"Követeljük az egyetem teljeskörű autonómiáját" - állásfoglalást tett közzé az Oktatói Hálózat

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Egyeztetést, autonómiát, az egyetemek gazdasági helyzetének stabilizálását, átfogó felsőoktatási reformot követel az Oktatói Hálózat. Az oktatók egyetértenek a hallgatók 6 pontjával.

Négy pontból álló felhívást tett közzé blogján az Oktatói Hálózat (OHA) január 15-i gyűlése után.

A felhívás 1. pontja szerint az OHA követeli, hogy a kulturális kormányzat minden, a felsőoktatást érintő döntés meghozatala előtt tárgyaljon a felsőoktatás minden érintett résztvevőjének legitim képviselőjével, az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórummal (OFEF). A tárgyalások céljának a hallgatók – OFEF által is támogatott – hat pontja teljesülését tekintjük.

A 2. pontban követelik az egyetem teljes körű, a tanítás, tanulás és kutatás szabadsága mellett a szervezeti és gazdasági kérdésekre is kiterjedő autonómiáját. Az autonómiának számonkérhetőséggel és átláthatósággal kell párosulnia.

A 3. pont szerint a finanszírozás ügyében mind rövid távú, sürgős intézkedésre, mind a hosszú távú stabilitás megteremtésére szükség van. Az OHA szerint rövid távon megengedhetetlen, hogy az ország vezető egyetemei fizetésképtelenné váljanak vagy tömeges elbocsátásokra kényszerüljenek, különösen akkor, amikor a hallgatói létszám megközelítőleg vissza fog állni a néhány évvel ezelőtti szintre, az oktatói állomány pedig az elmúlt két évben már lényeges veszteségeket szenvedett el. Hosszú távon rögzíteni kell az állami szerepvállalás mértékét, és ebben az EU ajánlást, a GDP 1 százalékát kell irányadónak tekinteni. Emellett tisztázni kell a hallgatóktól vagy végzettektől elvárható hozzájárulás módját és mértékét, és a gazdasági élet szereplőinek is hozzá kell járulniuk a felsőoktatás fejlesztéséhez.

A 4. pontban az OHA kinyilvánítja elkötelezettségét a felsőoktatás átfogó reformja mellett, és éppen ezért visszautasítja, hogy téves helyzetértékelésen alapuló, kapkodó, egymásnak is ellentmondó, kizárólag költségcsökkentésre irányuló intézkedések sorozatát nevezzék ki reformnak. Világosan tisztázni kell, hogy a reformnak milyen értékeken kell alapulnia - írják. Ezek tekintetében mértékadónak tekintik az oktatásban működő hálózatok által elfogadott Oktatáspolitikai Alapelveket, külön kiemelve a méltányosság, az esélykülönbségek csökkentésének szempontját.

Az OHA gyűlése egyetért a hallgatók magyar kormányhoz címzett ultimátumában megfogalmazott követelésekkel. Amennyiben a követelések teljesülésében a következő egy hónapban nem történik lényeges előrelépés, az Oktatói Hálózat meg fogja találni a tiltakozás megfelelő módját.