Tamás Gáspár Miklós
Tamás Gáspár Miklós

A roma jogvédő és aktivista NGO-k pusztulása az egyik legrosszabb hír a rengeteg rossz hír között, amelyet naponta olvasok.

Megszűnnek a legfontosabb roma jogvédő NGO-k.

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek (CFCF) irodája bezárt.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) már csak a kifutó ügyeket viszi, munkatársainak fölmondott; megszűnik.

A Roma Sajtóközpont (RSK) határozatlan időre fölfüggesztette tevékenységét.

A Romaversitas az idei tanévre nem tudott programot meghirdetni, jövőre valószínűleg teljesen leáll.

Akik régi csodálóik voltunk, jól tudjuk, újabb érdeklődők pedig kis erőfeszítéssel meggyőződhetnek róla: ezek nagyszerű szervezetek, intézmények voltak. Sokat tettek a cigányságért – bár a problémák gigantikus volta miatt ez a sok is kevés –, és sokat tettek azért, hogy Magyarország elviselhetőbb hely legyen.

A magyarországi cigányság borzasztó helyzetén nem sokat lendített az olykor tétován föl-fölpislákoló kormányzati jóindulat, a társadalom egy részének együttérzése, a sajtó és az értelmiség nem jelentéktelen kisebbségének rokonszenve.

Ezt a helyzetet nem a kétségtelenül létező (és egyre erősödő) rasszizmus hozta létre, hanem a rendszerváltással bekövetkező válság: az átabotában, ész nélkül privatizált ipar összeomlása, tehát a szakképzetlen meg betanított munkások, segédmunkások százezrei szélnek eresztése, majd a népjóléti rendszerek (szociális segélyezés, nyugdíj, családtámogatás, egészségügy, közoktatás, fölnőttoktatás, átképzés, szakoktatás, szociálisbérlakás-építés, lakhatási és családtámogatás) válsága, különösen ott, ahol a legszegényebbek érintettek. Mindevvel jár a műszaki fejlődés következménye: az automatizálás, a digitalizálás, a robotizálás, az agrárgazdaság rohamos átalakulása és a többi munkáskezek millióit teszi világszerte közgazdaságilag fölöslegessé.

A monokultúrás nagybirtokra alapozott, gépesített magyarországi mezőgazdaság (amelyet pár szakember képes működtetni) ökonómiai sivataggá tette a falut. Ebbe a faluba szorultak vissza a romba dőlt nagyipar rozsdatemetőiből kiűzött romák. No meg a lakóikat amúgy is eltartani képtelen iparvárosok kültelkére. Az ingázó vagy munkásszállásokon, szörnyű albérletekben, nyomortelepeken meghúzódó cigány segédmunkások élete a rendszerváltás előtt se volt valami fényes.

A szétvert közösségek hagyományos rendje is fölbomlott persze. A teljesen reménytelen pozícióba került, elhanyagolt, magára hagyott, képzetlen cigány férfilakosság nagyjából ugyanazokat a társadalmi patológiákat mutatja, mint amelyeket már régóta megfigyeltek az amerikai fekete vagy a franciaországi arab vagy az észak-angliai pakisztáni gettókban.

Mellesleg: az iszlám fundamentalizmus ezeken a helyeken válasz ezekre a patológiákra: a mecset ideiglenes gyógyír az alkoholra, a prostitúcióra, a „megélhetési bűnözésre”, a kábítószerre. A szigorú vallás tartást és közösségi érzést nyújt, büszkeséget, az autonóm cselekvés látszatát. Az erkölcsi hanyatlás, a széthullás hatékony ellenszerének tetszik. Hogy milyen áron, azt láthatjuk. Az őskeresztyén közösségek is a megalázott periférián alakultak ki kétezer esztendővel ezelőtt, vándorló, kirekesztett csoportok között. A romáknak még ezek a vigaszok se jutnak ki – bár a szalafisták már térítenek a szerbiai, koszovói, montenegrói és macedóniai romák között. (Egyelőre csekély sikerrel.)

Ezeket a patológiákat (amelyek nem faji vagy kulturális, hanem gazdasági és szociális eredetűek) a többségi társadalom pillanatnyilag diadalmaskodó hangadói a romák erkölcsi hibájának vagy kulturális sajátosságának tudják be. Beilleszkedést, alkalmazkodást – azaz beletörődést és konformizmust – követelnek a cigányoktól, miközben az ehhez az amúgy is problematikus „integrációs kiúthoz” szükséges eszközöket a legkönyörtelenebbül megtagadják tőlük.

Szolidáris társadalmi segítség és észszerű analízis helyett szegregációt és fajgyűlölő uszítást láthatunk, de legfőképpen közönyt.

Ezek a megszűnő szervezetek, egyesületek részben magának a cigányságnak a képviseletei voltak, együttműködve gádzsó jogvédőkkel és szakemberekkel, de egyáltalán nem a fehér úriemberek és úriasszonyok jótékonysági klubjai, hanem autentikus akcióközpontok. Voltak.

Nélkülük elképzelhetetlen a civilizált és humánus élet Magyarországon.

Társadalmunk kiszolgáltatott és gazdaságilag, szociálisan fenyegetett többségének alig van hatékony képviselete (eggyel több ok arra, hogy a megmaradt segítő csoportokat még jobban megbecsüljük és védjük), az eddig is csekély értékű politikai ellenzék voltaképpen megsemmisült, a civil társadalom érzékeny kis palántái meg sorra elfagynak; a nem szélsőjobboldali értelmiség intézményei, „fölületei” a legnagyobb anyagi és erkölcsi bajban vannak.

A roma jogvédő és aktivista NGO-k pusztulása az egyik legrosszabb hír a rengeteg rossz hír között, amelyet naponta olvasok. (És ezeket követhetik a többi, nővédő és kisebbségvédő szervezetek is, amelyek már nem nagyon élvezhetik a Magyarországról évek óta fokozatosan kivonuló Soros Alapítvány korábbi – nélkülözhetetlen – pénzügyi, logisztikai és politikai támogatását. Miközben Soros csökkenő kelet-európai befolyásával ezerszeresére nagyítva találkozunk a szélsőjobboldali propagandában, ami mulatságos lenne, ha nem volna sírni való. Az európai támogatásoknak se jósolok nagy jövőt.)

Az egyik legaggasztóbb jel, hogy a közvetlen érintettek már nem is hallatnak segélykiáltásokat. A jelek szerint ők is tudják, hogy reménytelen. Meg azt, hogy dicsőséges, valamennyiünk háláját megérdemlő munkájuk eredményei sorra kárba vesznek.

De annyit azért még kinyöghetünk, hogy köszönjük szépen.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is

Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is

62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban

62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban

Salvinit választotta utódjának Berlusconi

Salvinit választotta utódjának Berlusconi

Varga Mihály az elmúlt 9 év tapasztalataival akarja segíteni az IMF-et

Varga Mihály az elmúlt 9 év tapasztalataival akarja segíteni az IMF-et

A Kaukázusban magyar őstörténti vonatkozású sírokat tártak fel

A Kaukázusban magyar őstörténti vonatkozású sírokat tártak fel

Gyurcsány: csak becsületes politikus tudja szolgálni a hazát

Gyurcsány: csak becsületes politikus tudja szolgálni a hazát