Szent-Iványi: Nevetségesek a Retkes Attila elleni vádak

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Milyen esélyei vannak az SZDSZ-nek, illetve Retkes Attila pártelnöknek, hogy túléli a jelenlegi belháborút? Erről kérdeztük Szent-Iványi Istvánt, az SZDSZ Orsuágos Tanácsának elnökét.


hvg.hu: Sikerül-e végrehajtania Retkes Attilának, az SZDSZ új pártelnökének a beígért 180 fokos politikai fordulatot?

Szent-Iványi István: Egy valami biztos: az SZDSZ egyetlen esélye, hogy újrafogalmazza önmagát, az eddigi politika csúfosan megbukott, tovább nem folytatható. Ez az utolsó esélyünk, hogy politikai képviselete maradjon a magyar szabadelvűségnek. Az új programról részleteiben természetesen nem tudok nyilatkozni, hiszen arról majd az október 15-ére összehívott küldöttgyűlés dönt. Annyi biztos, hogy teljes szervezeti, személyi megújulásra van szükség, új kommunikációs stílusra,, ahogy az új pártelnök fogalmazott, szavahihető, szerethető pártot kell felépíteni. A jövőben nemcsak a társadalom peremére szorultakat, hanem az alapvető társadalmi rétegek érdekeit is képviselni akarjuk. Erőteljessé akarjuk tenni a korrupció-ellenes fellépést, hisz ne feledjük, 2002-ben még „Lop.stop” jelszóval indultunk. A határon túli magyarság érdekeinek védelmét is az eddiginél erőteljesebben kívánjuk felkarolni, a korszerű európai hazafisággal összeegyeztethetően.

hvg.hu: De talán ennél is többről van szó: Retkes Attila felsorolta az SZDSZ négy alapvetően rossz lépését: a 94-es koalíciót a szocialistákkal, az őszödi beszédddel, illetve a 2006-os októberi rendőri fellépéssel szembeni elnéző magatartást, továbbá a kettős állampolgárság kategorikus elitélését. Ez mintha azt jelezné, hogy az SZDSZ a jövőben a liberális értékek képviseletének egészen más értelmezést ad.

Szent-Iványi István
Sz-I. I. : Inkább úgy fogalmaznék, hogy visszatérünk eredeti értékeinkhez. Például a kettős állampolgárság megadását újra kell gondolnunk, és ha úgy értékeljük, hogy például segíti a Szerbiában élő magyarok helyzetét, támogatnunk kell. Újra kell gondolunk – ellenzéki pártként – a Bajnai kormányhoz fűződő viszonyt is: az eddigi alárendelt helyzetet meg kell változtatnunk, és a jövőben – mint Retkes Attila kifejtette – a támogatást csak akkor adjuk meg, ha a kormány lépései valóban részei a válságkezelő programnak, ha a társadalom egyetértésével találkoznak, és ha egybevágnak liberális elveinkkel.

hvg.hu: Mindez elég meggyőzően hangzik, de sokan, talán éppen emiatt, elhagyták a pártot. Kérdés, túléli-e Retkes Attila a támadásokat, hiszen antiszemitának, a szabaddemokrata hagyományok árulójának nevezik. A másik kérdés, marad-e még párt mögötte?

Sz-I. I. : Nagyon remélem, hogy igen. A „229-ek” ellene felhozott 12 pontja teljesen nevetséges, olyan vádak is megfogalmazódtak, hogy valaki SS egyenruhában ábrázolt Kóka képet körözött a hálón. De hát neki ehhez mi köze? A vádaskodások utólag hiteltelenné teszik a Fidesz vezetőivel vagy bárki mással szemben korábban megfogalmazott, hasonló jelzőkkel élő támadásokat, és sajnos azoknak adnak igazolást, akik az SZDSZ néhány vezetőjét intoleráns, fennhéjázó karaktereknek írtál le. A hisztérikus hangnem főként annak volt betudható, hogy Retkes Kóka lemondását követelte, márpedig Kóka hívei azt hitték, a frakció érinthetetlen. Most olyan kompromisszum született, hogy Kóka maga jelölje ki a frakció tagjai közül utódját.

hvg.hu: Nem gondolnak arra, hogy visszahozzák a pártba a nagy arcokat, például Konrádot vagy Rajkot?

Sz-I. I. : Megfordult a fejünkben, de azután úgy döntöttünk, aki menni akar, menjen. Őszintén remélem, hogy a légkör megnyugszik, a belharcok véget érnek és végre nekikezdhetünk a liberális párt újjáépítéséhez.

H.R.