A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mult hét végén megtette azt, amire már évek óta készült: állást foglalt az utóbbi időben gyorsan burjánzó újpogánysággal, az „ősmagyar szinkretizmussal” szemben. Emellett arra is volt gondja, hogy „a halál kultúrájának” titulált liberalizmust elítélje.


„Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik” – így a pásztorlevél, amelyet vasárnap olvastak fel a katolikus templomokban. Eszerint, ahogy az István halála utáni időkben tette, most is támadja a kereszténységet a pogányság.

A kommunista évtizedek alatt nem ez volt az egyház fő gondja. Akkor, mint a körlevél fogalmaz, „próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik”. E jelenség elemzésébe a körlevél nem megy bele (ahogyan a kommunista hatalommal való egyházi együttműködésre sem tér ki), csupán annyit jegyez meg, hogy mindezeket „a szeretettel ellenkező magatartásokat” határozottan elutasítja.

A magyar katolikus püspöki kar. A felvétel a Vatikánban készült.
© manguszta.weblapja.com

A püspöki körlevél szerint a magyarság ezután következő, egyébként örvendetes öntudatra ébredésének is megvannak a vadhajtásai. „Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a »Jézus, pártus herceg« elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. "Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék.”

Hagyományörző szittya táltos. A püspöki kar nem nézi
jószemmel.
© magyaretimologia.extra.hu
Bármilyen sokan legyenek is az ősmagyar-táltos-szittya vallás lelkes hagyományőrzői, korántsem egységesek. Nincsenek erős egyházaik sem, jószerivel inkább a szélsőjobboldali tömegkultúra fogja össze őket, sok mindent befogadva és népszerűsítve az enyhén szólva vegyes tanokból – attól kezdve, hogy az István nevet és a kereszténységet felvett Vajk volt a magyarság első árulója, azon keresztül, hogy Dobogókő a Föld szívcsakrája, s a Pilisben ennek a pozitív energiái hatnak, egészen  a sumér-magyar nyelvrokonságig és Jézus magyarságáig. Nem sokkal a rendszerváltás után, 1993-ban, egy akkori jobboldali, független parlamenti képviselő, amikor egy interjúban Isten választott népéről esett szó, azt kérdezte tőlem: „miért pont a zsidó? Miért nem a magyar?!”.

Sok mai „hagyományőrző” gondolkodik hasonlóan, nem is kérdezve, hanem állítva, hogy Jézus szittya pártus királyfi volt, Isten választott népe pedig, bizony, nem a zsidó, hanem a magyar. Egy magyar hitű asszony egy rövid videón, amelyre az elmúlt három évben, amióta fent van a hálón, százezres nagyságrendben kattintottak, egyebek között azt mondja: „az utolsó időkben vagyunk, nem sok van már hátra ebben a formában az emberiségnek, mert Krisztus jön le másodszor”. Tizenöt éven belül az asszony szerint az „Antikrisztus Sátán” háborút provokál, s „isteni parancsra akkora földrengés lesz, hogy óceán alá kerül Amerika is meg Európa is”. Ilyenformán pedig a Kárpát-medence lenne a második Ararát. Mi életben maradunk, mert Isten kiválasztott népe a magyar, „mivelhogy Krisztus magyar volt”. Ezt tanította például a köreikben nagy tekintélynek örvendő sumerológus, a 2007-ben, 98 évesen  elhunyt Badiny Jós Ferenc is. Szerinte „az Úr Jézus nem volt zsidó, hanem a mah-gar nép samar-subar törzséből származott, és így az Úr a mi mah-gar népünk testét öltötte magára”.

Jelenits István
© piarista.hu
Az ilyesfajta nézeteket a katolikus egyház már jóval a püspökkari körlevél kibocsátása előtt is igen kritikusan szemlélte. Mások mellett például Jelenits István piarista, illetve Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes írt a szittyakereszténységet bíráló tanulmányokat. Az egyházban – ahol a papok jó része természetesnek veszi Szűz Mária és a Boldogasszony azonosítását – régóta berzenkedtek például ama nézet ellen, amely szerint még a karácsony szó, sőt az ünnep is a szittya hunoktól, illetve magyaroktól eredne. Sok mai „ősmagyar” gondolja ugyanis, mégpedig teljes meggyőződéssel, hogy a karácsony szó a kerecseny, vagyis a kerecsen szóból származik – ma a turulmadarat általában a kerecsensólyommal azonosítják –, s hogy a kerecseny ünnep eredetileg a turulmadár röptetésének az ünnepe lett volna. E nézet szerint tehát, ha nem lenne turul, karácsony sem lenne a világon.

A hosszú ideig érlelődött püspökkari körlevél nem csupán az ilyen, szittya vélekedéseket bírálja. Elítéli a liberalizmust, vagyis a „halál kultúráját” is. E kifejezést II. János Pál pápa kezdte használni, arra a magatartásra utalván vele, amely elnéző az abortusszal és az eutanáziával kapcsolatban. De az egyházat a „szélsőséges liberalizmusban” nemcsak ez zavarja, hanem az is, hogy „a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk”, illetve, hogy „tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot”. A liberális teológiáról, a katolicizmuson belüli liberális tendenciákról a körlevél mit sem mond – talán azért, mert nem tartja őket szélsőségesnek.

Végül aggodalmát fejezi ki a körlevél amiatt a felfogás miatt is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján”. A püspökkar szerint azonban „csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az Egyház élő hitével összhangban hiszünk.” A püspöki konferencia ezzel igen szigorú mércét állít a hívek elé, ugyanis vallásszociológiai felmérések egész sora mutatta ki az elmúlt évtizedekben, hogy mind Magyarországon, mind világszerte a katolikusoknak is egyre növekvő hányada hívőnek, sőt vallásosnak tekinti ugyan magát – de csak a „maga módján”.

Gerlóczy Ferenc

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek

Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek

Halálos baleset történt Makkoshotykánál

Halálos baleset történt Makkoshotykánál

Újra Magyarországra jön Erdogan

Újra Magyarországra jön Erdogan

Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt

Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt

Félbeszakadt a Savaria Karnevál a vihar miatt

Félbeszakadt a Savaria Karnevál a vihar miatt

Stagnálástól tart a német iparszövetség

Stagnálástól tart a német iparszövetség