A bérlakásépítést szinte minden párt ösztönözné

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
MTI
Tetszett a cikk?

A meglévő lakások energiatakarékossá tétele, bérlakásépítés indítása, és az építőipari lánctartozások felszámolása - ezek a leggyakoribb szakpolitikai elemek a pártok választási programjaiban a lakáspolitikát érintő részeknél.

Az MSZP lakásprogramja szerint, ha beindul a gazdasági növekedés, akkor lehet az ország teherbíró képességéhez igazított új lakástámogatás, be kell indítani a bérlakásépítést, és bevezethető a lakbérek támogatása. Minden család hozzá juthat az energiatakarékosságra felvehető támogatott hitelhez. Egy állami alap adna erre kamatmentes hitelt, amelynek a törlesztését fedezné a megtakarított energia ára. Valamilyen támogatást biztosítanának a megújuló energiát használóknak is.

A Fidesz-KDNP az új munkahelyek teremtésénél szán kiemelt szerepet az építőiparnak, amely képes felszívni a nem felsőfokú képzettségű munkaerőt. A lánctartozást úgy szüntetnék meg, hogy az állam pontosan fizetne, a fizetési határidőt pedig jogszabály rögzítené 30 napban. A fedezetkezelő intézménye - némi átalakítással - de maradna. A ki nem fizetett alvállalkozónak nem kellene áfát fizetnie. A program szerint minősített alvállalkozói láncokat szerveznének, és piaci alapú, de kedvezményesen elérhető kockázatkezelést vezetnének be. Az építőipar elsősorban hazai anyagot használna. Amennyiben a 4 milliós lakásállomány 10 százalékát újítanák fel évente, úgy 80 ezer építőipari munkahely jönne létre.

A Jobbik lakásprogramja azzal indul, hogy országos bérlakás programot indít, a lakásokat magyar kis- és középvállalkozások építik. A fejlesztő a Nemzeti Beruházási Központ lenne. A lakásépítés központjában a családi házak állnának, ezekhez a Magyar Bank adná a kedvezményes és hosszú futamidejű hitelt. A deviza hitelt azonnal eltörölnék. A lakás-takarékpénztári támogatást a párt megduplázná. A párt ösztönözné az energiatakarékos építést, és felújítást. A nap- és talajhőt fűtésre és hűtésre is használnák. Külön foglalkozik a program a paneles lakótelepekkel. Programot hoznának létre a paneles lakások passzívvá tételére (minimális fűtési energiát igényelnek az ilyen lakások) és csökkentenék a lakótelepeken a közmű díjakat.

A termőföld védelme érdekében, amíg van egy településen "barna mező", addig nem lehetne "zöld mezőn" építkezni. A spekulatív ingatlanfejlesztést - gazdasági eszközökkel - akadályoznák meg. A szabálytalan építések megakadályozására létrehoznák az építészeti rendészetet. A körbetartozásokat úgy számolná fel a program, hogy csak tényleges termelőkapacitással rendelkező cégek indulhatnának a közbeszerzéseken, az alvállalkozói lépcsők számát pedig korlátoznák.

Az LMP bevenné az Alkotmányba a lakhatáshoz való jogot. Miután jelenleg a korábban felvett forint alapú lakáshitelekre megy el az állami támogatás zöme, több mint évi 100 milliárd forint, ezt megszüntetné a párt. Az így felszabaduló összegből pedig egy igazságosabb támogatást indítana. Ez a gyerekek számától függne és azonos lenne az új és a használt lakásra, mivel a szegényebb családok amúgy is csak használtat tudnak venni. Támogatás járna a lakbérre is. A lakás-takarékpénztári támogatást pedig csökkentené, mivel az nem éri el a szegényebb rétegeket, ugyanakkor az állam garanciát vállalna a lakáshitelekre.

Két parlamenti ciklus alatt 300 ezer közösségi (bér) lakást akar létrehozni az LMP. A lakásvesztést pedig az árverezés megnehezítésével érné el, illetve aki nem tudja fizetni a hitelt, annak a lakását egy nonprofit szervezet vásárolná meg, a korábbi tulajdonos pedig tőle bérelné, vagy lízingelné tovább azt.

A Civil Mozgalom az építéshatósági ügyintézést egy szinttel feljebb tolná, az első fok regionális-, míg a másodfok országos szinten lenne. Megszüntetné a szomszéd fellebbezési jogát, helyébe a nyilvánosságot és az ügyészi fellépést állítaná. Az új lakásoknál ma kötelező a telken belül parkolóhelyet létesíteni, ezt megszüntetné a program. A hőszigetelő anyagoknál, és a műemlék felújításoknál megszüntetné a párt a forgalmi adót.

Az MDF programja mostohán kezeli a lakáspolitikát, mindössze az ingatlanadó kapcsán kerül szóba benne. A párt nem csak a lakásokat, hanem valamennyi ingatlant megadóztatná, sávosan progresszív kulcsokkal.

A vállalkozások fejlesztését mind a hat párt szerepelteti programjában

A Fidesz-KDNP programjában egyszerűbb és teljesíthetőbb feltételeket szán vállalkozások számára, és a nemzeti ügyek politikája egyik fontos célkitűzésének nevezi, hogy Magyarország a kelet-közép-európai régió egyik leginkább vállalkozásbarát országává váljon.

Csökkentenék az adminisztráció gerjesztette költségeket, programot indítana a gazdasági bürokrácia és az adminisztráció mérséklésére, felülvizsgálnák a vállalkozások működését korlátozó előírásokat, csökkentenék az adók számát, egyszerűsítenék az adóbevallásokat, megszüntetnék a vállalkozások működését felügyelő állami szervek büntetésben való érdekeltségét.

 A Magyar Szocialista Párt (MSZP) programjában a kis- és középvállalkozások (kkv) támogatását kiemelten fontos, nemzeti feladatnak tekinti. Programot indítanának a kkv-k által a hátrányos helyzetű régiókba tervezett beruházások fokozott ösztönzésére. Továbbá egységes vállalkozásösztönzési rendszert alkotnának, amely fókuszáltan kezelné a vállalkozásfejlesztés és a vállalkozástámogatás kérdését. A kkv-k megerősítése érdekében támogatnák a beszállítói lehetőségek bővítését, és csökkentenék a hazai szabályozásból adódó vállalkozói adminisztrációs terhet.

A Jobbik több pontban is megfogalmazza a hazai vállalkozások támogatására vonatkozó elképzeléseit. Csökkentenék a munkabéreket terhelő elvonásokat,  a kkv-k esetében - meghatározott bevételi határig - a nyereséget terhelő adó és a magánszemély osztalékadója együttes mértékét 30 százalékra csökkentené. A Jobbik szerint az áfát nem a számla kibocsátásakor, hanem a pénzügyi teljesítéskor kellene kiegyenlíteni, visszaigényelni, továbbá egyszerűsítenék az adózási szabályokat, és ezek mindenki általi betartását az adóhivatal folyamatosan ellenőrizné. A párt a nemzeti érdekeket is szolgáló magyar bankhálózat képesítésével a magyar kkv-kat fejlesztési forráshoz juttatná.

A Lehet Más a Politika a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkentené az uniós szintre. Az adminisztráció költségének és időigényének csökkentésével lényegesen javítható lenne az ország versenyképessége, akár a jelenlegi adószint mellett is.

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) a vállalkozói osztály létrehozását, megerősítését sarokkőként kezeli programjában. A demokrata fórum szerint a hazai kkv-k jelentős elmaradásban vannak nyugati társaikhoz képest technikai és vállalkozói tudásban, piaci és pénzügyi ismeretekben, adózási kultúrában.

Az MDF kisméretű tudásalapú kereskedőházak létrehozását javasolja, amelyek szolgáltatásokat kínálnának a kkv-knak. A tudásalapú kereskedőházak - az ITD Hungray és a gazdasági minisztérium felügyelete mellett - ágazati sajátosságokra szakosodva sikerdíjas szolgáltatásokat nyújtanának.

A Civil Mozgalom átalakítaná a vállalkozások támogatási politikáját. Szükségesnek tartja a piaci termékben megvalósuló termékfejlesztés és a munkahelyteremtés támogatását. A pályázati dokumentációkat pedig úgy egyszerűsítenék, hogy azokat maguk a vállalkozások is kitölthessék és elektronikusan benyújthassák.

Hozzászólások