Tetszett a cikk?

Budapest önkormányzata 1909-ben úgy határozott, hogy a főváros minden közterületi hirdetésének elhelyezési joga a koncesszióval felruházott Hirdető Vállalatot illeti.

1911-ben a főváros vezetősége döntése értelmében - úgynevezett községesítés révén - saját kezelésbe vették a koncessziós jogot, azzal indokolva, hogy ez az amúgy jövedelmező tevékenység egyúttal városszépítő érdekeket is érint, s ennek figyelembe vételére a magánvállalkozásnál alkalmasabb maga a főváros. Az így létrehozott Budapest Székesfőváros Hirdető Vállalata akkor 195 hirdetőoszloppal rendelkezett, amely szám a második világháborúig megtöbbszöröződött, s falitáblák és transzparensek sokaságával egészült ki.

A Tervgazdasági Tanács 1949-ben úgy döntött, hogy Állami Hirdető Vállalat elnevezéssel - az általános centralizáció jegyében - országos hatáskörű intézményt állítanak fel, amely az ország 120 helységében foglalkozott főként politikai plakátok kihelyezésével, valamint közterületi reklámokkal és sajtóhirdetésekkel.

1956-ban kapta a Magyar Hirdető (Mahir) nevet, s tevékenységét fokozatosan kiterjesztették a reklámtervezésre és- kutatásra, a különböző hirdetési akciók és az egyes reklámeszközök ((plakátok, prospektusok, egyéb propagandanyomtatványok, reklámfilmek) kivitelezésére, valamint a hirdetéseknek a sajtó és a rádió, majd a televízió útján történő terjesztésére. Feladatkörébe került ezen túlmenően a kiállítástervezés, -szervezés, kivitelezés, ajándéktárgyak készíttetése, valamint a sajtófigyelés bel- és külföldi lapokból, tévé- ás rádióadásokból. A 19 megyeközpontban igazgatóságokat és kirendeltségeket tartott fenn.

A nyolcvanas évek végén sorban jelentek meg a főként külföldi részvételű konkurens hirdető és PR-cégek, s ezzel párhuzamosan a Mahir részesedése a hazai reklámpiacon kezdett visszaszorulni. A rendszerváltás után ez a folyamat igencsak felgyorsult, a cég bevételei csökkentek, vesztesége viszont nőttön-nőtt. 1992-ben az ÁVÜ részvénytársasággá alakította a vállalatot, s a korábbi privatizációs elképzelésekkel szemben - azaz nyugati szakmai befektetők bevonása helyett - hazai befektetők körében került meghirdetésre a Mahir Rt. részvényeinek 88 százaléka.

Végül is 1994 januárjában - sikertelen első forduló, pályázók visszalépése és egyéb bonyodalmak után - a kifejezetten a Mahir megvásárlására létrehozott, Fidesz-közeli B-Reklám Reklámszervező és Média Kft.-t nyilvánította nyertesnek a ÁVÜ. A Mahir-vezérkar többszöri változása nyomán mára a cég - rendkívül bonyolult keresztulajdonlási viszonyok között - vállalatcsoporttá alakult, kiterjedt érdekeltségi körrel.

A klasszikus tevékenységgel, a köztéri hirdetések kihelyezésével a Mahir Cityposter Kft. foglalkozik, a Magyar Nemzetet és a Sportfogadás című lapot a Mahir Lapkiadó Kft. adja ki, továbbá ott van még például a Mahir Kiállítást Szervező Kft., a Hung-Ister Filmprodukció Rt., a Mahir Nyomda Rt. és a Mahir Többletajándéktárgy Kft.

További magyar márkák története itt

Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá

Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá

Az űrhajósok vizelete nagyon jól jöhet a holdbázis felépítéséhez

Az űrhajósok vizelete nagyon jól jöhet a holdbázis felépítéséhez

Hadházi László biológiaóráján a növények talajjal táplalkoznak, és van, amelyik télen csúnya

Hadházi László biológiaóráján a növények talajjal táplalkoznak, és van, amelyik télen csúnya