására szándékozik szövetségi irodákat kialakítani. Másképp szólva, a MOB alelnökéhez méltatlan dolog egy aktív sportág rovására egy másik sportág irodai tevékenységét előnyben részesíteni – tette hozzá Domonkos Anna. – Természetesen készek vagyunk a 2010-es Úszó Európa-bajnokság lebonyolításában is együttműködni, ahogy tettük ezt 2006-ban, de tisztességes keretek között, korrekt megállapodásokkal.”

Gyárfás Tamás: élni akarunk a törvény adta lehetőséggel (Oldaltörés)


A másik fél, Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a hvg.hu-nak elmondta, hogy mivel 2009-ben lejárt a telep bérleti szerződése, "a Magyar Úszó Szövetség szeretné a margitszigeti Hajós Alfréd uszoda tőszomszédságában, közvetlenül a műugró medence mögött található épület használati jogát az erre kiírásra került pályázaton elnyerni - fogalmazott az elnök. - Az ingatlan bérleti joga 2009 májusában lejárt, ennek alapján élni kívánunk a törvény adta lehetőséggel, és indulunk a pályázaton."

© Stiller Ákos


"A Magyar Úszó Szövetség többek között azért pályázik az ingatlan bérleti jogáért, mert a sportág legjobbjai a Hajós Alfréd illetve a Széchy Tamás uszodában készülnek, 2010-ben pedig itt zajlik majd az Európa-bajnokság - indokolta szándékukat Gyárfás Tamás. - Mivel 2009. október 15-én bezárták a Komjádi uszodát, a több száz versenyzővel, számos vezetővel történő kapcsolattartás, a szövetség gazdag sportdiplomáciai tevékenysége is indokolja, hogy a nemzetközi úszóélet legmagasabb rangú képviselőit kellő színvonalú irodában fogadhassuk." Ugyanakkor sietett leszögezni, hogy nagyra értékelik a Danubius Nemzeti Hajós Egylet tevékenységét.

Gyárfás Tamás
© Túry Gergely
"Az egyesület szándéka véleményünk szerint elsősorban az lehet, hogy tagjai rendszeresen evezhessenek. A 2850 kilométer hosszú, a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig ívelő, tíz országot átszelő Duna valamely megfelelő budapesti szakaszán csónakház bárhol biztosítható, ugyanakkor a felkészülést biztosító, világverseny megrendezésére alkalmas uszoda viszont sajnálatos módon csak egyetlen helyen van - folytatta Gyárfás. - Őszintén szólva nem értjük, hogy a Danubius Nemzeti Hajós Egylet miért támadja a Magyar Úszó Szövetséget, amiért a nyílt pályázaton indulni kíván, amiért szeretné a sportág számára a legkedvezőbb lehetőséget biztosítani. Mint a szövetség elnöke mindezt a MOB közgyűlésén is elmondtam anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is sértettem volna a DNHE tagjait, sportembereit."

Gyárfás valósnak tartja Domonkos Annának azt az állítását, hogy a Magyar Úszó Szövetség már "régóta kinézte magának" az egykori PM-ingatlant, de kivárta,  amíg annak lejár a szerződése.   Kifejezésre juttatta: nem tudja, hogy mikor ki mit ígért a Danubius Nemzeti Hajós Egyletnek, amely tagjai két évtizedig, 1989-től 2009-ig az evezős Egylet által kötött egyedi szerződés(ek) eredményeként az ország egyik legszebb helyén öltözhettek át, készülhettek a mindenkori vízre szállásra. (A szerződés valójában csak 1999-ben jött létre, a már amlített módon, egy sikeres pályázat után - a szerk.)Az elnök azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy amennyiben a Magyar Úszó Szövetség elnyeri az ingatlan bérleti jogát, lehetőségei szintjén ösztönözni és segíteni fogja, hogy a Danubius Nemzeti Hajós Egylet – amennyiben ragaszkodik a Margitszigethez – vagy a sziget pesti oldalán található Bp. Honvéd egykori csónakházát kapja meg, vagy a Római-parton jusson méltó lehetőséghez.

Csak a Sport Szakállamtitkárság dönthet (Oldaltörés)

A hvg.hu a Sport Szakállamtitkárságot is megkereste az ügyben, hiszen annak háttere nem teljesen világos. Ha valóban egyszerűen csak lejárna a bérleti szerződés, akkor az új pályázat kiírása kötelessége lenne a minisztériumnak, mivel azonban a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2006 óta több ízben is kapott ígéretet a szerződéshosszabbításra, ez némiképp bonyolultabbá teszi a helyzetet. (A DNHE birtokában vannak az erről szóló dokumentumok.)

A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG HVG.HU-HOZ ELJUTTATOTT ÁLLÁSFOGLALÁSA

A DNHE a Pénzügyminisztérium (PM) 1999 januárjában megjelent ajánlati felhívására adott  be pályázatot, melynek eredményeként elnyerte a szóban forgó Margitszigeti Sporttelep (MS)  üzemeletetési jogát.  Az erre vonatkozó szerződésben a felek arról állapodtak meg, hogy a DNHE 10 évig, 2009.04.30-ig üzemelteti az MS-t. A 2006. évi margitszigeti Úszó Európa-bajnokság létesítményeinek (a későbbi Széchy Tamás Uszoda) építése az MS-t is érintette, ezért annak vagyonkezelői joga a beruházást felügyelő Nemzeti Sporthivatalhoz (NSH) került át.

Az Eb-létesítmények megépítésének érdekében a DNHE a központi klubház és a közvetlenül hozzátartozó épületrészeken kívül az MS területének egy részét is  átadta, két szerződésmódosítás (2005, illetve 2006) keretében. Az üzemeltetési szerződés időtartama 2009.04.30-án lejárt. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján, az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) – mint az NSH jogutódja – vagyonkezeléséből az MS-t a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) vagyonkezelésébe adja. Az erre vonatkozó döntés végrehajtása és a szerződés aláírása jelenleg folyamatban van.

Az MS-re vonatkozó újabb üzemeltetési szerződést – amelyre a 2006. március 30-ai szerződésmódosítás során az ÖM jogelődje, az NSH kötelezettséget vállalt – a DNHE-vel a NUSI, mint az új vagyonkezelő fogja megkötni, amint a saját vagyonkezelői szerződésének aláírására, illetve az MS technikai átadására sor kerül. Az ÖM-nek tehát jogi szempontból szerződésből fakadó kötelezettsége, hogy a DNHE részére az MS sportcélú használatát továbbra is elősegítse. Ugyanakkor sportszakmai szempontból is csak akkor indokolt a sportcélú felhasználás jellegében történő esetleges változáshoz hozzájárulni, ha abban az összes érdekelt fél  – DNHE,  az illetékes sportági szakszövetségek –  konszenzusra jutottak és azzal a Magyar Olimpiai Bizottság is egyetért.

Sport SzakállamtitkárságLegyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Letöltendőt kért az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérére

Letöltendőt kért az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérére

Nigel Farage: Jó, hogy a kelet-európaiak nem jönnek, csökkent a bevándorlás

Nigel Farage: Jó, hogy a kelet-európaiak nem jönnek, csökkent a bevándorlás

7 üléses támogatás és zöld rendszám: nagycsaládos álomautó lehet ez az új Transporter

7 üléses támogatás és zöld rendszám: nagycsaládos álomautó lehet ez az új Transporter

Sztrájkkal fenyegetnek a Molnál

Sztrájkkal fenyegetnek a Molnál

A nap fotója: a rendőrök azt ígérték nem bujkálnak traffipaxozáskor, erre tessék

A nap fotója: a rendőrök azt ígérték nem bujkálnak traffipaxozáskor, erre tessék

Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon

Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon