Botrányos igazgatóváltás a Jobbik mintafalujában

Botrányos igazgatóváltás a Jobbik mintafalujában

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
Faigl Zoltán

Felháborodást keltett Hencidán az általános iskola igazgatójának leváltása. A helyi romák a Jobbik térnyerésétől, az önkormányzat a csődtől tart, egy azonban biztos: bármi is lesz az ügy kimenetele, úgy tűnik, az egyébként is hátrányos helyzetű gyerekek isszák meg a levét. Riportunk második része.

A hencidai képviselő-testület egy független oktatási szakértő javaslatára még 2011-ben döntött az igazgató-helyettesi státusz megszüntetéséről, hogy ezzel is spórolhasson a település. Az akkori igazgató, Bagdi Erzsébet nem hajtotta végre az önkormányzat utasítását, úgy vélte, az igazgatóhelyettes posztjának felfüggesztése törvénytelen lenne, mivel a jogszabályok szerint tanév közben semmilyen átszervezés nem érintheti az iskolát. Az önkormányzat fegyelmi eljárást indított a vezető ellen, Bagdi Erzsébet lemondott. Az iskolát azóta új igazgató vezeti, a helyi romák viszont úgy vélik, a jobbikos polgármester, Szémán László "kijátszotta" a volt vezetőt, hogy saját emberét ültesse pozícióba.

Hencida az ország egyik legszegényebb települése, ahol a 2010-es önkormányzati választásokon fölényes győzelmet aratott a Jobbik képviselője. Akkor Tiszavasvárihoz hasonlóan „a Jobbik mintafalujaként” emlegették Hencidát. A Hencidai Általános Iskola a régió legmodernebb eszközökkel felszerelt oktatási intézménye. A helyi iskolások a nyári szünetben is mindennap kapnak ebédet az intézmény étkezőjében. Ez a napközbeni találkozópont, egyfajta közösségi helyszín, ahol a szülők és gyerekek között folyik a diskurzus. „Vannak, akik már egy órával korábban idejönnek és ebéd előtt beszélgetnek egy kicsit” – meséte Bagdi Erzsébet, a lemondott igazgató.

Nem tudtak dönteni

„Amikor 2011-ben lejárt az ötéves mandátumom, a hencidai önkormányzat kiírta a pályázatot a poszt betöltésére, melyre újra pályáztam. Rendben találták a beadványomat, semmilyen kifogás nem érkezett, sőt egy képviselő elfogadásra is javasolta azt, végül – zárt ülésen – az a döntés született, hogy mivel rajtam kívül más nem indult a posztért, nincs választási lehetőség, érvénytelen a pályázat. Megdöbbentett a döntés, hiszen már hat éve voltam igazgató, és addig nem érkezett panasz a munkámra” – mesélte a pedagógus.

A második kiírásra Bagdival együtt hárman jelentkeztek – egyikük az iskola jelenlegi igazgatója –, az egyik pályázat azonban formai hibás volt, így két versenyző maradt. Mivel az eredményhirdetés már 2011 szeptemberének végén volt és belenyúlt a tanévbe, a testület úgy döntött, egy évre Bagdi Erzsébetett bízzák meg az iskola vezetésével, „ezt viszont csak akkor voltam hajlandó elfogadni, ha az igazgató-helyettesi státusz megmarad” – magyarázta az exigazgató.

Az önkormányzat 2011 májusában, takarékossági okokra hivatkozva döntött úgy, hogy megszüntetik az igazgató-helyettesi státuszt. Szémán László polgármester, a hvg.hu-nak ezt azzal magyarázta, a státusz megszüntetése „havi 80-100 ezer forint megtakarítást jelent az órakedvezmény, illetve a vezetői pótlék miatt”. A lépést egy független közoktatási szakértő javasolta, akit az iskola és az óvoda működésének gazdaságossági szempontjainak vizsgálatára kért fel a hencidai önkormányzat. „A szakértő költségcsökkentési javaslatai között szerepelt az iskolai igazgató-helyettesi poszt megszüntetése, mivel a két óvodai tagintézmény vezetői szintén igazgatóhelyettesek” – írta Szémán.

A helyi iskola a térség legmodernebb intézménye, az igazgató leváltása óta áll a bál a településen
©

Bagdi végül aláírta a megbízást, mivel elmondása szerint Szémán Lászlóval szóban megállapodtak, hogy ha nem éri anyagi hátrány az önkormányzatot, megmaradhat az igazgatóhelyettes státusza. „2012 februárjában aztán érkezett egy felszólítás, hogy a pozíciót meg kell szüntetni, így – mivel a polgármester felrúgta egyezségünket, és ezáltal úgy éreztem, nem kaptam megfelelő tájékoztatást,  2012. mácius 12-én beadtam a felmondásomat, melyre, egy arogáns személyes sértéseket tartalmazó levelet kaptam válaszul” – panaszkodott a volt igazgató.

Spórolás vagy lemondatás áll a háttérben?

A polgármester levelében azt írta, azért engedélyezte a képviselők beleegyezésével az igazgatóhelyettes megtartását, mert Bagdi másképp nem volt hajladó elvállalni a munkát, ez azonban – a pogármester szeint – "hatályon kívül helyeződött", amikor a pedagógus aláírta egy évre szóló kinevezését. Szémán a levélben úgy fogalmaz, „amennyiben nem változtat hozzáállásán, a képviselő-testület nyomására kénytelen leszek olyan jogos intézkedéseket foganatosítani, amik esetleg hátrányosan érinthetik az egész tantestületet. Az, hogy eltekint bizonyos túlórák kifizetésétől, illetve bizonyos kijelentéseket tesz – az Ön elmondása szerint – képviselő-testületi üléseken, nem jogosítja fel arra, hogy figyelmen kívül hagyjon képviselő-testületi határozatokat.”

A polgármester levelét azzal zárta, hogy "viselkedése átgondolására" kérte a volt igazgatót, ahogy fogalmazott, "nem tartanám szerencsésnek, ha ön továbbra is a tantestület mögé bújva folytatná 'szabadságharcát' és ez esetleg hátrányosan érintené az ügyben ártatlan pedagógusokat", ezen kívül azt írta: „megkérem, hogy a velük (hivatal dolgozói - a szerk.) való kommunikáció során az Ön által általában használatos kioktató hangnemet legyen szíves megtartani a diákjainak. […] Megjegyezni kívánom, hogy a legközelebbi levelét kézbesítés előtt legyen szíves átnézetni egy nyelvtan szakos tanárral, mivel a negyedik bekezdésben az 'intézkedéseket', a hatodikban a 'történetek' a hetedik bekezdésben pedig a 'lehangzottak' szavak abban a szövegkörnyezetben kissé értelmetlennek tűnnek.”

„Pontosan tudjuk, hogy milyen pénzhiány van, és megértjük, csak nem látjuk az előremutató szándékot” – mondta Bagdi, aki szerint az önkormányat érvelése – miszerint a spórolás miatt szüntetik meg a státuszt – azért nem állja meg a helyét, mert ő maga havi 13 túlóra kifizetéséről mondott le, több pedagógus pedig ingyen tartja a délutáni szakköröket épp azért, hogy ezáltal megtakarítsák az igazgatóhelyettes bérét.

A rezsire sem futja

A hencidai önkormányzat akkor került nehéz helyzetbe, amikor a szolgáltató azzal fenyegette meg a hivatalt, hogy megszünteti a gázszolgáltatást, mivel a település ötmillió forintos tartozást halmozott fel. A képviselő-testület 2011 novemberében, a fűtési szezon kezdetekor döntött a Kossuth utcai, nagyobb iskolaépület bezárásáról, így takarékossági okok miatt csak a kisebb, Csokonai utcai épüleben folyhatott a tanítás. A fűtési szezon végével az iskola akkori vezetése határozatban értesült arról, hogy továbbra sem használhatják a lezárt intézményrészt, a volt igazgató szerint azonban az önkormányzat nem indokolta döntését.

Szémán László a hvg.hu-nak küldött válaszlevelében azt írta: „Mivel a hideg tavaszi időjárás miatt április végéig indokolt volt a fűtés, illetve a szükséges eszközök átszállítása miatt ősszel is egy hét szünetet rendelt el az igazgató asszony, a képviselő-testület nem tartotta célszerűnek a tanévből hátralévő bő egy hónapra az épületrész megnyitását. Azon kívül a felmerülő költségek között ott szerepel még az áram- és vízdíj, valamint egy fő takarító bérköltsége is”, de – a közlemény szerint – amennyiben az állami finanszírozás ismét lehetővé teszi, szeretnék ismét oktatási célokra használni az épületet.

©

A diákok addig kénytelenek a kisebb épületben, délelőttös, délutános váltott munkarendben tanulni. Bagdi Erzsébet azt mondta, „tornaórát csak az udvaron, hóban tudott tartani a testnevelő tanár, mivel a tornaterem a lezárt épületben van, de az öt multimédiás táblából is ott maradt három. A kétműszakos tanítási rend miatt a váltásnál takarítani sem volt idő”, de Bagdi szerint a legnagyobb baj, hogy egy tantermet több osztály is használ egyszerre, így az eszközök gyorsan amortizálódnak.

A hvg.hu információi szerint az önkormányzat több embert megkeresett Hencidán és a környező falvakban, hogy vállalja el az iskola igazgatását, azonban a körülmények miatt senki nem akarta betölteni a posztot. Bagdi Erzsébet lemondása után végül Habarics Sándorné ülhetett az igazgatói székbe, aki a terveiről nem akart semmit sem mondani lapunknak.

Megkérdeztük a helyieket, ismerik-e az új igazgatót, ám ők sem tudtak szinte semmit a vezetőről. Többen felháborodva vették tudomásul az új igazgató érkezését, úgy vélték, a politika állhat a háttérben: „uralkodni akar a Jobbik, és a saját embereit ülteti a vezető pozíciókba” – mondták a falubeli romák. Az egyik szülő úgy fogalmazott, „pár éven belül itt nem lesz cigány gyerek az iskolában, mert többen is ki akarják iratni őket”.

Atanaszovné Rozgonyi Ilona, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnökségi tagja szerint a fenntartó részéről nem elfogadható indok a pályázat megszüntetésére, hogy egy induló van a posztért, ugyanis az "esetek nyolcvan százalékában egy pályázó van", főként a az olyan intézményeknél, ahová sok hátrányos helyzetű gyerek jár, mivel „ez nagyon hálátlan feladat”.

Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke az esettel kapcsolatban a hvg.hu-nak azt mondta: „Tanév közben semmilyen átszervezés nem érintheti az iskola életét. Mivel az iskola tanulóinak létszáma kétszáz fő alatt maradt, így – törvény szerint – nem köteles a fenntartó az igazatóhelyettes pozícióját finanszírozni. A határ alatti létszám azonban "nem feltétlenül érv, ugyanis a speciális nevelési igényű gyermekek három főnek számítanak". A hencidai iskolában többnyire 120 körüli a tanulói létszám, melyből 30 körüli a speciális nevelés igényű diák, vagyis még így sem érik el a 200-as határt, „ebben az esetben pedig csak etikailag kifogásolható, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeken kívánnak spórolni” – vélte Mendrey.