Az elmúlt két évben a közép-európai csatlakozásra váró országok mindegyikében romlott a versenyképesség, ám Magyarországon még nagyobb mértékben is, mint a régió többi államában. De a magyarországi bérszínvonal még mindig nem tekinthető kiugróan magasnak.

Az International Center for Economic Growth (ICEG) európai központjának tanulmánya szerint a hazai valutában számított termékegységre eső munkaköltség mind az öt gazdaságban (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia) emelkedett, jelezve, hogy az átlagos bruttó bérek növekedése meghaladta a munkatermelékenység emelkedését.Ez a tendencia romló külső környezet, kedvezőtlenebbé váló konjunkturális kilátások mellett gyorsult fel: a termékegységre eső munkaköltség (ULC) növekedése például Lengyelországban 2001-2002-ben 12,1 százalék volt, szemben a 1999-2000-ben mért 8,2 százalékkal, míg Szlovákiában ezek az adatok 11,2 százalék és 5,4 százalék voltak.Az ULC mutató romlása Magyarországon volt a legerőteljesebb: 2001-2002-ben nemzeti valutában összességében 30,3 százalékkal nőtt, míg a többi államban 11,5-17,8 százalék között szóródott. A termékegységre eső munkaköltség alakulására a termelékenység és a bérek változása egyaránt hat.A nemzetgazdasági szintű termelékenység növekedése mindenhol lelassult az elmúlt két évben, Szlovákiát kivéve, ahol az elmúlt években következett be a foglalkoztatási szerkezet jelentős racionalizálása, ami a foglalkoztatás csökkenésével és a munkanélküliség növekedésével párosult. A többi gazdaságban ez korábban történt meg, így azokban a termelékenység növekedésének lassulása mögött a stagnáló, vagy lassan bővülő foglalkoztatás mellett a lassuló GDP-növekedés állt.A bérek alakulása elszakadt a munkatermelékenység változásától: a bruttó bérek a vizsgált országokban hazai valutában 2001-2002-ben 16,6 százalék (Csehország) és 39,3 százalék (Magyarország) között nőttek. Ennek nyomán emelkedtek a reálbérek, illetve tágult a reálbérek és a termelékenység növekedése közötti rés.A versenyszféra számára a nominális bérek növekedéséből származó terhet a termelői árindexszel (PPI-vel) deflált reálbérek alakulása tükrözi. Ez a mutató 2001-2002-ben mérsékelten, 7,1-9,4 százalék között nőtt Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában, 17 százalékkal Lengyelországban, és több mint 33 százalékkal Magyarországon.Az ICEG tanulmánya szerint a reálbérek növekedése 2001-2002-ben Szlovákiában összességben 2,4 százalékkal haladta meg a munkatermelékenységét, míg Magyarországon 26,8 százalékkal.A közép-európai államokban a munkatermelékenység nemzetgazdasági szinten az elmúlt 2 évben változatlanul kedvezően alakult, bár az export és a növekedés szempontjából húzóágazatnak minősülő feldolgozóiparban erőteljesen csökkent. Ez különösen Magyarországon volt érzékelhető: miközben 1999-2000-ben a feldolgozóipari munkatermelékenység növekedése a négy másik ország átlagát 2-2,5-szer haladta meg, addig 2001-2002-ben elmaradt azoktól.A termelékenység lassuló növekedése mögött Magyarországon a beruházások lassuló dinamikája és a nettó közvetlen tőkebefektetések mérséklődő beáramlása áll. A hazai vállalatok nemzetközi piacokon mért költség-versenyképességének alakulása szempontjából meghatározó a termékegységre jutó munkaköltség (ULC) euróban számított változása. Ez fontos az importáló országokkal történő összevetésben, valamint az exportpiacokon versenytársként megjelenő harmadik országok termelőivel történő összehasonlításban.A közép-európai gazdaságokban az euróban mért ULC gyorsuló ütemben emelkedett 1999-2002 között. Az öt ország átlagában a termékegységre jutó munkaköltség 4,8 százalékkal nőtt 1999-ben, 9 százalékkal 2001-ben és közel 10,5 százalékkal 2002-ben, míg 2001-2002 átlagában az euróban vett termékegységre jutó munkaköltség 20,4 százalékkal nőtt.Magyarországon a mutató növekedése folyamatosan kétszeresen meghaladta a négy másik országét és a különbség 1999 és 2002 között növekedett is: míg 1999-ben az euróban számított ULC növekedése Magyarországon 7,4 százalék, a négy másik ország átlagában 4,2 százalék volt, addig 2002-ben a 20,2 százalékos hazai növekedéshez átlagosan 7,7 százalékos társult a négy másik államban.A másik eltérés, hogy Csehország, Szlovákia és különösen Lengyelország esetében az euróban vett termékegységre jutó munkaköltség alakulása mögött döntő tényező az árfolyam erősödése volt, míg Magyarországon az emelkedést főként a bérköltségek emelkedése okozta, és csak kisebb mértékben járult hozzá a felértékelődés.Miközben nem csak 2001-2002-ben, de az 1999-2002 közötti időszakban is az euróban számított bérek növekedése meghaladta a csatlakozó államokét, a hazai bérszínvonal még mindig nem tekinthető kiugróan magasnak, sőt alatta marad a cseh-, a lengyel- és természetesen a térségben vezető szlovén bérszínvonalnak – mutat rá az ICEG tanulmánya.Csehország, Magyarország és Lengyelország esetében az elmúlt 3-4 évben erőteljes bérfelzárkózás következett be az euróban vett szlovén szinthez, elsősorban a nominális bérek hazai növekedése, és a nemzeti valuták csehországi és lengyelországi felértékelődése miatt. Ugyanakkor Szlovákiában a bérszínvonal még mindig jóval a csatlakozó közép-európai országok átlaga alatt van, ami részben magyarázat is az ország növekvő tőkevonzó képességére. (MTI)
Az állam kevesebbet költött családi támogatásokra, mint 2018-ban

Az állam kevesebbet költött családi támogatásokra, mint 2018-ban

9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok

9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok

A Google titokban kikapcsolta a szolgáltatást, amellyel az androidos telefonokat használta adatgyűjtéshez

A Google titokban kikapcsolta a szolgáltatást, amellyel az androidos telefonokat használta adatgyűjtéshez

Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere

Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere

Nem veszik komolyan Magyarországon a nők segítségkérését

Nem veszik komolyan Magyarországon a nők segítségkérését

Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja

Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja