Tetszett a cikk?

Jövő májustól lép működésbe az egységes munkaügyi nyilvántartás, amelyben minden olyan munkavállaló adatai bekerülnek, akiket a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően foglalkoztatnak.

Jövő év május 1-jén lép hatályba az egységes munkaügyi nyilvántartásról szóló törvénymódosítás. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalót foglalkoztató munkaadónak a munkaszerződés megkötését követően – legkésőbb a munkába lépésig – be kell jelenteni a munkaviszony létrejöttének időpontját a Foglalkoztatási Hivatalhoz tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központnak. Ugyanígy a munkaviszony megszűnését, megszüntetését is jelenteni köteles az azt követő napon.A bejelentés vonatkozik a munkavállaló személyi adataira, taj-számára, állampolgárságára, személyi alapbérére, a teljes munkaidő vagy részmunkaidő hosszára, az iskolai végzettségre, szakképzettségre. A bejelentésben a munkaadó is közli adatait, így az adószámot vagy az adóazonosító jelet, a megnevezést, a telephely és a székhely címét.Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – külön megállapodás szerint – bocsátja a Foglalkoztatási Hivatal rendelkezésére a munkaadók és munkavállalók 2002-es, illetve 2003-as adatait. A munkaadó vonatkozásában ezek az adószámra, a megnevezésre, az egyéb cégadatokra térnek ki. A munkavállalók esetében a személyi adatokra és a társadalombiztosítási azonosító jelre.Az adatbázisból adatokat kérhetnek le a taj-szám alapján különféle intézmények. Így a nyugdíj- és egészségbiztosítás szervei a társadalombiztosítási szabályokban előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, a juttatások megállapítását, folyósítását ellenőrizve. A szociális igazgatás szerve a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósításához, a rendszeres szociális segély megállapításához használhatja az adatbázist. Az állami adóhatóság szervei az adókötelezettség, a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő valamennyi járulék, hozzájárulás bevallásának, befizetésének ellenőrzését végezhetik ennek segítségével.Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a megyei (fővárosi) felügyelőségek a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, a munkanélküliek segélyezésre való jogosultsága ellenőrzésére használhatják az adatbázist. Az adatbázis segítségével a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal, illetve a megyei (fővárosi) munkaügyi központok a munkanélküliek segélyezésére való jogosultságát, a támogatások feltételeit ellenőrizhetik. A menekültügyi hatóság, a központi és területi idegenrendészeti hatóság a törvényben meghatározott feladataihoz, a szükséges adategyeztetéshez használhatja az adatbázist. Az adatbázis statisztikai célokra is felhasználható.A munkaadó és a munkavállaló saját adataihoz azonosítókódok segítségével férhet hozzá. A nyilvántartásból adat más szervezet vagy természetes személy részére csak jogszabályban meghatározott módon szolgáltatható. (MTI)
Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba

Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba

Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy

Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy

A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság

A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság