Az Európai Unió (EU) irányelvei - amelyeknek a magyar szabályozás is megfelel - tartalmaznak megkötéseket a munkáltatók számára a csoportos létszámcsökkentések bejelentését, menetét illetően, ám nem ír elő részleteket – például fizetési kötelezettséget – ezek szabályozása, mértéke és feltételei a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

Az irányelv szerint a munkáltató valamennyi tervezett csoportos létszámcsökkentést köteles írásban bejelenteni az illetékes hatóságnak, általában a foglalkoztatást felügyelő munkaügyi hivatalnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell minden szükséges adatot a létszámcsökkentésről, a munkavállalók képviselőivel történő konzultációról.
Mint a Külügyminisztérium tájékoztatója emlékeztet, a csoportos létszámcsökkentésről szóló 75/129/EGK irányelv volt az első munkajogi tárgyú irányelv. Az irányelv szabályai nem érintik azokat a szabályokat, amelyek a tagállamokban védik a munkavállalókat munkaviszonyuk megszüntetése esetén.
A modern munkajogi szabályok – ahogy a magyar Munka Törvénykönyve is – részletesen szabályozzák a munkáltató ilyen megszüntető nyilatkozatát, és tekintettel vannak a munkavállalók szociális érdekeire.
Az EU irányelv azonban nem ír elő munkaviszony-megszüntetési tilalmat a munkáltatónak, nem ír elő fizetési kötelezettséget stb., ezek szabályozása, mértéke és feltételei tagállami hatáskörbe tartoznak. Az irányelv azt szabályozza, hogy ha egyszerre nagyobb számú munkavállalót érint a munkáltató ilyen intézkedése, erre a tagállamoknak megfelelő eljárást kell előírniuk, amit a munkáltatóknak követniük kell.
Az irányelv szabályozza a csoportos létszámcsökkentés menetét: a munkáltató valamennyi tervezett csoportos létszámcsökkentést köteles írásban bejelenteni az illetékes hatóságnak, amely országonként változó, általában a foglalkoztatást felügyelő munkaügyi hivatal. A bejelentésnek tartalmaznia kell minden szükséges adatot a létszámcsökkentésről, valamint a munkavállalók képviselőivel történő konzultációról. A munkaadó köteles átadni a bejelentés másolatát a munkavállalók képviselőinek, akik észrevételeikkel szintén az illetékes hatósághoz fordulhatnak.
A hatóságnak bejelentett csoportos létszámcsökkentés legkorábban 30 nappal a bejelentés megtétele után lép hatályba, és az egyes felmondások tekintetében a felmondási időre vonatkozó munkajogi szabályokat kell alkalmazni. Ez alatt az illetékes hatóságnak megoldást kell keresnie a tervezett csoportos létszámcsökkentés miatt felmerülő problémákra.
Ha az eredeti határidő 60 napnál rövidebb, a tagállamok a hatóságot feljogosíthatják arra, hogy azt a bejelentés megtételétől számított 60 napig meghosszabbítsa, ha fennáll annak a veszélye, hogy a csoportos létszámcsökkentés következtében jelentkező feladatokat nem lehet az eredeti határidőn belül megoldani. A tagállamok az illetékes hatóságot további hosszabbításra is feljogosíthatják. Lényeges azonban, hogy a határidő meghosszabbítását a határidők lejárta előtt közölni kell a munkaadóval, és azt meg kell indokolni.
A magyar Munka Törvénykönyve az irányelv 1. cikkelyének megfelelően - a munkavállalók eltérő számára és ebből következően a létszámcsökkentés mértékének eltérő hatásaira tekintettel - az elbocsátás „lépcsőzetes" fogalom-meghatározását tartalmazza. Az Mt. tartalmazza a tájékoztatási és konzultációs mechanizmust, a munkaügyi központban való bejelentési kötelezettséget, valamint a felmondásokkal kapcsolatos határidő szabályait is. (MTI)
Egy indonéz férfi 700 kilométert gyalogolt hátrafelé az esőerdők megmentéséért

Egy indonéz férfi 700 kilométert gyalogolt hátrafelé az esőerdők megmentéséért

És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot

És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot

Milliókért vesznek külföldön petesejtet a magyar nők, hogy anyák lehessenek

Milliókért vesznek külföldön petesejtet a magyar nők, hogy anyák lehessenek

Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla

Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla

210-zel száguldott egy motoros Zalában

210-zel száguldott egy motoros Zalában

Tervei vannak: megszólalt lapunknak a Botka ellen induló szegedi szocialista

Tervei vannak: megszólalt lapunknak a Botka ellen induló szegedi szocialista