Sokakat kérnek fel arra, hogy legyen egy cégnél valamilyen külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottja. Ez nem igazán jelent többlet elfoglaltságot, azonban nyűgnek érezhetjük, ha már megszűnt a céggel a jogviszonyunk, vagy nem tartjuk a kapcsolatot a külföldi személlyel.

A cégeljárásban kézbesítési megbízottat akkor kell bejelenteni, ha a cégbejegyzési (vagy változásbejegyzési) kérelemben külföldi jogi személy, vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy szerepel. A kézbesítési megbízást a külföldinek kell a magyar természetes személlyel, vagy jogi személlyel megkötni.

A kézbesítési megbízott jogállásáról a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. CXLV. törvény (továbbiakban Ctv.) rendelkezik.  E szerint a kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

Ezen feladatának a kézbesítési megbízottnak haladéktalanul eleget kell tennie, mivel a bíróság vagy más hatóság vélelmezni fogja, hogy amennyiben a kézbesített iratot a kézbesítési megbízott átveszi, az átvett irat tartalmát a külföldi személy az átvételt követő 15 napon belül megismerte, függetlenül attól, hogy a kézbesítési megbízott az iratot ténylegesen kézbesítette-e a részére.   

Fő szabály szerint minden, a társaságban bekövetkezett változást, így a kézbesítési megbízott személyében bekövetkezett változást is a társaság vezető tisztségviselőjének kell a cégbíróságnak bejelentenie. Ez alól gyakorlatilag az egyetlen kivételt jelenti az, hogy a kézbesítési megbízott a megbízatásról való lemondást - illeték, valamint közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - kivételesen maga is bejelentheti a cégbíróságnak.

Ehhez igazolnia kell, hogy a külföldi személyt tájékoztatta a megbízatásról történt lemondásáról és írásban felhívta, hogy gondoskodjon másik kézbesítési megbízottról, azonban a külföldi személy az értesítését követő 60 napon belül nem jelölt ki új kézbesítési megbízottat, vagy a külföldi személy részére a lemondást tartalmazó okirat nem volt kézbesíthető.

A kézbesítési megbízottnak a felhívás elküldését, illetve a kézbesítés sikertelenségét igazoló iratokat a bejelentéséhez csatolnia kell. Így a legjobb, ha a felhívást ajánlott, tértivevényes levélben küldi el a külföldi személynek. A kézbesítési megbízott a lemondásának cégbírósági bejelentéséig köteles azonban a feladatait ellátni.

dr. Benkő Ferenc
Benkő és Boros Ügyvédi Iroda

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Jogi tanácsok

Mire figyeljünk, ha közvetítőn keresztül keresünk külföldi munkát?

Az újságokat olvasva sokszor találkozhatunk külföldi munkavégzésre csábító hirdetésekkel. Gyakran csak utólag derül ki, hogy a munkavállaló „nem olyan lovat akart”, azaz nem azt a munkát kell végeznie, amit meghirdettek, vagy éppen nem olyan feltételek mellett, mint ígérték. Az elővigyázatosság tehát nem árt ilyen esetekben.

Gazdaság

Közös költség tartozás miatt mikor jegyezhetnek be jelzálogjogot?

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény lehetőséget ad a társasház közgyűlésének arra, hogy a legalább hat hónapnak megfelelő közös költség befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonát és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadát a közgyűlés határozattal jelzálogjoggal terhelje meg, a hátralék megfizetésének biztosítékául (30. § (1)).

Gazdaság

Kik és miért kerülhetnek fel a banki feketelistára?

A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) listáján mind a természetes személyek, mind a vállalkozások adatait nyilvántarthatják. Kérdés azonban, hogy kik és miért kerülhetnek fel erre a listára, meddig maradnak BAR-osok, és belenézhetnek-e a róluk nyilvántartott adatokba.

Jogi tanácsok

Ki fizeti a kárt, ha azt ismeretlen jármű okozta?

Ha gépjárművel olyan személy okoz nekünk kárt, aki rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, a biztosító megtéríti a kárunkat. De kártérítést akkor is kaphatunk, ha a járműnek nincs biztosítása, illetve ha ismeretlen.

Jogi tanácsok

Jár-e kártérítés, ha szórakozóhelyen lopnak tőlünk?

Miközben egy étteremben, kávéházban gyanútlanul beszélgetünk, előfordulhat, hogy ellopják a kabátunkat, táskánkat, vagy esetleg a pénztárcánkat. Ilyen jellegű bűncselekmények esetén csekély az esély arra, hogy a rendőrség elkapja a tettest. Mégis van lehetőség arra, hogy a kárunkat megtérítsék.

Jogi tanácsok

Mit tegyünk, ha meghibásodott a frissen vett árucikk?

Az üzletekben vásárolva sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy a kereskedővel egyben fogyasztói szerződést is kötünk. Ez alapján a kereskedő nemcsak átadja a vásárlónak a megvásárolt cikket, hanem az áru hibája esetén kárpótolnia kell a vásárlót.

Jogi tanácsok

Jár-e kártérítés az utasnak természeti katasztrófa esetén?

A délkelet-ázsiai természeti katasztrófa miatt sok magyar utas kényszerült lemondania éppen esedékes külföldi útját, ám számos utazási iroda „vis maior” kárra hivatkozva nem, vagy csak részlegesen fizette volna vissza a részvételi díjat. De mi számít vis maiornak a jog szerint és mit tehetünk, ha például természeti katasztrófa miatt hiúsul meg külföldi nyaralásunk?

Marabu FékNyúz: Kalózok

Marabu FékNyúz: Kalózok

2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg

2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg

Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni

Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni

Kínának teljesen át kell szabnia a csodafegyverét?

Kínának teljesen át kell szabnia a csodafegyverét?

Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben

Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben

Csak így történhetett a vasfüggöny átvágása - drMáriás megmutatja

Csak így történhetett a vasfüggöny átvágása - drMáriás megmutatja