Lengyel László
Lengyel László
Tetszett a cikk?

Már éppen elegen vannak, hogy leszúrják Caesart, de kénytelenek egy tiszta, feddhetetlen férfiúra várni, aki a tettnek becsületet és tisztességet ad. Éppen elegen sereglenek Gyurcsány Ferenc körül, köpenyeik alatt tőrökkel, de egy sincs, akinek a közvélemény elhinné, hogy nem önös érdekből szúr. Gyurcsány immár többedszer megalázta pártját, de annak tűrnie kell mindaddig, amíg olyan emberre nem akad, akiről a nép, az istenadta, elhiszi, hogy az országgal, s nem magával törődik.


Marcus Junius Brutus
A kilencvenes évek közepén a brit Blair és csapata darabjaira szedte szét a régi Munkáspártot. Ha nem teszik, soha nem kerülnek hatalomra. 2001-ben, a japán Koidzumi jelszava, amellyel győzött, így hangzott: „szétzúzom az LDP-t, és reformok útján megmentem Japánt”. Tévedés ne essék, az LDP a saját pártja volt, amely a világháború után töretlenül vezette Japánt, ám egyre népszerűtlenebbé vált megcsontosodása és korrupt vezetése miatt. Blair és Koidzumi új arcot adtak nemcsak országuknak, hanem pártjuknak is.

Gyurcsány 2004 őszén került a politika középpontjába, és 2007 februárja óta az MSZP elnöke. Hangzatos bejelentéseken túl semmire se jutott a szocialista pártban. Nincs megújított szervezeti modell, távlatos stratégia, nem történt szakítás a párt és a gazdaság összefonódásából még a kilencvenes években létrejött hálóval. A fiatalítás csupán a teljesítmény nélküli karrieristák beáramoltatását hozta, a korrupt hálószövést, a fantompárt-szervezést, a politikai kulturálatlanságot, a balkanizálódást. Ugyanazok, ugyanakkor, ugyanazt teszik, csak rosszabbul, szervezetlenebbül és vezetés nélkül, mint három évvel ezelőtt. Nem pártreform következett a Gyurcsány-érában, hanem szétesés.

Gyurcsány kitűnő kampányember - ha vele szemben a lisztesfehér arcú, vásárosnaményi zakójú, kásás hangú Orbán áll fel -, de alkalmatlan egy ország és egy nagy párt kormányzására. Nem a reformokra alkalmatlan – oda alig-alig jut -, hanem a működtetésre, az irányításra. Nála csak közvetlen környezete alkalmatlanabb, arrogánsabb és tájékozatlanabb. (Komoly vigasza igazán az országnak, hogy az országot és az ellenzéket vezetni a nem, nem soha Orbán Viktor még kevésbé tudja.) Gyurcsány ezzel talán el is intézte egy időre a baloldalt: „alkalmatlanok vagytok a kormányzásra, pártotok korrupt és vezethetetlen”.

A szocialistáknak nincs okuk a csodálkozásra. Az MSZP tavaly elvesztette az önkormányzati választásokon az ország kétharmadát, állásokat, pénzt, hatalmat, befolyást. Nincs miben megkapaszkodniuk odalenn. Azután eltűnt a központi irányítás, a biztonsági háló. És a választói család melegsége, kitartó bizalma és szeretete is kihűlt. Egy éve a húsz százalékos támogatottság jéghidegében kelnek és fekszenek. Szidalmazza és gúnyolja őket a sajtó. Már csak a kegyelemdöfés hiányzott. Az, hogy pártelnök-miniszterelnökük, az őszödi győző, brutálisan lehordja, gazemberezze őket, hogy ne is titkolja, meg akarja fosztani őket utolsó hadállásaiktól, pénzforrásaiktól.

Megrendítő ütést kaptak mindazok, akik Gyurcsányt 2004 őszén hatalomra segítették. A „szocialista forradalom” zászlóvivőit, a választásokat az MSZP-nek egyéniben hozó nagyvárosi polgármestereket saját vezérük vádoltatta be. A vidéket reménytelen helyzetben konszolidálni igyekvő Gráf és agrárcsapata összeférhetetlenné és legyőzendővé vált. A fiatalokat kivégezte a Zuschlag-ügy. Ma egyedül Gyurcsány korábbi ellenfelei és vetélytársai, Lendvai, Kiss, Veres, Szekeres, vagyis a központi pártelit nyugtatják a feldühödött pártot: még nem jött el az idő.

© Stiller Ákos
Gyurcsány nem először és nem utoljára fordult a néphez az MSZP ellenében. Ezt tette, amikor beszéde kiszivárgásakor önmagát az igazság kimondásával, a szocialistákat a további tudatos hazudozással vádolta meg. Kierőszakolta belőlük a parlamenti bizalmi szavazást, pártelnökké választásának mértékét. Ha nem tetszik, jöjjön a nép! A népet már Orbán Viktor is szerette, miért ne szeretné Gyurcsány Ferenc is? „A nép a vezért akarja, utálja pártját, egyedül vagyok, csak ti segíthettek” - ismert fogása ez valamennyi vezérnek. „Korrupt kegyencek, tisztességtelen oligarchák vesznek körül, engem, az egyedül tisztességest, az egyetlen megvesztegethetetlent”. A nép örül, mert valóban elege van, utál minden pártférfiút. De ettől Gyurcsány és Orbán hitele nem nő, csaphatják egymást, s magukat a földhöz.

Nem csodálom, hogy Orbán határozatot hozott: mindent meg kell tenni Gyurcsány maradásáért, s valamennyi utódjelölt kivégzéséért. Ha Gyurcsány indul 2010-ben, még Orbán is győzhet. Gondolom, nemsokára Gyurcsány is közli fogaikat csikorgató párttársaival: nemcsak, hogy ő indul 2010-ben, de reméli, hogy Orbánt kapja ellenfélül, s mindent el kell követni, hogy a Fidesz békésebb utódjelöltjei fűbe harapjanak. Ezen az úton mi sokra nem jutunk, ők igen. Eddig a két vezér és hadaik az ellenfél legyilkolásában voltak érdekeltek. Ma a piszkos alkuban. Én fenntartalak téged, te fenntartasz engem, én lemészárolom az enyéimet, te a tieidet. Én kiállíttatok rólad az adóhivatallal egy tisztasági bizonyítványt, te minden nap úgy támadsz, hogy megmaradjak. Ennek a „piszkos nagykoalíciónak”, a Gyurcsány-Orbán reformpopulista-nemzeti populista ölelkezésnek szépségeit már megismerhettük a „lex Mol”-lal, a népszavazási egymásra találással.

Forgatókönyvek (Oldaltörés)

Három forgatókönyv lehetséges a 2007-es év végén. Az első szerint folytatódik a két vezér és csapataik hideg polgárháborúja. Az egymás ellen folytatott hideg polgárháború ciklusait úgy alakítják, hogy ünnepekkor, népszavazáskor összecsapnak, a hétköznapokon saját belső ellenfeleiket lenyakazzák, mint árulókat, tisztátalanokat. A lábuknál nyüszítő kis pártokat és politikusaikat hol egyik, hol másik ellenfelükre uszítják. Program nem kell, teljesítmény nem kell – háború van. Zsidózás, kommunistázás, antiszemitázás, fasisztázás eddig elegendő volt. Ennek a szegényes forgatókönyvnek gondja, hogy fogynak a csapatok, a szenvedélyek, a témák, s leginkább elfogyott a választók többségének, illetve a külvilágnak a türelme. A lengyel választások arra utalnak, hogy kevésbé van igény a hideg polgárháborúra, Kaczyński-Orbánra és Kwasńiewski-Gyurcsányra, s inkább valamiféle középen álló, liberális konzervatív erőre. Hírünk s nevünk a világban rémisztő. Sikerült magunkról kiállítani az antiszemita és nacionalista erőszakos tömeg, hazug, megbízhatatlan és felelőtlen elit elégtelen bizonyítványát.

Jöhet másodszor, a meleg és piszkos, közvetlen vagy közvetett alku a tokaji megvesztegethetetlen és az őszödi győző között. Kölcsönös megmaradás népeik akaratából, sajátjaikkal szemben. Tisztátalan egyezkedés államvagyonról és európai pénzekről egymással és a behatoló magyar mágnásokkal. Az alkotmányos intézmények, a közigazgatás kölcsönös felosztása és újrafelosztása – egy negatív nagykoalíció. Én elfogadom a te tolvajodat és befolyási övezetedet, cserébe te békén hagyod az enyémet, és közösen vizsgáltatjuk rendőrrel, adóellenőrrel, ügyésszel, ítéltetjük el bíróval azokat, akik ellenünkre lépnek. Hallottál valamit a frontbarátkozásról? Netán ki akarnak egyezni a hátunk mögött? Van ellene kész sajtókampányom. Kell neked ez a vetélytárs? Ugye nem? Készséggel leveszem: választhatok az ügynökmúlt, a kft-i, családja, üzlettársai ügyei között. Cserébe, nem akarod egy vaskos dossziéval megtámadni az én helyettesemet? Kérsz egy titkosszolgálati összeállítást vagy egy akciót? Parancsolj. Majd egyszer mi is kérünk valamit. A piszkos paktum komoly problémája, hogy képes tartósan benntartani az országot a mocsárban, de semmit se képes mondani arról, hogy mi lesz ezután.

Nem azért kellenek tiszta megállapodások, mert ezt kívánja az ország erkölcsi jó érzéke. A rideg értelem és a nemzeti érdek diktálja. A józan eszünk. A hideg polgárháborúval és a piszkos alkuval nem, csak tiszta stratégiai megállapodásokkal lehetséges újra jelentősebb gazdasági növekedés. Ez lenne a harmadik forgatókönyv. Mai politikai és gazdasági állapotainkból nincs út egy fenntartható és lemaradást ellensúlyozó növekedési pályára. Hiába teremtett a költségvetési megszorítás helyet a magánbefektetéseknek, állapotaink nem vonzzák őket. Nincs bizalom, nincs növekedési távlat.

Öt kulcsterület (Oldaltörés)

Mindaddig nem is lesz bizalom, amíg nem lesz tiszta, mindenki számára átlátható és hiteles megállapodás öt lehetséges területen a felek között:

1. Az EU-s pénzek központi, regionális, kistérségi elosztásának-felhasználásának többpárti, szakmailag hiteles ellenőrzése. Igen, az ellenzéket be kell engedni az európai pénzek elosztási és ellenőrzési mechanizmusába, felelőssé kell tenni, akár a kormányoldalt, hogy az ország ne veszítse el becsületének maradékát az európai pénzek ellopásával. Ezzel egyenértékű, hogy paritásos felügyelet szükséges a hatalmas, egyesített államvagyon hasznosítására, kezelésére és privatizációjára is. Cserébe az ellenzéknek meg kell könnyítenie az önkormányzati rendszer átformálását a kétharmados szavazatok révén. Közösen kell végiggondolni a súlyosan eladósodott nagyvárosok konszolidációjának problémáját is.

2. Az üzleti környezet javítása. A feleknek, a ciklus második felét illetően egyezkedniük kell az adórendszer lehetséges módosításáról. Mindaddig, amíg a politikai szereplők egymásra licitálnak adókérdésekben, nem lehetséges befektetőbarát környezetet kialakítani. Az alapalternatívák, a tól-ig határok meghatározása nem jelentheti azt, hogy a pártoknak le kellene mondani önálló mozgásterükről, de ennek a térnek meg kell húzni az ésszerű határait.

3. A nyugdíjrendszer átformálása, beleértve a korhatárt, az indexálást, az összefüggést a foglalkoztatással és az adórendszerrel, 2014-es vagy 2015-ös céldátummal. Tekintettel az öregedésre, az alacsony foglalkoztatási rátára és a rendszer fenntarthatatlanságára, ez az ország egyik legfontosabb stratégiai kérdése. Ha csak ebben az egy kérdésben sikerülne a politikai feleknek megállapodásra jutniuk, elmondhatnák, hogy nem éltek hiába.

4. Amikor a rendvédelmet, rendőrséget és titkosszolgálatokat kitette pártpolitikai csatározásoknak, kormány és ellenzéke súlyos bűnt követett el a társadalom ellen. Soha ilyen védtelenek nem voltunk. Tiszta megállapodásra van szükség, hogy a rendvédelmi szervezetek jogállami keretek között konszolidálódhassanak, stratégiai és taktikai újraépítésük ne egy ciklusra, ne egy pártért és kormányért, hanem több ciklusra és az erős jogállamért történjék. A társadalmi nyugalom és a gazdasági bizalom előfeltétele, hogy az erőszak - kezdeményezzék azt akár szélsőséges csoportok, akár a rosszul vezetett és jogszerűtlen rendvédelmi szervek - visszaszoruljon az utcákról,.

5. Az egészségügy vérző teste itt fekszik előttünk. Egyik fél se tudja kikényszeríteni akaratát, minden további operáció és ellen-operáció halálhoz vezet. Ki kell egyezni a minimális konszolidációban, a beteg bekötözésében, valamiféle átmeneti vegyes megoldásban.

„A politikában kiválasztódnak ellenfeleink, de nem barátaink” – írta Raymond Aron. Most ellenfelünk a hideg polgárháborút és/vagy a piszkos alkut gyakorló Gyurcsány és Orbán. Vagy találnak sürgősen valakit kívülről a szocialisták és a liberálisok Gyurcsány helyére, vagy az előbbieket vezérük felkoncolja, az utóbbiak pedig teljesen összeomlanak. Még néhány hónapig – költségvetés beadása, Gyurcsány leszámolási kísérlete Veres Jánossal, és/vagy Kiss Péterrel, és/vagy Szekeres Imrével, Kóka eltakarítása – el leszünk foglalva, de utána a baloldalnak még egy utolsót nyögnie kell: erre vagy arra. Egy reggel arra ébredhetnek, hogy nem lesz koalíciós partnerük, sőt, kellő számú képviselőjük se, aki szavazzon a parlamentben. Ha találnak hiteles embert, aki tárgyalni tud, még

"Brutus, te alszol. Ébredj!"

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Éjjel újra fagyhat, de addig mindenhol süt még kicsit a nap

Éjjel újra fagyhat, de addig mindenhol süt még kicsit a nap

Azért nem rendelt a kormány a Moderna vakcinájából, mert drágállta

Azért nem rendelt a kormány a Moderna vakcinájából, mert drágállta

Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából

Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából