Toller László helyébe Pécsett május 10-én polgármestert és – a hármas számú választókörzetben – országgyűlési képviselőt választanak. A polgármesteri tisztségért versengők közül biztos Páva Zsolt (Fidesz) indulása. Az MSZP valószínűleg Szili Katalint indítja, de indulhat független jelöltként az ugyancsak szocialista Juhász István is. Az esélyekről Bókay Endrét, Pécs egyik szocialista országgyűlési képviselőjét kérdeztük. A másik oldalról Páva Zsolt nyilatkozott, elismervén, hogy Szili Katalin, egykori iskolatársa „nehéz, de korrekt ellenfélnek” ígérkezik.


Bókay Endre
hvg.hu: A szocialistáknak mindig is erős bástyájuk volt Pécs. Ezt minek köszönhetik?

Bókay Endre: Pécs baloldali hagyományai még a huszadik század elejére nyúlnak vissza, és a bányászathoz kötődnek. Az idők folyamán a városhoz csatolták a környékbeli bányásztelepüléseket, az itt élőket a szociáldemokraták korán megszervezték. Ugyanakkor elevenen él a másik, a keresztény, polgári, jobboldali hagyomány is, mely a püspökség körül alakult ki. Ez már a két világháború között politikusokat küldött a kormányba, például Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter is pécsi volt. A két politikai erő már ekkoriban szemben állt egymással, ami a korabeli helyi sajtóban is tükröződött. Ugyanakkor a soknemzetiségű és sokvallású város közélete toleráns volt, nem került sor összecsapásokra. Foglalkoztam ezzel a kérdéssel kutatásaimban, felmértem azokat a kulturális centrumokat, melyek közösségeket tudnak integrálni. A városban mai is két ilyen hálózat él egymás mellett: az egyik a művelődési házaké, a másik a templomoké.

hvg.hu: Sokan mondják, hogy már az ötvenes években is valamivel enyhébb volt itt a kommunista diktatúra, mint másutt, és ez a relatív tolerancia – persze az egypártrendszer keretei között – egészen a rendszerváltásig fennmaradt.

B.E: Ez igaz, és talán nem független attól sem, hogy Aczél György 1948 májusától a 1949. júniusi letartóztatásáig Baranya megye első titkára volt, és az általa pozícióhoz jutatott emberek jó részét később sem távolították el. 1956 októbere-novembere, a forradalom viszonylag békés volt a városban, és a hatvanas-hetvenes években Pécs a megindult nagyszabású fejlesztések haszonélvezője volt. A város kiemelt kulturális centrummá vált, és mert országos figyelem övezte, mintha mindig többet engedtek volna meg neki, mint más városoknak. Tovább épült az egyetem, létrehozták a közgazdasági kart. Valóban, az akkori körülményeket figyelembe véve, viszonylag szabad volt a légkör, itt számos kulturális produkció született, amelyeknek külföldön is sikerük volt.

hvg.hu.: A rendszerváltás előtt itt szervezkedett az MSZP reformköri mozgalma, 1994-ben a párt itt abszolút többséget szerzett, amire egyetlen utódpárt estében sem volt példa a régióban.

B.E: Az 1994-es siker Pécsett annak volt köszönhető, hogy 1990-ben a baloldali szavazók az SZDSZ-re szavaztak, majd pedig négy év múlva visszatértek az MSZP-hez. A szavazók úgy fogták fel a rendszerváltást, mint egyfajta kitérőt, vagyis átmenetileg megingott a bizalmuk a szocialistákban, de azután visszatértek hozzájuk. Bizonyos településeken és szavazókörzetekben egyértelműen ki lehetett mutatni ezt a tendenciát, elsősorban ott, ahol a bányász örökség dominált. Igaz, időközben a bányászat megszűnt, nem termelnek már sem szenet, sem uránt, de a szakszervezetek, elsősorban a nyugdíjas szervezeteik most is aktívak, ápolják a családi tradíciót.

hvg.hu: Négy ember politikai pályafutása Pécshez kötődött, és hosszú ideig itt is éltek: Gyurcsány Ferenc, Szili Katalin, Sólyom László, Lusztig Péter. Hogyan vélekednek róluk a városban?

B.E: Személyesen mind a négy embert ismerem, de Sólyom Lászlónál nem érzékelem, hogy Pécshez kötődik. Tény, hogy a köztársasági elnök úr a Tubesre tervezett lokátor vitájában nem állt ki a város mellett. Szili Katalint most is pécsinek tekintjük, rendkívül népszerű a városban, igazi integratív személyiség. Az 1990-es vereség után Lusztig Péterrel együtt tartotta a lelket a pécsi szocialistákban, erre sokan emlékeznek. Ami Lusztigot illeti, neki hihetetlen kapcsolatrendszere van. Belekeverték a Zuschlag-ügybe, de ez az ő helyzetében cseppet sem meglepő. Nem hiszem, hogy felelősség terheli a történtekért. Gyurcsány Ferenc a pécsi KISZ-ben, illetve a főiskolán „szocializálódott”, gazdag emberi örökséget vitt magával a városból. Én ugyanarra a főiskolára jártam, csak valamivel előbb, mondhatom, nagyszerű, liberális szellem uralkodott a falai között. Ezt vitte magával a miniszterelnök is.

hvg.hu: Ám az MSZP népszerűsége a közvéleménykutatások szerint az utóbbi időben visszaesett, érzékeny vereségek érik a pártot. Ebben a helyzetben a pécsi polgármester- és képviselőválasztásnak nagy a kockázata. Ráadásul megosztott a párt, nem gondolja?

B.E: A pártszakadást elképzelhetetlennek tartom. Ha Juhász István független jelöltként el is indul a polgármester választáson, ez nem érintheti a párt egységét. Persze, sok múlik a pénteki küldöttgyűlésen is, ahol kijelöljük majd a szocialista polgármesterjelöltet. Valószínű, hogy számos alapszerv jelöli majd Szili Katalint, aki igazán koncepciózus, döntésképes személyiség. Nem tudjuk, hogy vállalja-e, egyelőre kitérő választ adott, mondván, adjunk egy hetet a gyásznak, Tasnádi Péter halála miatt. Elképzelhetőnek tartom, hogy ha helyben elegendő támogatást kap, elindul a tisztségért. Amúgy nem várom, hogy a júniusi választásokon átrendeződik a város politikai térképe. A város választói körzetei masszívan baloldali beállítottságúak, nem fognak az ellenzékre szavazni. Ha figyelmeztetni akarnak bennünket az elkövetett hibákért, inkább az várható, hogy a választók tömegesen távol maradnak a választástól.

hvg.hu: Az országgyűlés elnökasszonya egyszer már „megégette magát”, amikor elfogadta a jelöltséget a köztársasági elnökségre. Biztos, hogy kiteszi magát egy újabb kudarc lehetőségének?

B.E: Úgy gondolom, a befolyásos Szili Katalinnak van esélye, már azért is, mert a helyi ellenzék nem tudott előállni semmilyen épkézláb programmal. A Fidesz jelöltje, Páva Zsolt volt már egyszer polgármester Pécsett. Tisztességes ember, de nem képes dönteni, megoldani a város előtt álló feladatokat.

hvg.hu: Ott van mindjárt az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt. Riasztó hírek érkeznek róla, pedig 2010 jövőre van.

B.E: A lehetőségekhez képest nem állunk rosszul. Sajnos, a média kifejezetten negatívan áll hozzá a város erőfeszítéseihez, holott például a Zsolnay-gyár felújítása azért késik, mert változott az elképzelés. Komplex beruházás folyik, a város szinte valamennyi kulturális létesítménye megújul, ehhez megértésre és türelemre van szükségünk.

Páva Zsolt újra indul (Oldaltörés)

Páva Zsolt
Páva Zsolt Pécsett végzett jogász, szakközgazdász, 1998 és 2002 között Pécs polgármestere, városi képviselő.

hvg.hu: Ön egyszer már volt Pécs polgármestere. Most úgy döntött, hogy a Fidesz jelöltjeként újra elindul a tisztségért. Milyen megfontolás alapján döntött így?

Páva Zsolt: A Fidesz elnökségének felkérésére, néhány napos gondolkodás után döntöttem úgy, hogy elindulok a megméretésen. De még meg kell szereznem a párt helyi tagjainak támogatását is.

hvg.hu: Elindul Toller László képviselői mandátumáért is?

P.Zs: Kizárólag a polgármesterségért szállok ringbe, amennyiben a helyi közgyűlés is hozzájárul. Az ötlet, hogy legyek országgyűlési képviselőjelölt Pécs kertvárosban, a harmadik körzetben, ahol eddig Toller László volt a képviselő, elhárítottam.

hvg.hu: A szocialisták számára a pécsi polgármesterség kulcsfontosságú, elvesztését nehezen hevernék ki a jelenlegi helyzetben. Mi erről a véleménye?

P.Zs: Tény, hogy egy rendkívüli önkormányzati választásra, amilyen júniusban esedékes Pécsett, az átlagosnál jobban figyelnek. Pontosan ez volt a helyzet januárban, a ferencvárosi időközi országgyűlési választásokon is. Azt, hogy az MSZP számára mennyire fontos, nem tudom pontosan megítélni, de nem is foglalkozom vele. Pécsnek a legkevésbé sem hiányzik, hogy pártpolitikai csatározások színhelye legyen. A városnak elege van a politikai küzdelmekből, s jó lenne, ha a polgármester-választást is másként közelítenénk meg. Lokálpatrióta jellegű választást szeretnénk, melynek a kampányában mindenekelőtt a saját ügyeinkre koncentrálnánk.

hvg.hu: Pécsnek két tradíciója van. A baloldali, bányász és a keresztény, polgári. Most melyik kerekedik felül?

P.Zs. Sok igazság van ebben a teóriában, de ez a megoszlás tisztán csak a két világháború között, vagy közvetlenül azután érvényesült, és Pécs szociológiai térképe sokat változott az utóbbi évtizedekben. Az tény, hogy az első körzetben, a belvárosban, ahol a székesegyház és az egyetemek találhatók, mindig a jobboldal nyert, a keleti városrészben pedig a baloldal. A két városi pólus között számos átmeneti körzet is van, és ezekben a városrészekben már vegyes a kép. A nyugdíjas bányászok, illetve a Kádár-rendszer megrögzött, idősödő hívei fogyóban vannak, az új nemzedékek gyakran a saját útjukat járják, politikailag is.

hvg.hu: Hogyan érinti Pécset a gazdasági válság?

P.Zs: Sajnos, a recesszió bennünket is elért, a legnagyobb helyi foglalkoztató, az Elcoteq Magyarország Kft., mely mobiltelefon-alkatrészeket gyárt, az elmúlt hetekben közel hatszáz embert bocsátott el. A munkanélküliség terén Pécs eddig viszonylag jól állt, de félő, hogy a helyzet napról-napra romlani fog. Különösen a kis- és középes vállalkozások vannak veszélyben. A helyi gazdasági kamara is lázasan keresi a megoldásokat, s ehhez kérte a mi támogatásunkat is. Úgy gondolom, bárki  lesz is a polgármester, a városnak a munkahelyteremtésre az eddigieknél nagyobb gondot kell fordítania.

hvg.hu: Tart attól, hogy esetleg Szili Katalin lesz az ellenfele? Jó önnek, ha a baloldali, de párton kívüli Juhász István is elindul a választáson?

P.Zs: Ami Juhász indulását illeti, azt kiegyenlíti, hogy a Jobbik is indíthat jelöltet, vagyis, ha úgy tetszik, a jobboldali szavazók tábora is megoszlik, de a pártpolitikát távol tartanám a versengéstől. Ami Szili Katalint illeti, rá vitathatatlanul szüksége van a városnak. Ezt nemcsak pécsi polgárként mondom, de Kati egykori iskolatársaként, is, hiszen közel negyven éve ismerjük egymást. Örültem, amikor házelnök lett. Nem tudok neki tanácsot adni, hogy fogadja-e el a jelöltséget. Egy biztos: ha elindul, nehéz ellenfelem lesz. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, korrekten fog kampányolni, méltó ellenfél lesz.

hvg.hu: Mondjon még valamit a kulturális főváros projektről. Tényleg olyan rosszul állnak a dolgok?

P.Zs: A beruházások terén óriási a lemaradás, bár ezt még nemrég is tagadták az illetékesek, azt állítva, hogy 2010. január elejére minden készen lesz. Mi idejében figyelmeztettünk, hogy ezen a téren gondok lesznek, de lehurrogtak, sőt, a közpénzből készült megvalósítási tanulmányt is titkosították, hogy a városházi ellenzék ne férjen hozzá. Most úgy tűnik, legjobb esetben jövő év végén, novemberben vagy decemberben adják át a beruházásokat.

Pelle János

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
A Pokémon Go alkotói egy másfajta világra vágynak, csinálnak is egy különleges szemüveget

A Pokémon Go alkotói egy másfajta világra vágynak, csinálnak is egy különleges szemüveget

Hobbijuk a Depeche Mode: a világ legfanatikusabb rajongótábora

Hobbijuk a Depeche Mode: a világ legfanatikusabb rajongótábora

Nagyot bakiztak a fizetésekkel Orbánék, Áder a kezükre játszhatott

Nagyot bakiztak a fizetésekkel Orbánék, Áder a kezükre játszhatott

Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére

Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére

Új értékelés: Brezsnyev nem tehetett semmit, amikor Kádár János a sarkára állt

Új értékelés: Brezsnyev nem tehetett semmit, amikor Kádár János a sarkára állt

Kétszázhúszezernél is több embert vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteki drogellenes kampányban

Kétszázhúszezernél is több embert vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteki drogellenes kampányban