Mi lesz a visszautalt reálhozamokkal?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló kormányrendeletek alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagnak a magán-nyugdíjpénztára felé írásban kellett rendelkeznie arról, hogy a visszalépő tagi kifizetések összegét egy összegben veszi fel, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárba vagy – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő utalását kéri.

Ha a tb nyugdíjrendszerbe visszalépő tag a kifizetést egy összegben kívánta felvenni, meg kellett jelölnie azt a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre az átutalást,illetve kiutalást kérte. Ha a volt pénztári tag azt kérte, hogy a kifizetést önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számláján írják jóvá, meg kellett jelölnie az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár nevét, adószámát és a tag adóazonosító jelét.

 Amennyiben a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tag a tagi kifizetés összegéről nem rendelkezett, a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkérte, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegéről. A felhívásban a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagot tájékoztatni kellett a nyilatkozattétel elmulasztásának következményeiről.

 A magánnyugdíjpénztár a kifizetéseket a tag nyilatkozatának megfelelően, a visszaigényelt összeg jóváírását követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig teljesíti. Ha a volt tag az előzőek szerinti felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. május 31-ig nem nyilatkozott, a magánnyugdíjpénztár a kifizetés összegét a lakcímére utalja ki.

Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár – a volt tagnak társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a visszaérkezést követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. november 20-áig utalja át.

Hol tájékozódhat az utalás összegéről?