szerző:
hvg.hu

Az APEH milliós nagyságrendű bírsággal sújthatja a vállalkozót, ha január 31-ig nem tesz eleget a múlt évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének. Az alábbi táblázat helyettesítheti a jó könyvelőt: havi bontásban tartalmazza a 2006-os évben várható adózási és adatszolgáltatási határidőket.

2006. január

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

jan. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

jan. 15.
(jan. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0588

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2005K81

jan. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0523

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0578, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0565/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0586

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0587

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0560, 0561

A havi bevallás benyújtása

0501

a negyedéves bevallás benyújtása

0501

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0511

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0511

a költségvetési támogatás igénylése

0511

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

05215

jan. 31.

A kifizető, a magánszemély jövedelemadóját meg nem állapító munkáltató adatszolgáltatása (elektronikus úton vagy gépi adathordozón)

2005K30, 2005K32, 2005K33, 2005K36, 2005K37, 2005K43, 2005K53, 2005K61, 2005K71, 2005K72, 2005K73, 2005K75, 2005K79, 2005K83

Biztosítóintézetnek a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási összeg, valamint a nyugdíjbiztosítás alapján folyósított nyugdíjszolgáltatás kifizetéséről, illetőleg a magánszemély az élet- vagy - az 1995. január 1-jét követően kötött - nyugdíjbiztosításának rendelkezési jogának a szerződéskötéstől számított 10 éven belül történő gyakorlásáról szóló adatszolgáltatása

2005K48

A pénzintézetnek a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2005. évi kifizetéséről szóló adatszolgáltatása

2005K50

A megyei (fővárosi) munkaügyi központ adatszolgáltatása

2005K64

A társas vállalkozásnak a vállalkozói járulékról történő adatszolgáltatása

2005K78

A társadalombiztosítási szerv, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása

2005K47, 2005K52, 2005K59

Felsőoktatási intézmény, felnőttképzést folytató intézmény adatszolgáltatása

2005K65

A magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosító igazolásokról (bizonylatokról) az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása

2005K51


2006. február

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

febr. 12.
(febr. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

febr. 15.

A szakképzési hozzájárulás bevallása, a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetének elszámolása

0505

A rehabilitációs hozzájárulás előlegének és az éves hozzájárulás különbözetének elszámolása

0505

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése.

0543

A környezetvédelmi termékdíj éves összesítő bevallás benyújtása, a környezetvédelmi termékdíj befizetése (éves bevalló esetén).

05230

2005. évről éves bevallás benyújtása (ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató, illetve általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély bevallását a személyi jövedelemadóról).

0503, 0507, 0516, 0553

Az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves ÁFA bevallók esetén).

0565/650/651/310/320

A vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély személyi jövedelemadójának megfizetése

-

Fogyasztói árkiegészítés éves összesítő bevallás benyújtása (éves bevallású adózók részére)

05152

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

febr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi ÁFA bevallók esetén)

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Februári számok (Oldaltörés)

2006. február

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

febr. 12.
(febr. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

febr. 15.

A szakképzési hozzájárulás bevallása, a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetének elszámolása

0505

A rehabilitációs hozzájárulás előlegének és az éves hozzájárulás különbözetének elszámolása

0505

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

Számviteli törvény hatálya alá nem tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése.

0543

A környezetvédelmi termékdíj éves összesítő bevallás benyújtása, a környezetvédelmi termékdíj befizetése (éves bevalló esetén).

05230

2005. évről éves bevallás benyújtása (ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató, illetve általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély bevallását a személyi jövedelemadóról).

0503, 0507, 0516, 0553

Az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (éves ÁFA bevallók esetén).

0565/650/651/310/320

A vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély személyi jövedelemadójának megfizetése

-

Fogyasztói árkiegészítés éves összesítő bevallás benyújtása (éves bevallású adózók részére)

05152

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

febr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi ÁFA bevallók esetén)

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Márciusi adatok (Oldaltörés)

2006. március

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

márc. 12.
(márc. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

márc. 15.
(márc. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

márc. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

illetékhivatal adatszolgáltatása

2005K44

A kifizetőnek és az adatszolgáltatásra kötelezettnek a magánszemély részére juttatott kamatjövedelemről történő adatszolgáltatása

2005K76, 2005K77

márc. 31.

Alkalmi munkavállalói könyvről adatszolgáltatás (papíralapon)

2005K54

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése. A környezetterhelési díj és a befizetett díjelőleg különbözetének elszámolása, bevallása

0550
Áprilisi dátumok (Oldaltörés)

2006. április

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

ápr. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás befizetése

-

ápr. 15.
(ápr. 18.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

ápr. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601, 06081

a negyedéves bevallás benyújtása

0601, 06081

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

Alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról (gépi adathordozón), illetve a magánszemélynek kiadott igazolás szerinti adóköteles jövedelemről történő adatszolgáltatás

2005K54, 2005K80

a költségvetési támogatás igénylése

0611
Májusi adatok (Oldaltörés)

2006. május

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

máj. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

máj. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2004K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

máj. 20.
(máj. 22.)

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély adóbevallása a személyi jövedelemadóról, az adó megfizetése

0553

A magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatása

M29/2005, 2005K32, 2005K37

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

máj. 31.

a társasági adóról, az osztalékadóról bevallás benyújtása

0529

A társasági adó megfizetése, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetének elszámolása

-

Számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalany eva bevallása, a megállapított eva és az előleg különbözetének befizetése

0543

Az innovációs járulék, valamint az innovációs járulékelőleg bevallása

0649

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójának bevallása, a befizetett előleg és a tényleges kötelezettség elszámolása

0529
Júniusi határidők (Oldaltörés)

2006. június

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

jún. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

jún. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

jún. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

jún. 30.

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550
Júliusi határidők (Oldaltörés)

2006. július

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

júl. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

júl. 15.
(júl. 17.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

júl. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a szakképzési hozzájárulás előlegének bevallása és befizetése

0619

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

a negyedéves bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

a költségvetési támogatás igénylése

0611Augusztusi adatok (Oldaltörés)

2006. augusztus

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

aug. 12.
(aug. 14.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

aug. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

aug. 20.
(aug. 21.)

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Szeptemberi határidők (Oldaltörés)

2006. szeptember

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

szept. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

szept. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

szept. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

A munkavállalókkal és tagokkal elszámolt személyi jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg különbözetének, valamint a 15%-os egészségügyi hozzájárulásnak bevallása (az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére)

0510

szept. 30.
(okt. 2.)

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550Októberi időpontok (Oldaltörés)

2006. október

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

okt. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése

-

a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő jövedelemadójának előlegének befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

az eva előleg befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

okt. 15.
(okt. 16.)

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

okt. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

az innovációs járulékelőleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadó előlegének befizetése

-

a rehabilitációs hozzájárulás befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése, negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi és negyedéves bevalló esetén)

0623

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadó előlegének bevallása (éves bevalló esetén)

0629/PK

fogyasztói árkiegészítés negyedéves összesítő bevallás benyújtása (havi vagy negyedéves bevallású adózók részére)

06215

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az összesítő nyilatkozat benyújtása

0660, 0661

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

a negyedéves bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása

asz_szigell

a költségvetési támogatás igénylése

0611Novemberi határidők (Oldaltörés)

2006. november

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

nov. 12.
(nov. 13.)

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

nov. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

nov. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611Decemberi időpontok (Oldaltörés)

2006. december

Esedékesség dátuma

Adókötelezettség

Bevallás száma

dec. 12.

A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése

-

az átalányadó befizetése

-

a tételes átalányadó befizetése

-

a külföldi személytől levont adó befizetése

-

az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék befizetése

-

a baleseti járulék befizetése

-

a vállalkozói járulék befizetése

-

a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség befizetése

-

az egészségügyi hozzájárulás befizetése

-

a munkaadói-, munkavállalói járulék befizetése

-

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása, befizetése

0608

Az Art. 31. § (2) bekezdése szerint az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról a bevallás benyújtása

0608

dec. 15.

A költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról adatszolgáltatás

2006K56

A pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása

-

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása

0688

A munkaadónak a START-kártyával foglalkoztatott személyről történő adatszolgáltatása

2006K81

dec. 20.

A társasági adó előleg befizetése

-

a kulturális járulék befizetése

-

A környezetvédelmi termékdíj befizetése (havi bevalló esetén)

-

a játékadó befizetése, részletező bevallás benyújtása

0678, 06780

az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0665/650/651/310/320

az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén az ÁFA törvény 7/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyek részére az általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0686

a személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköznek az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzése esetén a közösségi adószámmal nem rendelkező adózók általános forgalmi adó bevallása, befizetése

0687

A havi bevallás benyújtása

0601

A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása költségvetési támogatásról

0611

A fogyasztói árkiegészítés igénylése

0611

a költségvetési támogatás igénylése

0611

A társasági adóelőleg kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére, erről bevallás benyújtása

0629/FEL

A hitelintézeti különadó kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére, erről bevallás benyújtása

0629/FEL

dec. 31.
(jan. 2.)

A környezetterhelési díjelőleg bevallása és befizetése.

0550


Forrás: apeh.hu

Adataink tájékoztató jellegűek, a tartalomért felelősséget nem vállalunk!

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI/hvg.hu Gazdaság

Az adófizetőkben nem, csak az inkasszóban bízik az APEH

Ha valaki, vagy valamely cég nem fizeti be a jogszabályok alapján befizetendő adóját, akkor azt más bevétellel kell pótolni a költségvetésben, ezt is figyelembe kell venni az inkasszó megítélésénél - mondta Vámosi-Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnökhelyettese.

Gazdaság

Adómegtakarítási tippek

Még most sem késő alaposan átvizsgálni a januártól esedékes adó- és járulékváltozásokat: a cégek és a magánszemélyek is találhatnak olyan ötleteket, amelyek segítenek a döntésben, adókímélési szempontból mit érdemes még az idén megtenni, és mit jobb a jövő évre halasztani.

hvg.hu Gazdaság

Adóváltozások 2006-ban

Tételesen ismerteti a jövő év elején életbe lépő adó-, és társadalombiztosítási változásokat, és hasznos tanácsokat is ad az adózóknak az Ernst & Young könyvvizsgáló cég legfrisebb elemzése.

MTI Gazdaság

Változott az adóbevallások ellenőrzési rendje

Az adóhatóság, mielőtt jegyzőkönyvet küldene az adózónak az eltérő adatok miatt, lehetőséget ad az előzetes tisztázásra a január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás alapján - közölte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.

Ryan Reynolds alaposan kiosztotta a születésnapos Hugh Jackmant

Ryan Reynolds alaposan kiosztotta a születésnapos Hugh Jackmant

Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja

Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja

Gajda Péter még a héten tisztázza a helyzetet a „fehér poros” képviselővel

Gajda Péter még a héten tisztázza a helyzetet a „fehér poros” képviselővel

Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja

Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja

A Városliget Zrt. szerint Karácsony fegyvertelen a Liget-projekt ügyében

A Városliget Zrt. szerint Karácsony fegyvertelen a Liget-projekt ügyében

Kirúgták a kormánymédia plagizáló újságíróját

Kirúgták a kormánymédia plagizáló újságíróját