Szakértő válaszol: hogyan nem verhet át a bérbeadó?

Szakértő válaszol: hogyan nem verhet át a bérbeadó?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
ingatlanmenedzser.hu
Tetszett a cikk?

A lakásbérleti szerződést a bérlő és a bérbeadó írásbeli megállapodása hozza létre, a szerződés határozott vagy...

A lakásbérleti szerződést a bérlő és a bérbeadó írásbeli megállapodása hozza létre, a szerződés határozott vagy határozatlan időtartamra köthető. Jó, ha tartalmaz a szerződés rendelkezést a bérleti díj emeléséről, annak mértékéről. Ezzel elkerülhetjük a később ebből adódó problémákat. Szokásos formulaként rögzíthető, hogy a bérleti díj legfeljebb a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó inflációs ráta mértékével emelhető. Ha a felek ebben nem állapodnak meg a bérleti díj vagy annak emelése tárgyában, a bíróságtól kérhető annak megállapítása, ami igen hosszas eljárást vehet igénybe. Ezt pedig érdemes elkerülni.

Tanácsos rögzíteni, hogy ha a bérlő újítja fel a lakást, akkor nem lehet emelni a bérleti díjat illetve hogy a felújítás költségét a bérlő „lelakhatja” – javasolta az Uniqa szakértője.

Ne feledjük a kauciót

Ha készpénzben fizetjük a kauciót, akkor készüljön jegyzőkönyv, átvételi elismervény két tanú aláírásával. Ez jelentősen megkönnyíti később a szerződés megszűnésekor a vitás helyzetek rendezését. Nem lesz nehéz bizonyítani, hogy mikor, mennyi kauciót adtunk át a bérbeadónak.

Rögzítsük, hogy a lakásban esetlegesen végzendő felújítási munkák ill. az egyes alkatrészek meghibásodásának költségét kinek kell fedeznie, azok megoszlásának mértékét is állapítsuk meg.

A károk megosztása

Fontos és jó, ha tudjuk, hogy a bérlő nem kötelezhető a lakás rendeltetésszerű használata mellett előforduló garanciális hibáinak javítására (elromló eszközök – pl. frizsider, sütő stb. –, csőtörés, egyebek), ezért fontos, hogy a bérleti szerződésben csak az szerepelhet, hogy a bérlő a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felel. Ugyanígy nem kötelezhető a bérlő arra, hogy a garanciális hibák javítását maga intézze. Ez azonban megegyezés tárgya lehet; amennyiben a bérlő ezt vállalja, a bérbeadó pedig szintén hozzájárul, a számlát a bérbeadónak benyújthatja, akinek azt ki kell egyenlítenie valamilyen módon, formában.

Határozott idejű bérleti szerződés esetén, a felmondás módját rögzítsük, határidejét 60 napnál rövidebb időpontban ne határozzuk meg és állapodjunk meg a nem lelakott idő kifizetésének mértékéről.

Pontosan rögzítsük a szerződésben a lakbér leadásának határidejét, a fizetés rendjét. Ha készpénzben adjuk oda a tulajdonosnak, készítsünk mindig átvételi elismervényt. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ugyanis bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Rögzítsük a beköltözéskor a közüzemi mérőórák állását, a későbbi problémák elkerülése végett – tanácsolja az Uniqa szakértője.