Mennyit keres egy tűzoltó?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

Milyen kilátásai vannak egy tűzoltónak? A nők vagy a férfiak keresnek többet e munkakörben? Összefoglalónk a HVG Kiadó gondozásában megjelent Szakmák Könyve adatain alapul.

2005-ben e foglalkozási körben átlagosan havi 200 ezer forintot, átszámítva évi 9600 eurót kerestek (az összes foglalkozási ág átlaga 150 ezer forint, évi 7200 euró). Ezzel itthon a kereseti felső mezőnybe tartoznak a tűzoltók a szolgáltatók foglalkozás-főcsoporton belül, amely az Európai Unió statisztikáiban 2003-ban és 2004-ben évi 4500 euró egy főre jutó átlagkeresettel szerepel.

Tűzoltók. Széles sugárban
© Kiricsi Gábor
A tűzoltók havi alapbére és bruttó keresete 2000 és 2002 között egyenletesen emelkedett, 2004-re ugrásszerűen megnőtt, majd 2005-re megtorpant. Összességében az alapbér mintegy 233 százalékkal, a kereset 277 százalékkal nőtt, vagyis nőtt az alapbéren felüli keresetrészek hányada.

A tűzoltók körében a fővárosiak vitték haza a legtöbbet, itt a havi kereset átlagosan 65 ezer forinttal múlta felül a 200 ezer forintot. A legrosszabb helyzet Tolnában volt, ahol 190 ezer forint körül alakult az átlagkereset.

A nők e munkakörben jóval többet keresnek a férfiaknál, átlagosan 85 ezer forinttal. Ez az össszeg a 45–54 év közötti korosztályban 17 ezer forint - derül ki az ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási Szolgálat) adataiból.

Munkaerőpiac

Az e foglalkozási körbe tartozók 2005-ben kivétel nélkül alkalmazottak voltak. A foglalkoztatottaknak elenyésző kisebbsége volt nő.

A szakmakör
Ide tartozó foglalkozások (munka-körök): beosztott tűzoltó ● szerparancsnok ● tűzmegelőzési előadó
Kapcsolódó foglalkozások: tűzoltó-készülék-ellenőr ● tűzoltótechnikus ● tűzrendész
A tűzoltók létszámukhoz mérten kisebb arányban jelennek meg álláskeresőként a munkaügyi hivatali regisztrációban, mint az összes hazai foglalkozási ág átlaga (2005-ben 1 százalék az összes mintegy 7-tel szemben). Az álláskeresőknek 2005-ben 25 százaléka pályakezdő, arányuk 2000 és 2005 között erősen nőtt. 2006 tavaszán az álláskeresők mindegyike férfi volt.

Tűzoltókat a munkáltatók nem a munkaügyi hivatalokon keresztül keresnek, 2006 tavaszán e körben alig volt bejelentett üres álláshely.

2000-ről 2005-re a munkaügyi hivataloknál bejelentkezett álláskeresők száma 81 százalékkal, a bejelentett állásoké 87 százalékkal nőtt. hat év alatt összesen 1,9-szer annyi betöltetlen állást regisztráltak, mint ahány munkakeresőt.

2005-ben – a KSH adatai szerint – a nem anyagi szolgáltatási foglalkozás-alcsoportban a foglalkoztatottak mintegy 30 százaléka nem a lakóhelyén dolgozott.

Foglalkozásjellemzők

Főbb tevékenységek: gyakorlaton való részvétel ● helyszíni bírság kiszabása ● károk és a következmények felszámolása ● műszaki mentés ● napi szolgálati feladatok szervezése, irányítása ● szakértői feladat ellátása a szervezet képviseletében ● továbbképzés, gyakorlatok szervezése ● tűzvédelmi ellenőrzés ● tűzvédelmi hatósági tevékenység ● tűzvizsgálat ● ügyeleti tevékenység ● veszélyeztetett emberek és anyagi javak mentése, tűzoltás
Elvárt szakmai ismeretek:  alapvető mechanikai ismeretek ● égéselmélet ● fémipari alap- és gyártásismeretek ● hírforgalmazási szabályok ● környezetvédelem ● különleges szerek típusai, alkalmazási lehetőségeik ● mentéslélektan ● munkavédelem ● a műszaki mentés és katasztrófaelhárítás feladatai ● oltáselmélet ● rendvédelem ● szivattyúk működési elvei ● szolgálatellátási szabályok ● társszervek hatáskörei ● tűzmegelőzés ● tűzoltás-taktika ● tűzoltóság szerkezeti felépítése és irányítása
Képzésjellemzők: Ahhoz, hogy valaki tűzoltó legyen, minimális képzettség (képesítés) szükséges: szakmunkásképző, szakiskola elvégzése. A képzés maximális időtartama 650 óra. Többletképesítés szerezhető (tűzoltótechnikus).