szerző:
Máriás Leonárd
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

A napokban 25 olyan céget jegyeznek be egy bajai lakásba, amelyek több mint 90 leendő trafikot irányítanak majd. A koordináló cég és a bejegyzés alatt álló betéti társaságok tagjaikon keresztül szorosan kapcsolódnak a hódmezővásárhelyi Tabán Trafik Zrt.-hez, a Continental dohánygyár terjesztő és forgalmazó cégéhez.

Egy bajai 81 négyzetméteres lakásba összesen 25 céget jegyeznek be a napokban, amelyek több mint 90 leendő dohányboltot koordinálnak majd szerte az országban. A bejegyzés alatt álló vállalkozások bel- és kültagjai hozzávetőleg ennyi trafiküzemeltetési engedélyt nyertek. A lakás tulajdonosa, valamint a cégekben feltűnő személyek több szálon szorosan kapcsolódnak a hódmezővásárhelyi Tabán Trafik Zrt.-hez, a Continental dohánygyár terjesztő és forgalmazó cégéhez.

Az már nem sokkal a trafiknyertesek listájának közzététele után kiderült, hogy a Continental-csoporttal kapcsolatba hozható személyek több mint 80 trafikengedélyt nyertek. Azonban ifjabb Sánta János, a Continental vezetője május elején tagadta, hogy központilag szervezték volna alkalmazottaik pályázatait. A bajai céghalmaz viszont azt mutatja, hogy több mint 90 trafikengedélyt most úgy csomagolnak betéti társaságokba, hogy lehetővé válik a leendő dohányboltok központi irányítása a dohánygyárhoz, valamint a terjesztő céghez kötődő nyerteseken, és a bejegyzés alatt álló vállalkozásokat koordináló ernyőcégen keresztül.

A koordinátor

A 25 bejegyzés alatt álló vállalkozás koordináló szervezete a Tra-Kord Kft., amit idén február 19-én jegyeztek be ugyanarra a bajai címre, mint a leendő cégeket (A táblázatba rendezett részletekért kattintson a képre!). A Tra-Kord Kft. május elején 27 trafikra utaló domainnevet regisztrált a domain.hu oldalon, és ezzel párhuzamosan ugyanennyi, a domainnevekkel egyező nevű, bejegyzésre váró cég jelent meg a cégadatbázisban.

Táblázatunkban barna színnel emeltük ki azokat az adatokat, amelyek közvetett vagy közvetlen kapcsolatot mutatnak a Continentallal, a Tabán Trafikkal, vagy ezekhez a cégekhez köthető személyekkel. Sötétebb barna színnel a cégekben megjelenő jelenlegi Tabán Trafik igazgatókat emeltük ki. Az Összefüggések oszlopokban azokat a szálakat emeltük ki, amelyek alapján a cégek a Continentalhoz, a Tabán Trafikhoz kapcsolódhatnak.
©

A koordináló cég az első kapcsolódási pont a Continental-csoporttal. A Tra-Kord 50 százalékos tulajdonosa a hódmezővásárhelyi székhelyű Megyko Kft., amit idén pár nappal a Tra-Kord előtt jegyeztek be a cégbíróságon. A Megyko Kft. ügyvezetője és tulajdonosa Kocsis István, valamint Megyeri Mária. Kocsis a Tabán Trafik Zrt. egyik igazgatója 2003 óta, Megyeri Mária pedig ugyanebben a cégben felügyelőbizottsági tag. Megyeri ezen kívül a kilencvenes-kétezres években több, a Continental tulajdonosi köréhez kapcsolódó, hódmezővásárhelyi dohánytermelő és -kereskedő cég tulajdonosa vagy vezetője volt. A Tabán Trafiknak az a Ventas Coffee Hungary a fő tulajdonosa, amely a Sánta és a hódmezővásárhelyi Veszelovszky család tulajdona. A Ventas egyúttal 100 százalékos tulajdonosa a sátoraljaújhelyi Continental Zrt. dohánygyárnak.

Bel- és kültag – kis szabálymagyarázat
A koncessziós pályázaton a kiírás szerint csak természetes személyek (magánszemélyek) indulhattak, de már a pályázatban jelezhették, ha a koncessziós joggal kapcsolatos tevékenységet  a későbbiekben gazdasági társaság tagjaként kívánják ellátni. A nyertes pályázónak ugyanakkor a gazdasági társaság tagjaként korlátlan felelősséggel kell tartoznia a társaság kötelezettségeiért. Így aztán a pályázó egyéni vállalkozóként vagy egy betéti társaság beltagjaként gyakorolhatja a tevékenységet. A betéti társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. De ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi (ami könnyen előfordulhat egy 100 ezer forint jegyzett tőkéjű vállalkozásánál), akkor a társaság kötelezettségeiért a beltagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a saját vagyonukkal. A kültag csak a vagyoni hozzájárulása mértékéig felel, miközben a társaság üzletvezetésére és képviseletére a társasági szerződésből eredő felhatalmazás alapján jogosult lehet. A főszabály szerint a nyereség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg, de erről is rendelkezhetnek másképp a társasági szerződésben tehát akár kültagot is lehet úgy helyzetbe hozni, hogy közben a felelőssége a társaság kötelezettségeiért minimális marad.

Tarolt a Werner család

A bejegyzés alatt álló cégek székhelyéül szolgáló bajai lakás tulajdonosa Werner Ferenc, aki egy közösségi oldalon jelenleg a Tabán Trafikot tünteti fel munkahelyeként. Az Opten céginformációs rendszerében fellelhető adatok alapján a kilencvenes évek óta kapcsolatban áll a Continental tulajdonosi körével, a kétezres évek elején pedig a Tabán Trafik alapítója és részvényese volt. A kétezres években a Tabán Trafik tulajdonosainak és vezetőinek (például Kulcsár András vagy Egedi István, akik maguk is több trafikengedélyt nyertek) üzlettársa volt több cégben egészen 2010-ig. Emellett saját élelmiszer, ital és dohányáru-nagykereskedelemmel foglalkozó cége is van, a Werner Uno Kft.

A bejegyzés alatt álló 25 bajai cégben a Werner család hat tagja tűnik fel, ők összesen 22 trafikengedélyt nyertek. Maga Werner Ferenc három dohányboltot nyithat, testvére ötöt, fia és annak felesége kilencet. Még Werner Ferenc volt felesége és fia is feltűnik a cégek tagjai között, összesen öt trafikengedéllyel. Ezen felül a Werner család tagjainak még legalább ennyi leendő dohányboltban lesz érdekeltsége, ugyanis más nyerteseknek létrehozott cégek tagjaiként is gyakran megjelennek a cégkivonatokban. A cégek bel- és kültagjai alapján azonban nehéz lenne a 25 bajai céget egyedül a Werner család sikeres önszerveződésének tekinteni.

A hódmezővásárhelyi kapcsolatok

A leendő trafikos betéti társaságok többségében olyan nyertesek lesznek a beltagok, akiknek korábban semmilyen vállalkozásuk nem volt. Rajtuk kívül feltűnik két-három olyan beltag is, akiknek a nevén a cégadatbázisban csődbe ment építőipari vagy szerencsejáték-szervező vállalkozásokat találunk. A beltagok mellé a legtöbb esetben olyan kültag társult, aki valamilyen szálon a Tabán Trafikhoz vagy a Continental-csoporthoz köthető. Vagyis minden társaságnak van egy Hódmezővásárhely közeli kültagja, függetlenül attól, hogy Zalaegerszegen, Budapesten vagy Szombathelyen nyertek trafikjogot. Sok esetben közvetlen kapcsolatot találhatunk: több cégben is feltűnik például a Tabán Trafik két igazgatója, Kocsis István és Hevesi Jánosné.

A Continental üzeme
©

Más esetekben olyan közvetett kapcsolatokat láthatunk, amikor egy Tabán Trafikhoz vagy Continentalhoz köthető személy vagy rokona jelenik meg a leendő trafikos cégben: például a Werner család egy-egy tagja, Hevesi Jánosné férje vagy más hódmezővásárhelyi, Tabán Trafikhoz kapcsolódó család tagja. Emellett olyan cég is van, ahol a Tabán Trafik egy nyertes alkalmazottja a beltag. Ezen a formáción kívül néhány esetben előfordul olyan felállás is, ahol a beltag és a kültag is egyértelműen a Tabán Trafikhoz és a Continentalhoz köthető: az egyik cégben például Werner Ferenc, a Tabán Trafik dolgozója a beltag, a kültag pedig az egyik igazgató.

A bajai lakásra bejegyzett 25 új cég mellett a Tra-Kord Kft. egy dombóvári címre is regisztrált két betéti társaságot. Mindkét cégben kültagként szerepel Czibulya Istvánné, aki szintén a Tabán Trafik igazgatója, emellett a Continental igazgatósági tagja 1998 óta.

A NAV megdicsérte őket

Megkerestük Werner Ferencet és a Tra-Kord Kft.-t, és afelől érdeklődtünk, hogy miként gyűjtöttek össze ilyen sok trafiknyertest, és hogyan lehetséges, hogy egyetlen bajai lakásban, a koordináló cég székhelyén összpontosul több mint 90 trafikengedély az ország számos különböző  településéről. Gálfi Anita, a Tra-Kord Kft. ügyvezetője válaszában hangsúlyozta: „a cég nem gyűjtött össze senkit; mindenkinek segít, aki azt kéri”. Az ügyvezető érvelése szerint a Tra-Kord Kft. tehát nem számít sem nóvumnak, sem kuriózumnak a piacon: arra a célra jött létre, hogy leendő trafikosoknak nyújtson szolgáltatást, és ugyanúgy szervezte tevékenységét, mint sok más hasonló profilú cég is.

Eszerint a céget a trafiknyertesek keresték meg, és hasonlóan működik, mint például a nemrég létrejött Tobacco Shop System vagy a Trafikos Franchise Kft., amelyekről a hvg.hu is beszámolt. Van azonban egy apró nehézség a Tra-Kord válaszával: homályban hagyja, hogy a trafiknyertesek milyen csatornákon keresztül kerültek a bajai céghálóba. A Tra-Kord Kft.-nek ugyanis említett versenytársaival szemben láthatóan még arra sem volt szüksége, hogy honlapot készítsen a trafiknyertesek toborzásához, és a céges adatbázison, valamint néhány céginformációs gyűjtőoldalon kívül a cégnek vagy elérhetőségeinek nehezen találjuk nyomát az interneten.

A Tra-Kord képviselője levelében jelezte azt is, hogy a társaságot a NAV teljes körűen átvizsgálta a napokban, s nemcsak nem tett figyelmeztetést, hanem szóbeli dicséretben is részesíette a céget „abban a tekintetben, hogy az milyen jól szervezett koordináló cég”. Arra, hogy hogyan került ennyi trafikengedély egyetlen székhelyre, a cégtől azt a választ kaptuk, hogy az őket megkereső trafikosoknak maga javasolta azt, hogy ezen a címen, a Tra-Kord irodájában legyenek bejegyezve a bt.-k, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján folytatnak majd tevékenységet. „Ennek az indoka egyébként pofonegyszerű: így – legalábbis jelenleg – egyszerűbb az adminisztráció, pláne, hogy szolgáltatásunk kiterjed a könyvelésre, és számos más ügyviteli elemre is” – írta levelében az ügyvezető.

„Szponzorált hecckampány”

Azt is megkérdeztük Werner Ferenctől és a koordináló cégtől, mivel magyarázható, hogy a betéti társaságok mindegyikébe a Tabán Trafikhoz vagy a Continental csoporthoz köthető személyek kerültek, illetve azt is, hogy milyen kapcsolatban állnak ezek a cégek vagy tagjaik az említett hódmezővásárhelyi vállalatokkal és tulajdonosaikkal. Erre is csak a Tra-Kord ügyvezetőjétől kaptunk választ, aki azt írta: „Tudomásunk szerint egyáltalán nem igaz az, hogy a cégünk székhelyén létrejött bt.-k mindegyikében a Tabán Trafikhoz vagy a Continentalhoz köthető személyek vannak (egyáltalán: nem tudjuk, hogy azon magánszemélyeket, akik a fenti cégektől teljesen függetlenül, magánszemélyként e vállalkozási lehetőségbe belefogtak, miként lehet akármelyik „céghez köthetőnek tekinteni”), de feltéve, hogy el is fogadnánk a hvg.hu megközelítését, akkor sincs ehhez a Tra-Kord Kft.-nek semmi köze.”

Az ügyvezető levelében felhívta a figyelmet arra is, hogy minden egyes valótlan állításért, vagy valós tény hamis színben való feltüntetéséért jogi elégtételt vesz. Emellett kifejezte sajnálkozását amiatt, hogy a HVG a céget felhasználja a „hecckampányához”. Mint fogalmazott, amit a HVG és más sajtóorgánumok művelnek ebben az ügyben, megítélésük szerint „a nyilvánvalóan szponzorált hecckampány kategóriájába” esik.

Helyzetben a Continental?

Az elérhető dokumentumok alapján azonban nehezen támasztható alá a cég érvelése, hogy semmi köze a Tabán Trafikos szerveződéshez, hiszen már maga a koordináló cég felerészben egy Tabán Trafikos igazgatóé, aki igazgatóként a Continental-csoport tulajdonosainak tartozik elszámolással. Arról, hogy a trafiktörvény helyzetbe hozhatja a Continentalt a többi dohánygyárral szemben, a jogszabály 2011. decemberi benyújtása óta időről időre megjelennek információk. Ifj. Sánta János részt vett a trafiktörvény kidolgozásában (a Brüsszelbe kiküldött törvényt az ő gépén hozták létre), és a család régóta jó kapcsolatot ápol Lázár Jánossal, a trafiktörvény benyújtójával.

Azonban Sánta a közelmúltban azt hangsúlyozta, hogy a Continental vesztese is lehet a trafiktörvénynek. Ugyanakkor arra is kitért, hogy a multinacionális vállalatok nem szeretnék, ha bevezetnék az új rendszert, mert éveken keresztül rengeteg polcpénzt fizettek ki, megvették "kilóra" a kiskereskedőket, hogy csak az ő termékeiket árulják, más kisebb és nagyobb gyártók pedig ne kerüljenek fel a polcra. Úgy pedig nagyon nehéz eladni egy terméket, hogy a fogyasztó nem találkozik vele – mondta Sánta. Ezen elvileg néhány, a bajaihoz hasonló, Continental közeli nyertesekből szerveződő trafikhálózat elvileg segíthetne. Meg kell azonban jegyezni, a trafiktörvény tiltja, hogy a dohányboltos olyan helyzetet teremtsen, amelyben egy dohánytermék-nagykereskedő termékét a többi piaci szereplő rovására lényeges mértékben előnyben részesítse.

Elstartolt a hvg.hu gazdasági rovatának Facebook-oldala, a hvg gazd. Nyomjon rá egy "Tetszik"-et, ha ezt a cikket érdekesnek találta, és kövesse a rovat híreit a közösségi oldalon. Plusztartalmakkal!

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban

Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban

Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját

Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját

Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját

Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját

Gúzsba kötve táncolni: mit ígér a budapesti büdzsé?

Gúzsba kötve táncolni: mit ígér a budapesti büdzsé?

Olyan telefon készült, amellyel nem lehet meztelen képet készíteni

Olyan telefon készült, amellyel nem lehet meztelen képet készíteni

Gomperz: A kultúrkomisszár logikája (négysoros)

Gomperz: A kultúrkomisszár logikája (négysoros)