Sipos József történész, a Szegedi Tudományegyetem Új és Legújabbkori Tanszékének docense, az MSZP Társadalompolitikai Tagozatának ügyvivője, a „népi szocialisták” meghatározó személyisége. A tagozatot 2004 tavaszán hívták életre tiszteletbeli elnöke Gazsó Ferenc szociológus professzor. A tíz fős ügyvivői testületnek tagja Sipos József is. A tagozat ugyan nem tekinthető szervezett pártellenzéknek, hangjukra azonban figyel a pártvezetés. A hvg.hu a Gyurcsány csomagról kérdezte Sipos Józsefet.

Sipos József
hvg.hu: A társadalompolitikai tagozat - úgy tudjuk - ellenzi a Gyurcsány csomagot, arra hivatkozva, hogy az ellentmond annak a meghirdetett programnak, amellyel az MSZP 2006 áprilisában megnyerte a választásokat. Öszödön is felszólaltak képviselőik?

Sipos József: Közülünk senki sem volt ott az öszödi tanácskozáson, de le kell szögezni, a frakció egységesen kiállt a miniszterelnök, illetve a konvergencia-program mellett. Ugyanakkor a Társadalompolitikai Tagozatnak mindig kétségei voltak az új, liberális irányvonallal szemben. Az MSZP májusi, zártkörű választmányi ülésén már felvetettem, hogy a párt programjának meg kellene felelnie a társadalmi igazságosság követelményének, mégpedig úgy, hogy a szegényebb társadalmi csoportokat, mintegy három-négy millió embert, kevésbé érintsék a megszorító intézkedések, mint a tehetőseket, a rendszerváltozás és az újkapitalizmus haszonélvezőit. Az a kormányprogram, amellyel az MSZP tavasszal választást nyert még össze tudta egyeztetni a megszorító intézkedéseket a szolidaritással. A programban még szerepelt a húsz százalékos kamatadó, és a szocialisták, az SZDSZ-szel szemben kitartottak a kétkulcsos jövedelemadó mellett, és elutasították az egységes ÁFÁ-t is.

Gyurcsány és Suchman Ópusztaszeren
A Népi Baloldal ópusztaszeri tanácskozásakor, három hete, - ahol egyébként megjelent és felszólalt Gyurcsány Ferenc is – már nyilvánvaló lett, hogy az MSZP népszerűsége jelentős mértékben csökkent, és a tavasszal ránk szavazók közül szeptember elejére már legalább 6-700 ezren fordultak el a szocialistáktól. Felszólalásomban felvetettem, hogy meg kellene szüntetni a multinacionális vállalkozások támogatását az állami költségvetésből, tárgyalni kell a nagybankok vezetőivel profitjuk korlátozásáról, mint ahogy sürgettem a progresszív ingatlanadó bevezetését is 2007 januárjától. Megkérdeztem, hogy milyen alapon akarja a kormány bevezetni az orvosi vizitdíjat, amelyből összesen legföljebb 30 milliárd forint bevételre tehet szert, miközben az autópályák építésére jogtalanul kifizetett 300 milliárd visszaszerzésére kellene inkább koncentrálni. Kósa Ferenc szerint nálunk a „fortélyos félelem” lehetetlenné teszi a közmegegyezést. Géczi József Alajos, pedig arról beszélt, hogy a szociáldemokrácia és a népi baloldal szövetségét újra meg kell erősíteni.

hvg.hu: Ez a tanácskozás mennyiben volt hasonlítható ahhoz, melyet a „Népi Szocialisták” Hajóson tartottak, még a Horn-kormány idején?

S.J.: Akkor a még létező „szocialista platform” tagjai tiltakoztak a Bokros-csomag ellen, Nagy Sándor vezetésével. De az a platform 2006 májusa után nem szerveződött újjá, és idén tavasszal Kósa Ferenc és Nagy Sándor kiesett az országgyűlésből, nem képviselők többé. Tudjuk, a népi baloldalhoz tartozó képviselők most is szimpatizálnak a Társadalompolitikai tagozat véleményével, de engedje meg, hogy ne mondjak neveket. Gyurcsányt Balatonöszödön azért is támogatta olyan egységesen az MSZP parlamenti frakciója, mert a szocialista platform nem szerveződött újjá.

Ha én ott vagyok akkor Balatonöszödön, nem tapsolok Gyurcsánynak. Felálltam volna a helyemről és azt mondom neki: „Miniszterelnök úr, engem nem győzött meg arról, hogy az új kormányprogram tervezetét az MSZP frakciója nem módosíthatja”. Hiba hogy a jelenlegi helyzetben a miniszterelnök köti az ebet akaróhoz, a frakció pedig egy emberként, makacsul kitart mellette. Konkrét kérdésről szólva: én a gazdagabb egyetemistáktól például nagyobb tandíjat szednék, a szegényebbeket pedig több kompenzációban részesíteném. De a jelenlegi kormányzat a tandíj bevezetése előtt nem volt hajlandó érdemben tárgyalni a diákok képviselőivel, illetve a pedagógusok vagy a felsőoktatási dolgozók szakszervezetével.

A kormány az egészségügyi reformokat és megszorításokat is anélkül akarja végrehajtani, hogy a döntések előkészítésébe bevonta volna, mondjuk, az orvosok és a gyógyszerészek érdekképviseleteit. Vagy itt vannak a tébé-járulékok. Valóban tarthatatlan az a helyzet, hogy Magyarországon négy-ötszázezer ember nem fizet járulékot. De a társadalmi igazságosság azt követelte volna, hogy különböztessék meg a valódi szegényeket, akiket „szegényigazolással” kell ellátni, az ügyeskedőktől, akiktől be kell hajtani tartozásaikat. Gondoljuk meg: Magyarországon mintegy négyszázezer leszázalékolt kisnyugdíjas él, és évente mintegy huszonötezer családnál kapcsolják ki a villanyt, a gázt és a vizet, mert képtelenek fizetni a közüzemi számláikat.

hvg.hu: Mi a véleménye egy széles politikai támogatást élvező szakértői kormányt felállításáról?

S.J.: Úgy gondolom, erre a kérdésre majd az önkormányzati választások után, október végén kell visszatérni, amikor a magyar társadalom már a bőrén érzi a megszorító intézkedések hatását, és a szakszervezeti tiltakozások is lezajlottak. Elképzelhető, hogy a tiltakozások kiszélesednek, általánossá válnak. És akkor már nem az lesz a kérdés, hogy miféle szervezeteket hoznak létre a tüntetők a Kossuth-téren, és hogy az elégedetlenség megnyilvánulásai, a fővárosban és vidéken a jobboldal befolyása alá kerültek-e vagy sem. Meggyőződésem szerint, ha ez a kormány baloldalinak vallja magát, nem hagyhatja figyelmen kívül a társadalmi és szociális feszültség fokozódását, illetve eszkalációját. Ezért a jelenlegi kormányprogramot mindenképpen korrigálni kell.

hvg.hu: Végre lehet-e mindezt hajtani Gyurcsány Ferenccel?

S.J.: A jelenlegi politikai helyzetben a miniszterelnök-csere nagy nehézségekbe ütközne, elképzelhetőnek tartom, hogy az MSZP-frakció kitart Gyurcsány mellett. A Társadalompolitikai Tagozat kormányzati irányváltást akar. Ha kell, a személyi konzekvenciák levonásával, amit a frakciónak kell végrehajtania. Ezt tartalmazza a múlt hétfőn elfogadott állásfoglalásunk, amit az MTI-nek is elküldtünk, de kevés nyilvánosságot kapott. Személyesen úgy gondolom, a kormányon belül személycseréket kell végrehajtani, és nem zárom ki azt sem, hogy szakértői kormányt kell alakítani, amely képes a társadalmi feszültségek csökkentésére. Elképzelhető, hogy ez a jelenlegi koalíció bázisán alakul meg, mint ahogy azt is, hogy a konvergencia-program támogatásában megegyezik a FIDESZ és az MSZP, és az előrehozott választások időpontjáig felfüggesztik az egymás elleni támadásokat.

hvg.hu: Esetleg MSZP- SZDSZ kormány viszi tovább az ügyeket, Gyurcsány nélkül?

S.J.: Ebben az ügyben nem az én tisztem állást foglalni, hanem az MSZP felelős testületeinek, például a párt választmányának, melyet október hetedikére hívtak össze. Ekkorra már tudni fogjuk az önkormányzati választások eredményét. Huszonegyedikére pedig kitűzték az MSZP kongresszusát, amelyen Gyurcsány Ferenc pártelnökjelölt is szeretne lenni.

hvg.hu: Párttársai közül néhányan rossz néven veszik, hogy a miniszterelnököt és politikai irányvonalát bírálja.

S.J.: Valóban. A Társadalompolitikai Tagozat ügyvivői kaptak néhány olyan e-mail-t, melyben összemosnak bennünket a Parlament előtti tüntetőkkel és a Szabadság-tér huligánjaival. Szerintük mi a a jobboldal malmára hajtjuk a vizet. Ezzel szemben, mi azt mondjuk, hogy a baloldalnak a társadalmi igazságosságért és a szegény társadalmi csoportok helyzetének javításáért érdemes politizálnia.

Pelle János

Két barlangász rekedt a Lengyel-Tátra legmélyebb barlangjában

Két barlangász rekedt a Lengyel-Tátra legmélyebb barlangjában

Napóleonnal dinasztikus álmai is buktak, de nélküle sok országban mások uralkodnának

Napóleonnal dinasztikus álmai is buktak, de nélküle sok országban mások uralkodnának

Még ne induljanak haza, kánikula lesz a héten

Még ne induljanak haza, kánikula lesz a héten

Rendőrök kellett megvédjék a balotaszállási kutyakínzót a bosszúállóktól

Rendőrök kellett megvédjék a balotaszállási kutyakínzót a bosszúállóktól

Magyar orvoscsoport: Még évekig tarthat a szétválasztott ikrek rehabilitációja

Magyar orvoscsoport: Még évekig tarthat a szétválasztott ikrek rehabilitációja

Most egy honosított brazillal erősít a kínai fociválogatott

Most egy honosított brazillal erősít a kínai fociválogatott