Újraindulhatnak a bezárt kisiskolák

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
Hírszerző/FH
Tetszett a cikk?

300 millió forintot ad a kormány a központi költségvetés terhére a kistelepüléseken korábban bezárt kisiskolák újraindításához a 2011/2012-es tanévben.

Az elmúlt nyolc év alatt 163 kisiskolát zártak be itthon az államtitkárság adatai szerint. A kormány támogatja ezek újranyitását, mert álláspontja szerint a kistelepüléseken az iskola több mint oktatási intézmény: szellemi-kulturális centrum, közösségi tér és a falu jövőjének záloga. Az iskolájától megfosztott település sorvadásnak indul, elnéptelenedik.

Az idei 300 millió forintos keret egy átfogó támogatási rendszer első eleme, amelynek célja, hogy megteremtse a kisiskolák újranyitásához szükséges feltételeket. A támogatásra azon önkormányzatok, intézményi társulások és többcélú kistérségi társulások pályázhatnak, amelyek vállalják, hogy meglevő iskolaépületükben a 2011/2012. tanévtől tagintézményként újraindítják a nappali tagozatos általános iskolai oktatást felmenő rendszerben az 1-4. évfolyamon, vagy önállóan újraszervezik a teljes 8 évfolyamot.

A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a település lélekszáma ne haladja meg a 3000 főt, ne működjön ott másik általános iskola, valamint az érintett szülők írásban igényeljék, hogy az önkormányzat legalább az alsó tagozatos diákok tanítását biztosítsa helyben.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, amelynek köztartozása van, csőd-, felszámolási eljárás alatt áll vagy nem rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. A vissza nem térítendő támogatás pályázónként legfeljebb 30 millió forint lehet. A pénzből például felújíthatják az iskola épületét vagy taneszközöket vehetnek.

A pályázatot a www.kormany.hu oldalon tették közzé, benyújtásának határideje április 8-a. A támogatásról az oktatásért felelős államtitkár legkésőbb május 9-ig dönt, ezután támogatási szerződést kötnek a győztesekkel. Az egyösszegű kifizetést a tárca legkésőbb június 30-ig folyósítja az ígéretek szerint.