Magyarérettségi: Márait, Berzsenyit és Vörösmartyt kaptak a diákok

Magyarérettségi: Márait, Berzsenyit és Vörösmartyt kaptak a diákok

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Gyermeknyelvről, az anyanyelv elsajátításáról szóló tanulmányt kaptak az érettségizők a középszintű magyarvizsgán. A szövegalkotási feladatnál Márai Sándor egy elbeszélését is lehetett elemezni.

Az érettségiző diákoknak a középszintű vizsgán Gósy Mária nyelvész munkáját kell értelmezniük, és a szöveg alapján kell megoldaniuk kilenc feladatot – írja az EdulineA szövegértési feladat általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete.

A szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó három eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet: egy érvelést, egy műelemzést vagy egy összehasonlító elemzést. Idén a diákok Leszek Kolakowski lengyel filozófus egyik művének részletét, egy Márai Sándor-elbeszélést, valamint egy Berzsenyi Dániel- és egy Vörösmarty Mihály-költeményt kapták, ezek közül választhatnak. Az elvárható terjedelem 500-1500 szó. 

Az emelt szintű magyarérettségin a nyelvi-irodalmi tesztsor Csokonai Vitéz Mihály életművéhez kapcsolódott, a bevezető szöveg Csokonai Tüdőgyulladásomról című műve volt. A második feladatban egy hivatalos levelet kellett írni egy színháznak a diákönkormányzat nevében, a vizsgázóknak javaslatokat kellett megfogalmazniuk. A harmadik feladatban pedig arról kellett fogalmazást írni, hogy egy ember gondolatai teljes mértékben átvehetők-e, tudássá alakíthatók-e.

Kattintson galériánkért!
©

Az Eduline által megkérdezett magyartanárok szerint a középszintű feladatsor korrekt volt, egyértelműek voltak a feladatok, és nagy segítséget jelenthetett, hogy a szövegértési feladatnál a bekezdéseket számokkal jelölték, a kérdéseknél pedig jelezték, hogy melyikben kell keresni a jó választ.

A szövegalkotási feladatról azt mondták, számítani lehetett rá, hogy előbb-utóbb Márai is előkerül az érettségin, mert a pedagógusok nagy része a szóbelin is kéri az író életművét, az elbeszélés elemzésére pedig felkészültek a diákok. Az összehasonlító verselemzéshez, ahol Berzsenyi és Vörösmarty egy-egy költeményét kell összehasonlítania a vizsgázóknak, némi történelmi tudás is kell, de a két költő életművét a magyarórákon részletesen tanulják a diákok. Akik az érvelést választják, azoknak az utazásról mint irodalmi motívumról kell értekezniük, legalább három-négy epikai mű bemutatásával.

Megoldások
A magyar középszintű írásbeli érettségi megoldásokat az Eduline portál olvashatják, az első részét (szövegértés) itt, a második részét (szövegalkotás) itt találja.

Gósy Mária, az MTA Nyelvtudományi Intézeténet munkatársa, akinek tanulmánya a középszintű magyarérettségin szerepelt a 444.hu-nak azt mondta, nem tudott róla, hogy érettségi feladat lesz a tanulmánya, ugyanakkor nagyon megtisztelőnek tartja, hogy a munkájára esett a választás. Azt mondta reméli, hogy nem okoz nehézséget a diákoknak az írás, mert mindig próbált úgy írni, hogy az könnyen érthető legyen. Szerinte most legalább világos visszajelzést fog kapni arról, hogy ez mennyire sikerült.

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: a szövegértési feladatlap kitöltésére 60 perc, a szövegalkotásira 180 perc áll a rendelkezésükre. A vizsgázók először a szövegértési feladatlapot oldják meg, és csak ezek összegyűjtése után kezdhetik meg a másik megoldását. 

Kattintson galériánkért!
©

A középszintű magyarérettségin összesen 150 pontot lehet szerezni: 100-at az írásbelin, 50-et a szóbelin. Az írásbeli szövegértési feladatsorára legfeljebb 40 pontot, az esszére pedig 60 pontot kaphatnak a diákok. A fogalmazás tartalmára 20, szerkezetére, felépítésére szintén 20, nyelvi minőségére további 20 pontot adhatnak a javítók, helyesírási hibák miatt legfeljebb 15, rendezetlen íráskép miatt pedig 3 pontot lehet levonni.

Az emeltszintű írásbeli 240 percig tart, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának a sorrendjét is meghatározhatják. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi és az irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőleg 40-60 százalék. 

Az írásbelik megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.

Középszinten 1214 helyszínen 83 255 vizsgázó, emelt szinten 50 helyszínen 1805 diák tesz érettségit. Magyar mint idegen nyelvből középszinten 57 helyszínen 104 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.