szerző:
euractiv.hu

Rossz előjelekkel vághat neki Edith Cresson volt EU-biztos az Európai Bíróságon ellene indított pernek: a bíróság főtanácsnoka kihirdette álláspontját, amely szerint az Európai Bizottság jogosan perli volt tagját, aki EU-biztoshoz méltatlan magatartást tanúsított.

Edith Cresson egykori EU-biztos.
Haveri állások
© AP
A főtanácsnoki állásfoglalás nem köti ugyan a bíróságot, de előrevetíti a várható ítéletet. Az EU eddigi legnagyobb botránya ügyében (amely 1999. március 16-án a Jacques Santer vezette Bizottság testületi lemondásához vezetett) a tárgyalás most kezdődik és ítélet csak hónapok múlva várható.

Edith Cresson 1995 és 1999 között volt a Bizottság tagja, a felelősségi körébe tartozó területek voltak: tudomány, kutatás és fejlesztés, a Közös Kutatóközpont és humán erőforrások, oktatás, képzés és ifjúság.

A Bizottság azt állítja, hogy Cresson asszony hivatali ideje alatt jogtalan előnyben részesítette két ismerősét, René Bertholet-t és Timm Riedingert. Előbbi (aki Cresson asszony földije volt) fogorvos, de Cresson kifejezett követelésére az ő személyes tanácsadójának vették fel, annak ellenére, hogy a politikus asszonyt figyelmeztették a lépés jogszerűtlenségére. Bertholet tudományos tisztviselői beosztást töltött be 1995 szeptemberétől 1997 végéig. E 28 hónapos időtartam meghaladta a Bizottság által ilyen státus esetén alkalmazható 24 hónapos időtartam-maximumot.

Timm Riedinger gazdasági joggal foglalkozó ügyvédnek a Bizottság Cresson asszony által felügyelt területeiről 1995-ben három szerződési ajánlatot tettek, ezen belül legalább kettőt az EU-biztos kifejezett kérésére. Kifizetés ezekben az ügyekben nem történt.

A Bizottság 2003. januárjában eljárást indított Cresson asszony ellen, a megbízatásához fűződő kötelezettségek szándékos vagy legalábbis súlyosan gondatlan megszegésével vádolta és kérdéseket intézett hozzá. Amikor a válaszok megérkeztek, Brüsszel az Európai Bírósághoz fordult, azt kérve, hogy Edith Cressont marasztalják el, s teljes egészében vagy részben vonják meg tőle azokat a járadékszerű juttatásokat, amelyeket az EB egykori tagjaként kap.

Érdekesség, hogy akkoriban a belga hatóságok is eljárást indítottak Cresson ellen, de ezt megszüntették, mert a büntetőeljárás lefolytatására nem találtak jogalapot. Most közzétett állásfoglalásában Leendert Adrie Geelhoed, az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapítja: jogszabályban is rögzített alapvető fontosságú tétel, hogy a magas beosztású személyeknek nem csupán szakmai hozzáértéssel kell rendelkezniük, hanem feddhetetlen magatartást is kell tanúsítaniuk. „A Bizottság tagjainak személyes tulajdonságai, érzékelhető függetlenségük, pártatlanságuk, becsületességük közvetlenül tükröződik a társadalom közösségi intézmények iránti bizalmában, így hatással van a közösségi intézmények hatékonyságára” – szögezi le az Európai Bíróság sajtó- és tájékoztatási osztályától származó dokumentum.

Nem csak szakértelem, feddhetetlenség is kell (Oldaltörés)


Geelhoed főtanácsnok arra a következtetésre jut, hogy a Bizottság keresete elfogadható. Álláspontja szerint a Bizottság jogosult azt kérni a Bíróságtól, hogy az fossza meg nyugdíjjogosultságától a Bizottság volt tagját hivatali ideje alatt tanúsított magatartása miatt. A belga bíróság büntetőeljárást megszüntető határozata nincs kihatással az ügyre, miként Cresson asszonynak az a védekezése sem, hogy René Bertholet részére csak csekély összegeket fizettek ki. A lényeg az, hogy a kérdéses magatartás alkalmas volt-e a Bizottság tekintélyének és szavahihetőségének csorbítására.

A főtanácsnok megállapítja, hogy Cresson asszony nem vitatja komolyan a tényállást, továbbá hogy a megkötött szerződések valóban szokatlanok voltak. Edith Cresson azt állítja ugyan, hogy a közösségi szabályokat betartották, a főtanácsnok szerint viszont a tények azt mutatják: Cresson asszony a Bizottság tagjaként arra törekedett, hogy megbízatását barátai részére előnyök - a közösségi költségvetés terhére történő - nyújtására használja fel. Ezért Geelhoed főtanácsnok arra a következtetésre jutott, hogy Cresson asszonyt alappal vádolja a Bizottság kötelezettségek megszegésével elkövetett jogtalan előnyben részesítéssel.


Leendert Adrie Geelhoed megállapítja, hogy a kötelezettség megszegése miatt indokolt a pénzbeli szankció kiszabása. A Cresson asszonnyal szembeni vádak súlyossága ugyan a nyugdíjjogosultság teljes megvonását indokolná, azonban bizonyos tényezők - így különösen az EU-biztos megbízatásának megszűnése és az eljárás megindítása között eltelt idő, Cresson asszony jó hírnevének már bekövetkezett sérelme és a Bizottságra a cselekmény idején jellemző általános ügyintézési kultúra - enyhítő körülményt jelentenek. Emiatt a főtanácsnok Cresson asszony nyugdíjjogosultsága ötven százalékának megvonását indítványozza, attól a naptól kezdve, hogy a Bíróság ítéletét kihirdetik. (A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. Feladata az volt, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Közösségek Bíróságának bírái most kezdik meg a Cresson-ügy tárgyalását.)

euractiv.hu Vállalkozás

Lehull a lepel az uniós források elosztásáról

Új szolgáltatással bővült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) internetes portálja. A kliensek saját jelszavukkal védett területen kísérhetik figyelemmel beadott pályázatuk elbírálását. Elsőként az AVOP- és GVOP-projektgazdái kapnak lehetőséget.

MTI Karrier

Nyilatkozat a szabad uniós munkaerő-áramlás érdekében

Írásbeli nyilatkozatot adott ki az Európai Parlament (EP) öt szocialista delegációvezetője, köztük a magyar Tabajdi Csaba (MSZP) kedden Strasbourgban a szabad munkaerő-áramlás biztosítását sürgetve az unión belül, és kérték ehhez a többi EP-képviselő támogató aláírását.

MTI Karrier

Foglalkoztatási rehabilitáció az Európai Unióban

A foglalkoztatási rehabilitáció gyakorlatáról rendez a hónap végén nemzetközi konferenciát Budapesten a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint az angol Munka- és Nyugdíjügyek Minisztériuma.

Gazdaság

Hetvenezer uniós állásra jelentkezhetnek magyarok

Az uniós csatlakozást követő időszakban élénk volt az érdeklődés a nemzetközi álláslehetőségek iránt. Az utóbbi időben azonban csak havi egy-kétezer ügyfele van a külföldi munkavállalásról tájékoztatást nyújtó Eures-tanácsadóknak.

MTI Karrier

Előnyt kell adni az EU polgárainak az unión kívüliekkel szemben

Az új EU-tagállamok polgárait előnyben kell részesíteni az unión kívüliekkel szemben a munkavállalás területén, s ezt rögzíti a csatlakozási szerződés is - ismerte el Franco Frattini, a szabadságért, a biztonságért és a jog érvényesüléséért felelős európai biztos. De ez ma nem mindig van így.

Radar360: Orbán a klímaváltozásról üzent, Mágától közpénzt kérnek vissza

Radar360: Orbán a klímaváltozásról üzent, Mágától közpénzt kérnek vissza

Nem engedték ki Jakutszkból a sámánt, aki el akarta zavarni az orosz elnököt

Nem engedték ki Jakutszkból a sámánt, aki el akarta zavarni az orosz elnököt

Négy feltételt szab a kormány az EU-s klímaegyezmény aláírására

Négy feltételt szab a kormány az EU-s klímaegyezmény aláírására

Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre

Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre

Dízel fenevad: itthon 20 millióért adják a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7-t

Dízel fenevad: itthon 20 millióért adják a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7-t

Generációról generációra teremtjük újra az erőszakot

Generációról generációra teremtjük újra az erőszakot