Gendertudomány a világban – érkezik Putyin feminológiája?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

A 70-es években kezdett elterjedni a gendertudomány, illetve annak oktatása a világon, Magyarországon pedig már 1989 előtt megjelent. Vannak azonban európai országok, ahol ma sem fogadják el, és van, ahonnan elkergették a gender szakot. Putyin Oroszországában a genderközpontokat a feminológiai központokká alakították át, itt a nők reprodukciós felelősségével és munkavállalásával foglalkoznak. Felkészül Magyarország? Cikkünk elkészültét nevük elhallgatását kérő szakértők segítették.

A kormány átlépett egy határt, ideológiai alapon tiltana be egyetemi képzést, a gender szakot. A gender studies, társadalmi nemek tudománya világszerte elterjedt szak, tudományterület. A 60-as évek feminista mozgalmaiból nőtt ki, a 70-es, 80-as években jelent meg és terjedt el a fejlett világ egyetemein, az USA és Európa intézményeiben. Politikai, társadalmi alapú tudomány tehát, de ez így van a társadalomtudományok jelentős részével is: egy probléma megoldására, vizsgálatára jön létre. Nem állja meg a helyét az a jobboldalon népszerű vád, hogy áltudományról lenne szó. Az viszont látszik, hol nem szeretik: az autoriter rezsimekben, Lukasenka és Putyin világában.  

A szakmának sok, független bírálatú  folyóirata van: Signs, Feminist Theory, The European Journal of Women’s Studies stb, illetve specializált szakfolyóiratok, melyek az adott szakterületet elemzik a társadalmi nemek szerint mint Gender and Politics, Gender and Religion, Gender and Law és mások. Szinte minden tudományos kiadó - mint például a Cambridge University Press, Oxford University Press, Francis and Taylor, Macmillan -  portfóliójában van folyóirat és könyvsorozat a társadalmi nemek témájában.

A görögöknél, portugáloknál nem dívik a gender szak

Magyarországon 1989-et előtt is létezett a társadalmi nemek oktatása, hiszen például a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen a nyolcvanas évek eleje óta folyt a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata, s így az sem véletlen, hogy itt jött létre az első nőtudományi központ. Az irodalomtudomány, a különböző angol-amerikanisztika, illetve szociológia tanszékek jóvoltából viszonylag hamar megjelent a magyar felsőoktatásban a nő és a társadalmi nemek tudománya: Miskolc, Szeged, Debrecen, Pécs egyetemein, a Műegyetemen, a Corvinuson, az ELTE-n, a Zsigmond Király Főiskolán, a Metropolitan egyetemen kurzusok zajlanak, illetve központok alakultak Miskolcon, Debrecen, Szegeden. A Szegedi Egyetemen évente magyar nyelvű szakmai konferenciát tartanak és magyar nyelvű szakmai online folyóirat jelenik meg.

A világ legnagyobb és leghíresebb, legsikeresebb egyetemein van gender szak: a Harvardtól Oxfordon, Cambridge-en, Yale-en át a Stanfordig. A világ vezető egyetemein tehát létezik ez az oktatás alapképzésben, mesterképzésben, vagy a program szintjén. Keletebbre kevésbé, kevés helyen lehet diplomázni belőle.

Maga a társadalmi nemek tudománya kezdetei az 1970-es évek óta mind változatosabb megközelítésmódokkal, szempontokkal gazdagodik, új problematikákat emel be a vizsgálatba. Európai viszonylatban három fejlődési fázist különíthetünk el, már ami a társadalmi nemek tudományának, illetve a nőtudományok oktatását illeti. Az első fázis, amikor semmilyen ilyesfajta képzés nincs az adott országban, ez a helyzet például Görögországban és Portugáliában, ahol legfeljebb egy-két nívós társadalomtörténeti, politológiai vagy szociológiai tanszék nyújt némi teret a társadalmi nemek oktatása és kutatása számára. Aztán a második fázist az jelenti, amikor ezek a tematikák már megjelennek az alap-, illetve a posztgraduális képzésben, de döntően még a hagyományos diszciplínák keretei között. A harmadik fokozatban az állam hathatós támogatásával létrejön az önálló, fokozatot adó alap- és posztgraduális képzés, mint például Budapesten az ELTE MA képzése vagy az ELTE Nőtörténeti Kutatócsoportja.

Európában, beleértve a közép-kelet-európai államokat is, 187 egyetemen van gender studies mesterképzés angol, több mint 300 helyen pedig nemzeti nyelven. A bölcsész szakok népszerűsége évek óta hanyatlik, ám ennek a trendnek ellene megy a gender szakoké, ahol növekvő érdeklődés tapasztalható (igaz, nem beszélünk nagy számokról, inkább egy-két tucat diákról.)

Ukrajnában a narancsos forradalom adott lökést

A környező országok közül Csehországban Brnóban társadalmi nemek alapképzés, és mesterképzés is, Prágában mester és doktori, a lengyelországi Lódzban az Amerikanisztika részeként doktori program. Lengyelországban most jött létre a Társadalmi Nemek Tanulmánya Szövetsége, mely összefogja a szakmát. A szerbiai Újvidéki Egyetemen van PhD-program, ahogy a Ljubjanai Egyetemen is. Pozsonyban működik a régió legrangosabb elméleti folyóirata az ASPEKT, a Comenius Egyetemen oktatnak ilyen kurzusokat. A CEU-n 1996-ban indult amerikai fokozatot adó egyéves mesterképzés, és 2006-tól két éves magyarországi akkreditációjú mesterképzés, illetve doktori program.

Mi a helyzet a volt Szovjetunióban? Oroszországban 2005-re több mint 100 intézményben tanították a társadalmi nemek tudományát és 15 társadalmi nemek központ volt. Az első képzés az orosz területek a Kazanyi Egyetemen Nőtudományi Központjában volt (1991), a Szent Pétervári Európai Egyetemen a szociológia tanszéken belül, de volt központ Tveri(1998), Ivanovoi Egyetemen(1996) is. A Moszkvai Társadalmi Nemek Kutatása Központ (1990) főleg szakpolitikával foglalkozott.

Ukrajnában a Harkivi Egyetemen a bölcsészettudományi kutatásokkal foglalkozó társadalmi nemek tudományával foglalkozó központ jött létre (1994), és a narancsos forradalom után Kijevben két egyetemen is indultak szakok, illetve angol és ukrán nyelvű online folyóiratot alapítottak: a Feminista Kritika.

Üldözés, tiltás: Lukasenka és Putyin után következünk a sorban

Amikor Fehéroroszországból a lukasenkói politika miatt az Európai Egyetem 1997-ben emigrációba kényszerült Litvániába, akkor a kiváló, társadalmi nemeket oktató program is emigrált, és azóta is Vilniusban működik. A putyini fordulat eredményeképpen Oroszországban  a társadalmi nemek központjait ún. feminológiai központokká alakították, ahol a nőkkel, mint a reprodukció felelőseivel, illetve munkavállalásukkal foglalkoznak. A Szentpétervári Európai Egyetem működési engedélyét visszavonták 2017-ben, pedig itt működött egy jó oktatási program, az intézmény jelenleg mint kutatóközpont működik. A Moszkvai Felsőbb Közgazdaságtudományi Egyetemen működik társadalmi nemek mesterképzés.

A tudományt Európában az ATGENDER, az Társadalmi nemek Kutatása, Oktatása és Dokumentációs Szövetsége fogja össze, háromévente konferenciával, könyvsorozattal: Társadalmi nemek tanítása címmel. A szervezet társelnöke egy ciklusban a CEU-n oktató szaktekintély, Pető Andrea volt.

Hozzászólások