A munkavállalóval kötött munkaszerződés a kötelező elemeken kívül tartalmazza az összes olyan adatot, amelyről a munkáltatónak írásbeli tájékoztatási kötelezettsége van a munkavállalóval szemben. A munkavállaló külön aláírja a munkaszerződést és azt, hogy egy példányát átvette. Ebben az esetben kell-e külön írásban tájékoztatni a munkavállalót?

A munkáltató a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül köteles írásban a munkavállalót tájékoztatni az irányadó munkarendről, a munkabér egyes elemeiről, a bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadási szabályairól, a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításnak szabályairól és arról a tényről, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alatt áll-e.
Nem történt mulasztás akkor, ha a fenti adatokat a munkaszerződés maga, vagy annak melléklete tartalmazza. Arra azonban a munkáltatónak ügyelnie kell, hogy amennyiben a tájékoztatásban foglalt adatok a munkaszerződés részéve válnak, attól csak a munkavállaló hozzájárulásával térhet el. Ezért példának okáért, ha a munkáltató az általános munkarendet a munkaszerződésben "közli", akkor attól eltérő, például többműszakos munkarend bevezetésére csak szerződésmódosítással van lehetősége. Ha viszont a munkáltató tájékoztatás formájában közölte a munkavállalóval a reá irányadó munkarendet, akkor annak megváltoztatásáról csak értesítenie kell.
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a munkaügyi felügyelő 2003. július 1-jétől ellenőrizheti, hogy a munkáltató eleget tett-e írásbeli tájékoztatási kötelezettségének a munkavállalóval szemben.
Betörtek Quentin Tarantinóhoz

Betörtek Quentin Tarantinóhoz

Egészséges akar lenni? Kezelje helyén az érzelmeit

Egészséges akar lenni? Kezelje helyén az érzelmeit

Borult, ködös nap vár ránk

Borult, ködös nap vár ránk

Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel

Weinstein azzal dicsekedett, hogy lefeküdt Jennifer Lawrence-szel

Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját

Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját

A DK nem csak az MTVA fegyveres őreit, a rendőröket is feljelentené

A DK nem csak az MTVA fegyveres őreit, a rendőröket is feljelentené