szerző:
hvg.hu

Gyárfás Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és a Magyar Úszó Szövetség elnöke a MOB szeptember 26-i közgyűlésén bejelentette, hogy a szövetség irodáit a Margitszigetre költöztetné, és pályázna a Hajós Alfréd Sportuszoda mellett lévő terület bérleti jogára. Ott azonban jelenleg az ország legrégibb evezős egyesülete működik.


A margitszigeti evezős bázison 1999 óta  a patinás Danubius Nemzeti Hajós Egylet (DNHE) működik (az egyesület története elolvasható a honlapjukon). A DNHE  és jogelődjei mindig is a Margitszigeten működtek, igen nehéz körülmények között. A  szóbanforgó evezős klubházat 1999 óta üzemelteti, miután akkor a Pénzügyminisztérium által kiírt tendert megpályázva tízéves használati jogot kapott. Gazdasági szempontból  sohasem  volt könnyű az egyesület helyzete, de mindig eleget tett a szerződésben vállalt  kötelezettségeinek. Komoly gondok nem is itt jelentkeztek.

2006-ban úszó Európa-bajnokságot rendezett Budapest, aminek helyszínével kapcsolatban az egyesületre hátrányos döntés született, hiszen az egylet területe a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda szomszédságában található. Ezért 2004 elején hosszú tárgyalássorozat kezdődött a magyar sport, az uszodaépítési beruházás és az egyesület vezetői között, aminek során a DNHE mindvégig együttműködő partnernek bizonyult. Ezt az egyesület birtokában lévő számos dokumentum mellett jól bizonyítja az is, hogy az Eb idejére gyakorlatilag az egész létesítményt a Magyar Úszó Szövetség sajtóirodájának rendelkezésére bocsátották (cserébe az Eb-rendezésére szánt pénzből mintegy 30 milliót költöttek annak felújítására).

Évente mintegy kétszáz sportoló használja a telepet
© Stiller Ákos
Cserébe a másik tárgyaló fél többek között egy 15 évre szóló szerződéshosszabbítást ígért a Danubiusnak, ez azonban – és ezért egyáltalán nem a DNHE okolható, sokkal inkább a magyar sportban és a vagyonkezelésben tetten érhető többszöri személyi és strukturális változások – a mai napig nincs készen. A dolog azért vált aktuálissá, mert idén lejár a tízéves bérleti szerződés, és az egyesületnek bár több szóbeli és írásbeli ígérete is van, a meghosszabbított szerződés aláírásának hiányában ők is nehezebb helyzetbe kerültek a folytonosság fenntartásával kapcsolatban.

Az ügy talán nem is lenne „ügy”, ha időközben nem jelentkezett volna be más is ezért a területért. Gyárfás Tamás a MOB szeptember 26-i közgyűlésén ugyanis felvetette, hogy mivel a Komjádi uszodát felújítás miatt bezárják, szeretné, ha a honi úszószövetség a szóban forgó margitszigeti épületbe költözhetne, hiszen az a sportuszoda szomszédságában fekszik. Mint mondta, végre „méltó helyre költözhetne” a szövetség. A DNHE erre nyílt levél kiadásával válaszolt.

Ők továbbra is itt szeretnének edzeni
© Stiller Ákos
Domonkos Anna, a Danubius Nemzeti Hajós Egylet általános alelnöke szerint Gyárfás Tamás már régen kinézte magának az egyesület épületét, ahol pedig évtizedek óta aktív sporttevékenység folyik. „Úgy gondolom, a Margitsziget és a sporttevékenység együtt járnak ma a fővárosban, különösen, mivel Budapest legnagyobb közparkjáról van szó - mondta a hvg.hu-nak. - Irodaépületeket idehozni nemcsak 'tájidegen', de egyrészt növeli a sziget gépkocsi terhelését és elveszik vele több száz sportoló edzőhelyét is. Hiszen a kiegészítő edzések -  ergométer, kondi, futás - egész évben, a téli alapozó edzések pedig kizárólag az épületen belül zajlanak.” Az alelnök még hozzátette, hogy nem helyénvaló Gyárfásnak az a megjegyzése sem, melyet a közgyűlésen tett, mikor egyszerűen Horthy-villának nevezte az épületet, mivel az eredetileg is sportcélra épült.

„Felháborítónak tartom, hogy Gyárfás úr egy kizárólag sportcélra hasznosított létesítmény rovására szándékozik szövetségi irodákat kialakítani. Másképp szólva, a MOB alelnökéhez méltatlan dolog egy aktív sportág rovására egy másik sportág irodai tevékenységét előnyben részesíteni – tette hozzá Domonkos Anna. – Természetesen készek vagyunk a 2010-es Úszó Európa-bajnokság lebonyolításában is együttműködni, ahogy tettük ezt 2006-ban, de tisztességes keretek között, korrekt megállapodásokkal.”

Gyárfás Tamás: élni akarunk a törvény adta lehetőséggel (Oldaltörés)


A másik fél, Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a hvg.hu-nak elmondta, hogy mivel 2009-ben lejárt a telep bérleti szerződése, "a Magyar Úszó Szövetség szeretné a margitszigeti Hajós Alfréd uszoda tőszomszédságában, közvetlenül a műugró medence mögött található épület használati jogát az erre kiírásra került pályázaton elnyerni - fogalmazott az elnök. - Az ingatlan bérleti joga 2009 májusában lejárt, ennek alapján élni kívánunk a törvény adta lehetőséggel, és indulunk a pályázaton."

© Stiller Ákos


"A Magyar Úszó Szövetség többek között azért pályázik az ingatlan bérleti jogáért, mert a sportág legjobbjai a Hajós Alfréd illetve a Széchy Tamás uszodában készülnek, 2010-ben pedig itt zajlik majd az Európa-bajnokság - indokolta szándékukat Gyárfás Tamás. - Mivel 2009. október 15-én bezárták a Komjádi uszodát, a több száz versenyzővel, számos vezetővel történő kapcsolattartás, a szövetség gazdag sportdiplomáciai tevékenysége is indokolja, hogy a nemzetközi úszóélet legmagasabb rangú képviselőit kellő színvonalú irodában fogadhassuk." Ugyanakkor sietett leszögezni, hogy nagyra értékelik a Danubius Nemzeti Hajós Egylet tevékenységét.

Gyárfás Tamás
© Túry Gergely
"Az egyesület szándéka véleményünk szerint elsősorban az lehet, hogy tagjai rendszeresen evezhessenek. A 2850 kilométer hosszú, a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig ívelő, tíz országot átszelő Duna valamely megfelelő budapesti szakaszán csónakház bárhol biztosítható, ugyanakkor a felkészülést biztosító, világverseny megrendezésére alkalmas uszoda viszont sajnálatos módon csak egyetlen helyen van - folytatta Gyárfás. - Őszintén szólva nem értjük, hogy a Danubius Nemzeti Hajós Egylet miért támadja a Magyar Úszó Szövetséget, amiért a nyílt pályázaton indulni kíván, amiért szeretné a sportág számára a legkedvezőbb lehetőséget biztosítani. Mint a szövetség elnöke mindezt a MOB közgyűlésén is elmondtam anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is sértettem volna a DNHE tagjait, sportembereit."

Gyárfás valósnak tartja Domonkos Annának azt az állítását, hogy a Magyar Úszó Szövetség már "régóta kinézte magának" az egykori PM-ingatlant, de kivárta,  amíg annak lejár a szerződése.   Kifejezésre juttatta: nem tudja, hogy mikor ki mit ígért a Danubius Nemzeti Hajós Egyletnek, amely tagjai két évtizedig, 1989-től 2009-ig az evezős Egylet által kötött egyedi szerződés(ek) eredményeként az ország egyik legszebb helyén öltözhettek át, készülhettek a mindenkori vízre szállásra. (A szerződés valójában csak 1999-ben jött létre, a már amlített módon, egy sikeres pályázat után - a szerk.)Az elnök azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy amennyiben a Magyar Úszó Szövetség elnyeri az ingatlan bérleti jogát, lehetőségei szintjén ösztönözni és segíteni fogja, hogy a Danubius Nemzeti Hajós Egylet – amennyiben ragaszkodik a Margitszigethez – vagy a sziget pesti oldalán található Bp. Honvéd egykori csónakházát kapja meg, vagy a Római-parton jusson méltó lehetőséghez.

Csak a Sport Szakállamtitkárság dönthet (Oldaltörés)

A hvg.hu a Sport Szakállamtitkárságot is megkereste az ügyben, hiszen annak háttere nem teljesen világos. Ha valóban egyszerűen csak lejárna a bérleti szerződés, akkor az új pályázat kiírása kötelessége lenne a minisztériumnak, mivel azonban a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2006 óta több ízben is kapott ígéretet a szerződéshosszabbításra, ez némiképp bonyolultabbá teszi a helyzetet. (A DNHE birtokában vannak az erről szóló dokumentumok.)

A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG HVG.HU-HOZ ELJUTTATOTT ÁLLÁSFOGLALÁSA

A DNHE a Pénzügyminisztérium (PM) 1999 januárjában megjelent ajánlati felhívására adott  be pályázatot, melynek eredményeként elnyerte a szóban forgó Margitszigeti Sporttelep (MS)  üzemeletetési jogát.  Az erre vonatkozó szerződésben a felek arról állapodtak meg, hogy a DNHE 10 évig, 2009.04.30-ig üzemelteti az MS-t. A 2006. évi margitszigeti Úszó Európa-bajnokság létesítményeinek (a későbbi Széchy Tamás Uszoda) építése az MS-t is érintette, ezért annak vagyonkezelői joga a beruházást felügyelő Nemzeti Sporthivatalhoz (NSH) került át.

Az Eb-létesítmények megépítésének érdekében a DNHE a központi klubház és a közvetlenül hozzátartozó épületrészeken kívül az MS területének egy részét is  átadta, két szerződésmódosítás (2005, illetve 2006) keretében. Az üzemeltetési szerződés időtartama 2009.04.30-án lejárt. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján, az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) – mint az NSH jogutódja – vagyonkezeléséből az MS-t a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) vagyonkezelésébe adja. Az erre vonatkozó döntés végrehajtása és a szerződés aláírása jelenleg folyamatban van.

Az MS-re vonatkozó újabb üzemeltetési szerződést – amelyre a 2006. március 30-ai szerződésmódosítás során az ÖM jogelődje, az NSH kötelezettséget vállalt – a DNHE-vel a NUSI, mint az új vagyonkezelő fogja megkötni, amint a saját vagyonkezelői szerződésének aláírására, illetve az MS technikai átadására sor kerül. Az ÖM-nek tehát jogi szempontból szerződésből fakadó kötelezettsége, hogy a DNHE részére az MS sportcélú használatát továbbra is elősegítse. Ugyanakkor sportszakmai szempontból is csak akkor indokolt a sportcélú felhasználás jellegében történő esetleges változáshoz hozzájárulni, ha abban az összes érdekelt fél  – DNHE,  az illetékes sportági szakszövetségek –  konszenzusra jutottak és azzal a Magyar Olimpiai Bizottság is egyetért.

Sport SzakállamtitkárságÉrdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?

Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt?

Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára

Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára

„Ordítottam, majdnem bolondnak néztek” – Kunhalmi Ágnes élő adásban mesélte patkánykalandját

„Ordítottam, majdnem bolondnak néztek” – Kunhalmi Ágnes élő adásban mesélte patkánykalandját

"Az elkövetkező 40 évben nem szabad politikával foglalkozni" – a Saller forgatásán jártunk

"Az elkövetkező 40 évben nem szabad politikával foglalkozni" – a Saller forgatásán jártunk

Sok iPhone-os bosszankodik: kizáródott a saját fiókjából

Sok iPhone-os bosszankodik: kizáródott a saját fiókjából

Párizs főpolgármestere végrehajtja azt, amiről Puzsér Budapesten álmodik

Párizs főpolgármestere végrehajtja azt, amiről Puzsér Budapesten álmodik