Cassis de dijon-ügy - Cockfield-féle fehér könyv - Coreper (Állandó képviselők bizottsága) - Corpus Juris - COSAC - Coudenhove-Kalergi gróf, Richard

CASSIS DE DIJON-ÜGY

A Bíróság a „Cassis de Dijon” néven ismertté vált ügyben 1979-ben hozott ítéletében megállapította, hogy a tagállamok valamelyikében jogszerűen előállított és forgalmazott termékek korlátozás nélkül importálhatók egy másik tagállamba. Ez az elv, amelyet olykor a termékelőírások kölcsönös elismeréseként is emlegetnek, az egyik legfontosabb az áruk egységes piacon történő szabad mozgásának előmozdítása szempontjából, és lehetővé teszi, hogy az áruk szabad mozgása a termékelőírások részletes harmonizációja nélkül is megvalósulhasson. A Cassis de Dijon egy Franciaországban előállított feketeribizli-alapú likőr. A nyugatnémet alkoholmonopóliumok igyekeztek betiltatni németországi behozatalát azon az alapon, hogy alkoholtartalma a német likőrökre vonatkozó törvény által előírt minimum alatt volt. A Bíróság azonban nem fogadta el ezt az érvelést.

COCKFIELD-FÉLE FEHÉR KÖNYV

1985 márciusában az Európai Tanács úgy döntött, hogy prioritást biztosít a „széles egységes piac ” 1992-re történő létrehozásának és felszólította az Európai Bizottság ot, hogy következő ülésére dolgozzon ki egy programot. A megbízást az újonnan kinevezett, a Közösségen belüli kereskedelmi ügyekért (az úgynevezett „ belső piacért ”) felelős biztos, Lord Cockfield kapta. Az általa az Európai Tanács 1985. júniusi milánói ülésére összeállított fehér könyv mintegy 300 jogalkotási intézkedést azonosított, melyek elengedhetetlenek az egységes piac létrehozásához.

COREPER (ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA)

A bevett, és egyébként magyarul is gyakran használt COREPER rövidítés a francia Comité des représentants permanents (Állandó Képviselők Bizottsága) kifejezésből származik. A testület a Római Szerződés 207. cikke alapján jött létre. Az állandó képviselők a tagállamok Európai Unióhoz delegált, brüsszeli székhelyű nagykövetei. A COREPER legfontosabb feladata a Miniszterek Tanácsa üléseinek előkészítése.

CORPUS JURIS

A Corpus Jurist az Európai Bizottság megrendelésére nyolc akadémikus jogász állította össze és tette közzé 1997 áprilisában. A 35 cikkből álló Corpus Juris célja, hogy segítséget nyújtson az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni harcban azáltal, hogy egységes jogi kódexet biztosít a tisztességtelen és korrupt gyakorlatok meghatározásával, illetve az alapszabályok felállításával a jogi lépések számára (bizonyíték, fellebbezési jogok stb.). Saját területén a Corpus Juris, amennyiben elfogadják, elsőbbséget élvezne a nemzeti joggal szemben, és az első megnyilvánulása lenne egy európai közösségi büntetőjog autonóm kialakításának.

COSAC

A COSAC ( Conférence des Organes Spécialisées dans les Affaires Communautaires ) az Európai Unió tagállamainak nemzeti parlamentjeiben és az Európai Parlament ben az európai ügyekre szakosodott különböző bizottságok képviselőiből áll. A COSAC félévente ülésezik. A COSAC „bármilyen olyan észrevételt megfogalmazhat, amelyet az Európai Unió intézményeinek figyelmére érdemesnek tart (...) különösen azon jogi aktusok tervezetei alapján, amelyekről a tagállamok... közös egyetértéssel esetleg úgy határoznak, hogy azokat (...) a Konferenciához továbbítják”. Ugyanakkor „a COSAC által megfogalmazott észrevételek a nemzeti parlamenteket semmiben sem kötelezik.

COUDENHOVE-KALERGI GRÓF, RICHARD (1894–1972)

Coudenhove-Kalergi a tokiói Osztrák–Magyar Nagykövetség diplomatájának gyermekeként látta meg a napvilágot, és az egyesült Európa eszméjének egyik legismertebb úttörője volt a múlt század második negyedében. Coudenhove-Kalergi az 1920-as években könyvek és újságcikkek révén Berlinben és Bécsben kezdte kampányát az általa Páneurópa néven említett mozgalom elősegítése érdekében. 1922-ben megalapította a „Páneurópai Uniót”, és 1926 októberében „Európai Kongresszust” hívott össze Bécsben. A háborút követően egy gstaadi találkozón 1947. július 5-én megalapította az „Európai Parlamenti Uniót”, melynek ő volt a főtitkára. 1952-ben újraalapította a Páneurópai Uniót, mely az Európai mozgalom tagszervezetévé vált (ugyan később abból kilépett). Ugyan Coudenhove-Kalergi elképzeléseit sokan támogatták a legkülönbözőbb pártokból és országokból, soha nem sikerült tömegtámogatást szereznie.

Rászorulók kapják a Sziget fesztiválon hátrahagyott 600 sátrat

Rászorulók kapják a Sziget fesztiválon hátrahagyott 600 sátrat

Merjünk kicsit álmodni: Z4-es BMW-ket eresztettünk össze egy spéci Mazda MX-5-tel

Merjünk kicsit álmodni: Z4-es BMW-ket eresztettünk össze egy spéci Mazda MX-5-tel

Lelőttek egy pincért Párizsban, mert lassan hozta ki a szendvicset

Lelőttek egy pincért Párizsban, mert lassan hozta ki a szendvicset

Elegük lett a turistabuszokból az I. kerületieknek

Elegük lett a turistabuszokból az I. kerületieknek

András herceget lencsevégre kapták Epstein házában

András herceget lencsevégre kapták Epstein házában

Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker

Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker