HVG Extra Pszichológia
HVG Extra Pszichológia

George Orwell brit író híres utópiájában a Nagy Testvér becsapós szülemény: a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra hivatkozva mégiscsak atya, azaz fölérendelt szerepet tölt be, és a teremtő szerepében tetszelegve mindent lát és bünteti az alattvalóit. Cser Zoltán buddhista tanító cikke.

Sokan tették fel eddig a kérdést, honnan ered az a kifejezés, hogy Nagy Testvér (Big Brother), aki „figyel”, és miért éppen nagy, miért éppen testvér. Köztudott, hogy a „Big Brother is watching” kifejezés George Orwell híres 1984 című regényéből indult diadalútjára, és vált metaforává, vagy éppen egy tévéshow címévé. A regényben egy mindenek felett álló lény figyel minden lakost és kontrollálja tevékenységüket, büntet mindent, ami nem felel meg a társadalom mesterkélt totalitárius szabályrendszerének.

Tegyük félre, hogy Orwell honnan vette a Big Brother fogalmát, ezzel kapcsolatban ugyanis eltérőek a vélemények. (A közkedvelt angol regényíró, Anthony Burgess mindenesetre úgy gondolta, hogy a Big Brother kifejezés egy reklámból származik, míg Douglas Kellner amerikai filozófus Sztálin figurájából vezette le a Nagy Testvért.) Inkább nézzük meg, honnan eredhet a testvériség elképzelés. Illetve hogyan képes az ember olyan társadalmat alkotni magának, ahol a saját tagjaiból választott testvériség teljes ellenőrzést gyakorol a többi tagon, ahol a szabadság nem tartozik az elismert és követendő életminőségekhez.

Időbeli hierarchiák

Először járjuk körbe a testvériség és testvér kérdéseit. A Brotherhood vagy Testvériség mindig is olyan csoportokat jelölt, ahol a tagok valamely eszme kapcsán olyanokká váltak, mint a testvérek, tehát az eszme családdá kovácsolta őket. Sokszor az ilyen kapcsolat felül is írta a családi kötelékeket. Sőt egyes vallási hagyományokban, például a szerzetesrendekben lemondtak a vérségi kötelékekről, hogy az új család részeivé váljanak.

Ki lett előbb?
©

A magyar testvér kifejezés nyilvánvalóan a test és a vér összetételből áll, és azokra a családtagokra értendő, akik azonos vérvonalhoz tartoznak, akiknek a vére azonos, tehát azonosak a szülők (gondoljunk csak a vérszerződésre, amely testvérré, szövetségessé tesz). Természetesen más a viszonyunk a szüleinkkel és más a testvéreinkkel. Ha a vérségi kapcsolatokra tekintünk, akkor olyan rajzot látunk, ahol a szüleink felettünk állnak, a testvéreinkkel egy vonalon vagyunk, míg a gyermekeink alattunk helyezkednek el.

E hierarchia háttere az idő, tehát, hogy ki mikor született: aki előbb, az a későbbi felett áll. Ezt a rendszert is megtaláljuk a társadalmunkban – gondoljunk csak olyan közösségekre, ahol a korábban taggá vált személy rangot kap, nagyobb elismerésben részesül, esetleg főnökké válik.

Teremtés=apa

A buddhista szerzetesi közösségben például, ha valaki csak öt perccel később lépett be a társadalmi hierarchiában alatta álló személy után, akkor is meg kellett hajolnia a korábban belépett előtt. Tehát a hierarchiát az időbeliség határozta meg (az elöljáró kifejezés értelmezhető akár az időbeliség kapcsán is).

Szereti a gyermekeit
©

A vérségi viszonyok fogalmait gyakran használjuk az alá- és fölérendeltség kifejezésére. Elég csak a leányvállalat, testvérváros, egy stílus atyja, azaz megteremtője vagy akár az „anyaszentegyház” kifejezésekre gondolni. Ha már a keresztény gondolatkörnél tartunk, érdemes elgondolkodni azon is, hogy igen sok vallási hagyományban a Teremtő az Atya, tehát az apa fogalmával kapcsolódik össze, annak ellenére, hogy a szülés, a születés az anyasághoz kapcsolódik. Az Atya mindenek felett áll, alatta vannak a teremtmények, továbbá az Atya mindent lát, de a Big Brotherrel, a Nagy Testvérrel ellentétben szereti a gyermekeit.

Atyánk, a tudomány

A felettes hatalom, amely mindent lát, régóta átszövi az emberi gondolkodást, és talán ennek a következménye a mai tudományos hozzáállás is, ahol a tudós, mintegy függetlenként a vizsgált rendszertől, felette állóként, kívülről rátekint folyamatokra, és arról következtetéseket von le, felfedezéseket tesz. A tudomány mint felettünk álló atya működésének eredménye, hogy egy városban szinte minden szegletet kamera figyel, mi megfigyeltek viszont nem láthatjuk, kik ülnek a kamera mögött, és mit kezdenek a látottakkal.

A tudományos kutatásokra visszatérve ma már köztudott, hogy a tudós is része annak a rendszernek, amit vizsgál, a személye nem vonható ki a vizsgálat folyamatából, tehát befolyást gyakorol a vizsgálatra és annak eredményére. Ennek ellenére is nagyon erős ma az az elképzelés, hogy a tudomány mint felettünk álló, tőlünk független entitás vizsgál minket és szabályokat hoz. A tudomány és a hozzá kapcsolódó hatalom az atya, és a „mindent lát” szerepét gyakorolja a legtöbb esetben.

Egyenlők a közösségben

A testvéri viszony, ahogyan arról már korábban is szó volt, mellérendelő, ebből fakadóan a testvériség is eredendően olyan közösséget jelentett, ahol a tagok egyenlők. Úgy tűnik, a történelmünket az alá-fölé rendeltség és a mellérendeltség hatalmi viszonyai, illetve azok egymással való harca irányítja, gondoljunk csak a királyság és a köztársaság, vagy a diktatúra és a demokrácia társadalmat irányító intézményeire, nézeteire.

Alá-fölérendeltség
©

Sajnos a legtöbb háború, nyilván ideológiai szempontból nézve, arról szólt, hogy a mellérendelő elképzelés próbálta elsöpörni az alárendelőt, és fordítva. Holott a családi harmónia titka az, ha a szülők felelősséggel, odaadással töltik be a szerepüket, ha a testvérek között barátság alakul ki, továbbá tisztelet és szeretet a szüleik iránt, tehát ha a hierarchikus, alárendelő és a mellérendelő viszony összhangban van.

Ahogy a családban, a társadalomban is mindhárom viszony harmóniája teremti meg a jólétet. Tehát közösségben a testvéri viszonynak is érvényesülnie kellene, de kell irányítás is. Ami a családban az atyai és anyai viszony (érdekes, milyen lenne egy cégnél az anyai típusú vezetés), az a közösségnek a társadalom: a gyermekei felé tápláló, védelmező, segítő szerepet kellene betöltenie.

A tudat élő kamerái

A fenti gondolatmenetet követve „A Nagy Testvér figyel” azt jelenti, hogy a demokráciára, azaz a testvéri viszonyra hivatkozva mégis atyai, azaz fölérendelt szerepet tölt be valaki vagy egy szervezet (erre utal a Nagy), és a teremtő szerepében tetszelegve mindent lát, és bünteti az alattvalóit. Mondhatnánk azt, hogy itt is szerepel a függőleges viszonyrendszer és a vízszintes, de nem a harmónia írja le azt a viszonyt, hanem a rejtett, mindent látó és büntető hatalom, amely mégis azt sugalmazza, hogy mi testvérek vagyunk.

Mit tehetünk, ha a Nagy Testvér figyel? Először is megtanulunk jobban figyelni, elsősorban magunkat figyeljük meg, felszereljük magunkra a tudat élő kameráit. Továbbá megértjük, hogy kis világunkban megteremthető a jó viszonyrendszer, hiszen szülőként irányíthatjuk az életünket, segíthetjük a környezetünket, testvérként jóban lehetünk embertársainkkal és a természettel, gyermekként elfogadhatjuk az élet örömeit.

 

Hasonló írásokat a HVG Extra Pszichológia legfrissebb számában olvashat, mely a szeretet, szerelem, szex és vágy témáival foglalkozik. Keresse az újságárusoknál vagy fizessen elő most! Ha most fizet elő, megajándékozzuk A boldogság… 500 pillanat, amit jó átélni című könyvvel. Aktuális számunkat meg is rendelheti.

 

 


Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Kering egy rosszindulatú kód a weben: kriptopénzt irányítottak saját számlájukra hackerek

Kering egy rosszindulatú kód a weben: kriptopénzt irányítottak saját számlájukra hackerek

Megint bíróság elé kell állnia a korábban felmentett pécsi hajléktalannak

Megint bíróság elé kell állnia a korábban felmentett pécsi hajléktalannak

Átrendezik a Mészáros-cégbirodalmat

Átrendezik a Mészáros-cégbirodalmat

Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket

Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket

Kétmilliárd fölé ugrott az állami támogatás a hatvani sportcsarnokra

Kétmilliárd fölé ugrott az állami támogatás a hatvani sportcsarnokra

Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal

Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal