Így módosulhat a felnőttképzési és a szakképzési törvény

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
MTI

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A törvényjavaslat - számos technikai jellegű módosítás mellett - az állami és uniós forrásból támogatott képzéseket folytató akkreditált intézményeknek naprakész adatszolgáltatást ír elő azért, hogy ténylegesen ellenőrizni lehessen, betartják-e a támogatási szerződésben foglaltakat.

Ezzel az intézkedéssel hatékonyabbá, átláthatóbbá válik az állami és uniós forrásokból képzésekre fordított közpénzek felhasználása. Rövidesen a felnőttképzési törvény átfogó módosítása is az Országgyűlés elé kerül majd - olvasható a tárca közleményében.

A szakképzési törvény módosítását Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter - az Országgyűlés honlapján megjelent előterjesztés szerint - azzal indokolja, hogy a 2011 végén elfogadott törvény az alkalmazása során eltelt idő alatti jelzések, észrevételek alapján kiegészítésre, pontosításra szorul, illetve szükséges a köznevelési törvénnyel és a felsőoktatási törvényekkel, valamint az ezek módosításával való összhang megteremtése is.

A törvényjavaslat többek között új fogalommal egészíti ki a jogszabály értelmező rendelkezéseit, emellett az iskolák állami fenntartásba és működtetésbe vételére vonatkozó rendelkezésekhez igazítja a hatályos szakképzési törvénynek a szakképző iskolák fenntartására vonatkozó passzusait.

Az iskolák állami fenntartásba és működtetésbe vételére tekintettel a törvény új szakasza rögzíti, hogy a szakképzési feladatellátásnak az állami intézményfenntartó központon belüli feladatait a központról szóló kormányrendeletben kell szabályozni. A változás alapján a gyakorlatban is logikusabb tartalmi meghatározáshoz igazodnak a szakmai és vizsgakövetelmények.

Egyértelművé válik továbbá, hogy komplex szakmai vizsga vizsgabizottságában a képzésben részt vett oktató tagnak az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági névjegyzéken nem kell szerepelni ahhoz, hogy a bizottsági munkában részt vegyen. A törvényjavaslat szerint a tanuló az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztását a tanév szorgalmi időszakán kívüli időszakban is pótolhatja, hiszen erre leginkább a nyári időszakban van lehetősége.

A javaslat kiegészíti és egyértelművé teszi a törvénynek a szintvizsgára vonatkozó hatályos szabályozását, amely szerint szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy az oktatás nappali munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt szakmai képzésben és nincs érettségije.

A javaslat kiegészíti és pontosítja a törvény ingyenességet meghatározó rendelkezéseit is. Új passzus biztosítja a szakképzésben résztvevők számára, hogy a tanulók a nappali munkarendben megkezdett szakképzéseket be tudják fejezni más munkarendre való áttérés nélkül.

A tanulószerződés keretében tanulókat fogadó gyakorlati képző nem köthet tanulószerződést a tanulóval a gyakorlati képzésnek csak egy részére, hanem - ahogy a hatályos törvényben is szerepel - köteles a tanulót a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére felkészíteni. A módosítás egyértelművé teszi azt is, hogy tanulószerződés második vagy további szakképesítés esetén nem köthető.

A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a nyilvántartást vezető gazdasági kamara nemcsak a tanulószerződést, hanem annak módosítását is ellenjegyzi. Tekintettel arra, hogy a tanulószerződés alapján kifizetendő tanulói pénzbeli juttatás csak átutalással (vagy bankszámlára történő befizetéssel) teljesíthető, a tanulószerződésnek a jövőben tartalmaznia kell a tanulót megillető pénzbeli juttatás összegén felül azt a fizetési számlaszámot is, amelyre a pénzbeli juttatást átutalják vagy befizetik.

A javaslat pontosítja azt a rendelkezést, amely meghatározza, hogy együttműködési megállapodás alapján folyó nyári gyakorlat esetén kinek kell fizetni a tanuló részére a törvényben kötelezően előírt tanulói juttatást. A javaslat kiegészíti a fizetési mód szabályait is, nem rendelkezik ugyanis minden tanuló bankszámlával, ezért a módosítás azt is lehetővé teszi, hogy ebben az esetben a banki átutalás, befizetés teljesíthető lehessen a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának bankszámlájára történő átutalásával, befizetésével is.

A felnőttképzésről szóló 2001. évi törvény módosításával új adatszolgáltatási kötelezettséget írnának elő az állami és európai uniós forrásból támogatott képzéseket végző – akkreditált felnőttképzést folytató – intézmények számára annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző szerv megfelelő információkkal rendelkezzen e képzések tervezett megvalósulásáról. Az adatszolgáltatás kizárólag az akkreditációval rendelkező intézményeket érinti, mivel támogatott képzések – a hatályos törvényben foglaltak szerint – csak intézményakkreditációs tanúsítvány birtokában folytathatóak. Az adatokat az állami szakképzési és felnőttképzési szerv számára kell szolgáltatni azok egységes kezelése érdekében.

A javaslat a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnek a hatályban lévő törvényben is szereplő akkreditált intézményekkel kapcsolatos ellenőrzési jogköreit egészíti ki az új adatszolgáltatáson alapuló jogosítványokkal, kiemelve a képzések időarányos megvalósulásának ellenőrzését. Ez lehetővé teszi, hogy a feltárt esetleges jogszabálysértések, illetve szakmai hiányosságok korrigálására – megfelelő szankciók kiszabása mellett – még a képzési folyamatban sor kerüljön.