SAP
SAP
Tetszett a cikk?

Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.

Tíz-tizenöt éve még a digitális kezdeményezéseknek egy cégen belül az informatikai szervezet volt a szószólója és a fő támogatója. Ám ahogy ez a trend kezdett elfogadottá válni a vállalatok felső vezetői, üzleti vezetői számára is, egyre többször lehetett tapasztalni, hogy egy-egy digitalizációs igény már az üzleti területtől eredt, az ott dolgozók kezdeményezték, hogy bizonyos üzleti folyamatok digitálissá váljanak. Méghozzá a felhőalapú megoldások révén, amelyek egy-egy üzleti folyamat digitális támogatására fókuszálnak.

"Az üzleti terület sokkal önállóbban tud haladni egy projekttel, ugyanakkor természetesen továbbra is szükség van a belső informatika támogatására, többek között informatikai biztonsági és megfelelőségi szempontból. De már nem annyira IT-fajsúlyos egy-egy projekt, hanem sokkal inkább előtérbe tudnak kerülni az üzleti folyamatok és az azoknak való megfelelés” – véli Bárány Zsolt, az SAP digitális beszerzési megoldásokkal foglalkozó magyarországi üzletágának vezetője.

Az SAP 2011-12 környékén hajtott végre egy komoly fordulatot, s tűzte zászlajára a felhőalapú üzleti megoldások felé történő elmozdulást. Mára az informatikai vállalatóriás felhőmegoldásokból származó árbevétele megközelíti a hagyományos, vagyis az adatközpontba telepített (szakzsargonban: on-premise) megoldásaikét.

Érdekes, hogy elsőként a vállalatok bevétel-, illetve nyereségtermelő üzleti folyamatai kezdtek digitálissá válni: az értékesítés támogatása, az ahhoz kapcsolódó különböző, akár logisztikai, akár marketingjellegű tevékenységek, párhuzamosan a közösségimédia-kapcsolatok előretörésével. A globális folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is a humán erőforrásoknál került sor komoly fejlesztésekre és projektekre, gyakorlatilag valamennyi hazai nagyvállalatnál.

Bárány Zsolt

A digitalizációból sokáig kimaradtak azonban a háttérben lévő, támogató üzleti folyamatok. Köztük is mindenekelőtt a beszerzések, amelyeket a legutóbbi időkig adminisztratív jellegűeknek tekintettek, olyan tevékenységnek, amely során be kell szerezni anyagokat, szolgáltatásokat ahhoz, hogy a termelés zavartalan legyen és az ügyfelek igényeit is maximálisan kiszolgálják.

Az utóbbi évtizedben azonban a beszerzési terület jelentősége, hozzáadott értéke egyre jobban nőtt. Ma már a beszerzési vezető a legtöbb cégnél befolyással bíró, komoly pozíció. A cégek ugyanis rájöttek arra, hogy bár rendkívül fontos, hogy növeljék az árbevételüket, a nyereségüket, de ha a beszerzési tevékenységüket nem kezelik stratégiai módon, akkor egyrészt emiatt rengeteg pénzt veszíthetnek, másrészt komoly kockázatok keletkezhetnek a beszállítói láncokban.

A koronavírus pozitív hatása

Ilyen kockázatot jelenthetnek az olyan előre nem látott események, mint például a koronavírus-járvány. A globális ellátási láncok meg-megremegtek, a határzárások, valamint annak hatására, hogy a covid-19 éppen milyen földrajzi területeket sújtott. Ezek számos cégnél fennakadásokat okoztak a gyártásban, a termelésben, ami kihatott a teljesítőképességükre is. Egyes szállítók a vírussal kapcsolatos gazdasági kihívások hatására ellehetetlenültek, tönkrementek, s előfordult, hogy egy nagyvállalat komplett alvállalkozói lába kiesett.

Felértékelődött tehát az ellátási láncban a kockázatkezelés jelentősége, ami egy beszerzési feladat. A járványhelyzet csak még jobban ráerősített arra, hogy az addig hagyományosan papíralapon lebonyolított beszerzési tevékenység digitalizációjára szükség van, ezáltal ugyanis viszonylag zökkenőmentesen lehet a home office-ra való átállást is lebonyolítani.

Ennek előnyét Bárány Zsolt szerint az SAP több magyarországi nagyvállalati ügyfele is visszaigazolta. Az is hozzájárult a beszerzés szerepének felértékelődéséhez, hogy a bevételek válság miatti csökkenése hatására a cégeknél előtérbe került a kiadások kordában tartása, márpedig ennek az első számú felelőse a beszerzési szervezet.

Világszerte és Magyarországon is egyre markánsabbá vált az igény a beszerzési folyamatok digitális támogatására. Ezt látva vásárolta fel az SAP a felhőalapú beszerzési megoldásokban vezető Ariba nevű céget, még 2012-ben. Az SAP-nak jelentős hagyománya van a beszerzési folyamatok támogatásában, de az SAP Ariba a legmodernebb, felhőalapú megoldásuk. A teljes beszerzési folyamatot lefedő, egységes digitális üzleti platform kezeli a beszerzés stratégiailag fontos üzleti aspektusait, mint például a szállító-menedzsmentet, a szállító kiválasztását, tendereztetését, a beszállítói szerződések kezelését, továbbá a beszerzés operatív részét is, amely a belső ügyfeleket érinti.

„Ma már a belső munkavállalók is hozzászoktak az otthoni életükben, hogy ha kell valami, akkor az interneten vásárolnak. Ehhez biztosít az SAP egy modern, webshop-szerű igénylési felületet, úgy, hogy be vannak építve azok a szabályozók, kontroll-mechanizmusok, amelyek egy nagy cég esetében elengedhetetlenek. A szállítókkal való kommunikáció is digitálisan bonyolódhat: a megrendelések, visszaigazolások, szállítási információk, áruátvételek kicserélése, illetve a számla fogadása, végül pedig annak a feldolgozása és a pénzügyi rendezés” – hangsúlyozza Bárány Zsolt.

Fontos előnyök

Annak, hogy ezt a teljes folyamatot egy egységes platformon biztosítja az SAP megoldása, számos előnye van. Egyrészt egy rendszerből, egységes adatmodellel, könnyen, áttekinthetően lehet jelentéseket, üzleti kimutatásokat készíteni. Így a döntéshozók, az üzleti vezetők, a felsővezetők pontosan látják, hogy az adott cég mire mennyit költ, azt hány és melyik beszállítóval teszi. Márpedig ezek olyan információk, amelyek érdemben befolyásolhatják az üzleti döntéseket.

A másik előny, hogy egy ilyen rendszer a kontrollra is hangsúlyt fektet. Csökkenhet az olyan eseti, úgynevezett kalózbeszerzések aránya, amikor a cégen belül valakinek gyorsan van szüksége egy eszközre, de mivel úgy ítéli meg, neki nincs ideje arra, hogy ezt a cég belső beszerzési csatornáin keresztül végezze el, inkább megveszi „a sarki boltban”, gondolván, majd később ezt valahogyan elszámolja. Ez tipikusan az az eset, amikor ellenőrizetlenül folyik ki a pénz a cégből.

A Mol-nál is lépni kellett

A Mol-csoport 2018 végén határozta el, hogy átalakítja a beszerzési folyamatait, mivel azok nem voltak eléggé hatékonyak, egységesek, sztenderdizáltak. Ennek alapján indult el az a program, amely a Mol-csoport összes beszerzési szervezetét nemcsak digitálisan, hanem szervezeti szempontból is egy platformra helyezi.

Más integrátorokat is megvizsgáltak, végül Labancz Péter tájékoztatása szerint azért döntöttek az SAP Ariba mellett, mert a közép- és kelet-európai ökoszisztémában, ahol a Mol leginkább tevékenykedik, az Ariba jelenléte, lefedettsége a legnagyobb.

Az SAP és a Mol együttműködése egészen az 1990-es évekig nyúlik vissza. A Mol pénzügyi, üzleti rendszerei már régóta SAP-platformon futnak, nagyon fontos szempont volt, hogy a beszerzési rendszernek a meglévő szisztémákhoz illeszkedniük kell, a lehető legkisebb zökkenővel és automatizált módon. Az SAP-nak voltak beszerzési, ellátási láncot biztosító szoftverei, ezeket használta a Mol is. De ezek nem olyan megoldások voltak, amelyek a beszerzést egységesen tudták kezelni. „Attól kezdve, hogy az SAP 2012-ben úgy döntött, hogy felvásárolja az Aribát és azt integrálja, a gondolatainkban mindig benne volt, hogy erre a Molnak is szüksége lehet” – mondta Labancz Péter, a Mol-csoport beszerzési igazgatója.

A Mol-csoport Közép- és Kelet-Európa meghatározó cége, meglehetősen komplex informatikai környezettel, szervezeti struktúrával rendelkezik – jegyzi meg az SAP üzletág-vetetője. Szerinte az, hogy a Mol belevágott egy ilyen modernizációba, mind országosan, mind regionálisan iránymutató, és visszaigazolása annak, hogy az SAP Ariba-féle üzleti megoldásoknak van értelme és megtérülése. Mielőtt a Mol meghozta ezt a döntést, nagyon alapos üzleti elemzést végzett, amelyet számos felsővezetői fórumon kellett az előterjesztőknek megvédeniük és indokolniuk. Ez sikerült, s a megállapodás annak ellenére létrejött, hogy a Mol a koronavírus-járvány miatt több projektet átütemezett, ezt azonban tovább vitte.

Az SAP Ariba platform fontos része a szállítókkal való digitális, strukturált együttműködést biztosító Ariba Network. Ez a világ legnagyobb üzleti, kereskedelmi hálózata, amely 190 országban több mint 5 millió vállalatot hoz egy platformra, és mintegy 3460 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolít évente. Belépésével a Mol behozza a regionális beszállítói körét ebbe a rendszerbe, s ebből az összes többi magyar cég, amelyik úgy dönt, hogy ezt a platformot választja a beszerzési folyamatai digitalizálására, profitálhat – érzékeltette a Mollal való megállapodás jelentőségét az SAP digitális beszerzési megoldásokkal foglalkozó magyarországi üzletágának vezetője.

Labancz Péter, a Mol-csoport beszerzési igazgatója szerint a Molnak az az érdeke, hogy ha egy új országban terjeszkedik, akkor legyen egy már jól kvalifikált beszállítói kör, amelynek tagjai az Ariba-rendszeren keresztül a Molhoz hasonló méretű és pénzügyi stabilitású nagyvállalatokkal működnek együtt. De fordítva is igaz, hogy ha egy Molhoz hasonló kaliberű külföldi cég terjeszkedik Magyarországon, akkor azok a szállítók, amelyek a Molon keresztül csatlakoztak a hálózathoz, a termékeiket nagyobb területen tudják értékesíteni.

Labancz Péter

Ezen az egységes platformon már most is elérhető  a szállítók széles köre, akiket utána ők is tudnak választani, használni és akár új szállítókat megtalálni e rendszer segítségével. És végül, de nem utolsósorban ebből a szállítók is profitálnak, hiszen ők is egyre több magyar vagy regionális nagyvállalattal tudnak digitális platformon üzletelni. További előnyük pedig abból származhat, hogy eladóként a szállítók számára is megteremtődik a lehetősége annak, hogy akár olyan nemzetközi vásárlókkal kerüljenek kapcsolatba, akik ezt a rendszert használják globálisan a beszállítóik megtalálására, illetve a velük való kommunikációra.

Az SAP Ariba nemcsak a nagyvállalati struktúrákat szolgálja ki, hanem a beszállítókat is egy közös platformra hozza. Bárány Zsolt úgy véli, egy olyan regionális multinak a beszállása, mint a Mol, ahhoz is nagy lendületet fog adni, hogy e megoldások gyorsabban terjedjenek el Magyarországon, valamint a közép- és kelet-európai régióban. Persze az Ariba nemcsak egy ekkora méretű cég számára nyújt megoldást, hanem középvállalatok számára is életképes – erre már vannak is példák.

Számszerű transzformációs célok

Labancz Péter szerint a Mol beszerzés transzformációjának egyik célja, hogy legalább 30 százalékkal növelje a hatékonyságát, vagyis ennyivel kevesebb forrással kell tudni megoldaniuk a feladatokat, mint 2018-ban, egy tender átfutási ideje pedig körülbelül 15 százalékkal csökkenhet. „Márpedig e számokat az Ariba segítségével tudjuk hozni, ez derült ki a rendszer féléves próbaüzeme során. Számunkra az Ariba nem egy cél, hanem egy nagyon jó eszköz ahhoz, hogy elérjük a transzformációs céljainkat” – mutat rá a Mol-csoport beszerzési igazgatója.

Költséghatékonyságot jelent, hogy akivel a Mol elektronikusan együtt akar dolgozni, nem kell külön kifejleszteni egy felületet, az Ariba rendszernek köszönhetően ez készen áll. Egy olyan méretű cégnek, mint a Mol, szüksége van arra, hogy  a mindennapi adatokat, tranzakciókat, szerződéseket, megrendeléseket, számlákat rendszerszerűen egy platformon tudja kezelni. Ahhoz ugyanis, hogy a döntéshozatal  mind strategiai, tranzakcionális és operatív  szinteken a lehető legprecízebb információkon alapuljon, nyilvánvalóan az szükséges, hogy az információk standardizáltan egy platformon legyenek.

A tartalom az SAP Hungary Kft. megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.

SAP

Cége van? Pénzt és idő spórolhat ezzel a megoldással!

Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások számára is óriási előnyt jelent a modern vállalatirányítási szoftverek alkalmazása. A rendszerek használatával az ügymenet is egyszerűsödik, így pedig rengeteg pénzt és időt lehet megspórolni, emellett az üzleti eredmény radikális növekedéséhez is hozzájárulnak.

SAP

"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott"

A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.

Nemzetközi brigádot toboroz és új terrorista generációt nevel az Iszlám Állam

Nemzetközi brigádot toboroz és új terrorista generációt nevel az Iszlám Állam

Nem árulják el, mennyibe kerül a budapesti MTV European Music Awards

Nem árulják el, mennyibe kerül a budapesti MTV European Music Awards

Csupa régi ruhából készített új kollekciót egy olasz luxusmárka

Csupa régi ruhából készített új kollekciót egy olasz luxusmárka