Nyilatkozat a személyes adatok védelméről - kiegészítés

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

A kiegészítés a hvg.hu mindenkori adatvédelmi szabályzatának bővítése, mely az önkéntesen megadott adatok kereskedelmi célból, harmadik fél részére történő átadásának feltételeit tartalmazza.

1. A hvg.hu általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát itt találja.

Az alábbi kiegészítés kizárólag azon adatok kezeléséről szól, amelyeket harmadik fél megbízásából készülő kérdőívek kitöltői önkéntesen adnak meg.

2Fogalmak:

 - személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 - hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 - adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 - adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 - harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel vagy az Adatkezelővel

 - érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik.

 - rendszer: az adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

3. Az adatkezelés célja: a hvg.hu adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja az, hogy a későbbiekben az érintettek adatait hvg.hu harmadik fél részére átadhassa, és harmadik fél az általuk megadott elérhetőségen marketing és reklám anyagokat, hírleveleket küldjön.

Jelen kérdőív kitöltésével és a felhasználási feltételek tudomásul vételével Ön hozzájárulását adja, hogy HVG az Ön által önkéntesen megadott adatokat tárolja, és a Hyundai Holding Hungary Zrt. részére átadja, aki az átadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvényeknek megfelelően kezeli.

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

A megadott személyes adatok elsődlegesen a hvg.hu rendszerében rögzülnek. A hvg.hu a megadott adatokat nyilvánosságra nem hozza, az adatokat az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint és az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelően tárolja és kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.