szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Az APEH milliós nagyságrendű bírsággal sújthatja a vállalkozót, ha január 31-ig nem tesz eleget a múlt évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének. Az alábbi táblázat helyettesítheti a jó könyvelőt: havi bontásban tartalmazza a 2006-os évben várható adózási és adatszolgáltatási határidőket.

2006. január

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

jan. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

jan. 15.
(jan. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0588

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2005K81

jan. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0523

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0578, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0565/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0586

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0587

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0560, 0561

A havi bevallás benyújtása

0501

a negyedéves bevallás benyújtása

0501

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0511

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0511

a költségvetési támogatás igénylése

0511

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

05215

jan. 31.

A kifizető, a magánszemély jövedelemadóját meg nem állapító munkáltató adatszolgáltatása (elektronikus úton vagy gépi adathordozón)

2005K30, 2005K32, 2005K33, 2005K36, 2005K37, 2005K43, 2005K53, 2005K61, 2005K71, 2005K72, 2005K73, 2005K75, 2005K79, 2005K83

Biztosítóintézetnek a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási összeg, valamint a nyugdíjbiztosítás alapján folyósított nyugdíjszolgáltatás kifizetéséről, illetőleg a magánszemély az élet- vagy - az 1995. január 1-jét követően kötött - nyugdíjbiztosításának rendelkezési jogának a szerződéskötéstől számított 10 éven belül történő gyakorlásáról szóló adatszolgáltatása

2005K48

A pénzintézetnek a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2005. évi kifizetéséről szóló adatszolgáltatása

2005K50

A megyei (fővárosi) munkaügyi központ adatszolgáltatása

2005K64

A társas vállalkozásnak a vállalkozói járulékról történő adatszolgáltatása

2005K78

A társadalombiztosítási szerv, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása

2005K47, 2005K52, 2005K59

Felsőoktatási intézmény, felnőttképzést folytató intézmény adatszolgáltatása

2005K65

A magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosító igazolásokról (bizonylatokról) az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása

2005K51


2006. február

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

febr. 12.
(febr. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

febr. 15.

A szakképzési hozzájárulás bevallása, a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetének elszámolása

0505

A rehabilitációs hozzájárulás előlegének és az éves hozzájárulás különbözetének elszámolása

0505

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése.

0543

A környezetvédelmi termékdíj éves összesítő bevallás benyújtása, a környezetvédelmi termékdíj befizetése (éves bevalló esetén).

05230

2005. évről éves bevallás benyújtása (ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató, illetve általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély bevallását a személyi jövedelemadóról).

0503, 0507, 0516, 0553

Az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves ÁFA bevallók esetén).

0565/650/651/310/320

A vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély személyi jövedelemadójának megfizetése

-

Fogyasztói árkiegészítés éves összesítő bevallás benyújtása (éves bevallású adózók részére)

05152

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

febr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi ÁFA bevallók esetén)

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Februári számok (Oldaltörés)

2006. február

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

febr. 12.
(febr. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

febr. 15.

A szakképzési hozzájárulás bevallása, a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetének elszámolása

0505

A rehabilitációs hozzájárulás előlegének és az éves hozzájárulás különbözetének elszámolása

0505

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése.

0543

A környezetvédelmi termékdíj éves összesítő bevallás benyújtása, a környezetvédelmi termékdíj befizetése (éves bevalló esetén).

05230

2005. évről éves bevallás benyújtása (ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató, illetve általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély bevallását a személyi jövedelemadóról).

0503, 0507, 0516, 0553

Az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves ÁFA bevallók esetén).

0565/650/651/310/320

A vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély személyi jövedelemadójának megfizetése

-

Fogyasztói árkiegészítés éves összesítő bevallás benyújtása (éves bevallású adózók részére)

05152

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

febr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi ÁFA bevallók esetén)

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Márciusi adatok (Oldaltörés)

2006. március

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

márc. 12.
(márc. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

márc. 15.
(márc. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

márc. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

illetékhivatal adatszolgáltatása

2005K44

A kifizetőnek és az adatszolgáltatásra kötelezettnek a magánszemély részére juttatott kamatjövedelemről történő adatszolgáltatása

2005K76, 2005K77

márc. 31.

Alkalmi munkavállalói könyvről adatszolgáltatás (papíralapon)

2005K54

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése. A környezetterhelési díj és a befizetett díjelőleg különbözetének elszámolása, bevallása

0550
Áprilisi dátumok (Oldaltörés)

2006. április

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

ápr. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

ápr. 15.
(ápr. 18.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

ápr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

a negyedéves bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

Alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról (gépi adathordozón), illetve a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről történő adatszolgáltatás

2005K54, 2005K80

a költségvetési támogatás igénylése

0611
Májusi adatok (Oldaltörés)

2006. május

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

máj. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

máj. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2004K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

máj. 20.
(máj. 22.)

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély adóbevallása a személyi jövedelemadóról, az adó megfizetése

0553

A magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatása

M29/2005, 2005K32, 2005K37

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

máj. 31.

a társasági adóról, az osztalékadóról bevallás benyújtása

0529

A társasági adó megfizetése, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetének elszámolása

-

Számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése

0543

Az innovációs járulék, valamint az innovációs járulékelőleg bevallása

0649

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójának bevallása, a befizetett előleg és a tényleges kötelezettség elszámolása

0529
Júniusi határidők (Oldaltörés)

2006. június

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

jún. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

jún. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

jún. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

jún. 30.

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550
Júliusi határidők (Oldaltörés)

2006. július

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

júl. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

júl. 15.
(júl. 17.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

júl. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a szakképzési hozzájárulás előlegének bevallása és befizetése

0619

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

a negyedéves bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

a költségvetési támogatás igénylése

0611Augusztusi adatok (Oldaltörés)

2006. augusztus

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

aug. 12.
(aug. 14.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

aug. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

aug. 20.
(aug. 21.)

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Szeptemberi határidők (Oldaltörés)

2006. szeptember

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

szept. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

szept. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

szept. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

A munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetének, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásnak bevallása (az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére)

0510

szept. 30.
(okt. 2.)

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550Októberi időpontok (Oldaltörés)

2006. október

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

okt. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

okt. 15.
(okt. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

okt. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

a negyedéves bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

a költségvetési támogatás igénylése

0611Novemberi határidők (Oldaltörés)

2006. november

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

nov. 12.
(nov. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

nov. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

nov. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Decemberi időpontok (Oldaltörés)

2006. december

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

dec. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

dec. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

dec. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

A társasági adóelőleg kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére, erről bevallás benyújtása

0629/FEL

A hitelintézeti különadó kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére, erről bevallás benyújtása

0629/FEL

dec. 31.
(jan. 2.)

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550


Forrás: apeh.hu

Adataink tájékoztató jellegűek, a tartalomért felelősséget nem vállalunk!

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
MTI/hvg.hu Gazdaság

Az adófizetőkben nem, csak az inkasszóban bízik az APEH

Ha valaki, vagy valamely cég nem fizeti be a jogszabályok alapján befizetendő adóját, akkor azt más bevétellel kell pótolni a költségvetésben, ezt is figyelembe kell venni az inkasszó megítélésénél - mondta Vámosi-Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnökhelyettese.

Gazdaság

Adómegtakarítási tippek

Még most sem késő alaposan átvizsgálni a januártól esedékes adó- és járulékváltozásokat: a cégek és a magánszemélyek is találhatnak olyan ötleteket, amelyek segítenek a döntésben, adókímélési szempontból mit érdemes még az idén megtenni, és mit jobb a jövő évre halasztani.

hvg.hu Gazdaság

Adóváltozások 2006-ban

Tételesen ismerteti a jövő év elején életbe lépő adó-, és társadalombiztosítási változásokat, és hasznos tanácsokat is ad az adózóknak az Ernst & Young könyvvizsgáló cég legfrisebb elemzése.

MTI Gazdaság

Változott az adóbevallások ellenőrzési rendje

Az adóhatóság, mielőtt jegyzőkönyvet küldene az adózónak az eltérő adatok miatt, lehetőséget ad az előzetes tisztázásra a január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás alapján - közölte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.

Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának

Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának

2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum

2,9 milliárdért bocsátott ki kötvényeket az Otthon Centrum

Először állítanak kancellárjelöltet a német Zöldek

Először állítanak kancellárjelöltet a német Zöldek