szerző:
hvg.hu

Az év végére valamelyest javult az internetezők közhangulata – ez olvasható ki az NRC Piackutató december végi felméréséből. Egy hónap alatt újabb 3 pontot emelkedett a hvg.hu Nethangulat index, amely így most már 5 ponttal magasabban áll, mint október végén.

Az NRC Piackutató immár több mint egy éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A szeptemberi-októberi zajos politikai események után novemberben, majd decemberben is emelkedett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Az év végén az index 31 ponton állt, amely 5 ponttal magasabb, mint az októberi érték, ugyanakkor még mindig abban a szűk (25-31 közötti) intervallumban van, amelyben május, vagyis a megszorító intézkedések bejelentése óta hullámzik. A belpolitikai események szelídebbé válása és az ünnepi hangulat tehát némiképp optimistábbá tette az internetezők táborát, de nagy kérdés, hogy folytatódik-e a két hónapja tartó trend, és hosszú idő után ismét átlépi-e az index értéke a bűvös 31-es határt.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés korábbi hónapokkal megegyező módon novemberben is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?
A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista jövőképet jelentenek. A középpontról való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezők az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében pesszimizmussal tekintettek a jövőre. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Decemberben az internetezők kétharmada érezte úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok – az optimisták aránya ismét nőtt, de még mindig csupán 24 százalék. Érdekes, hogy minden eddiginél magasabb, 9 százalék azok aránya, akik bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy jó vagy rossz irányba halad-e az ország szekere – egyesek borúlátó hangulata tehát nem optimizmusba, inkább egyfajta elbizonytalanodásba fordult át.

Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

Október

November

December

Optimista
Egyértelműen vagy inkább jobban alakulnak a dolgok

18%

22%

24%

Nem tudja megítélni

6%

6%

9%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszabbul alakulnak a dolgok

76%

72%

67%

Az elmúlt hónapban arról számoltunk be, hogy a NetHangulat index enyhe növekedése a belpolitikai válság enyhülését, az utcai harcok befejeződését követően elsősorban a nők javuló közhangulatának volt köszönhető. Decemberre ezzel szemben a férfiak és a nők körében is közel azonos mértékben csökkent a pesszimizmus, így – ahogy korábban is megállapítottuk – továbbra is igaz, hogy a férfiak valamivel derűlátóbbak: körükben 33, míg a nőknél 28 ponton áll az index.

Rövidtávon nem várunk jelentős javulást (Oldaltörés)Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2006. I.

33

39

2006. II.

34

39

2006. III.

36

43

2006. IV.

35

40

2006. V.

34

37

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35

2006. XI.

30

32

2006. XII.

32

33

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország jelenlegi helyzetét mérő mutató – a főindexhez hasonlóan – nőtt az előző hónaphoz képest. Igaz, a mostani 2 pontos növekedés sem változtat azon a megállapításon, hogy az internetezők szeptember óta nagyjából ugyanolyannak látják az ország helyzetét. Az index stagnálása azonban természetesen nem jelenti azt, hogy az azt alkotó tényezőkben sem történt elmozdulás. Októberben beszámoltunk arról, hogy a politikai események hatására a demokrácia működését, illetve az ország nemzetközi megítélését illetően romlott leginkább az internetezők véleménye – nos, decemberben már lényegesen jobbnak látják hírünket a világban, és a demokráciában bízók aránya is lassan – de folyamatosan – nő, így decemberben már ismét ez a két tényező volt az, amelyekkel az internetezők leginkább meg voltak elégedve.

Az ország jövőjére vonatkozó várakozásokat jelző index értéke december végén 33 ponton állt: ez bár egy ponttal magasabb, mint egy hónappal korábban de szintén csupán egy ponttal haladja meg a jelenlegi helyzetre vonatkozó index értékét. Mindez azt mutatja, hogy miközben az ország aktuális helyzetét hasonlónak látják az internetezők, mint szeptemberben, az őszi várakozásokkal ellentétben most már nem számítanak arra, hogy egy év múlva a jelenleginél érezhetően jobb lesz az ország helyzete.

Egy év múlva sem lesz könnyebb az élet (Oldaltörés)


Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete

2006. I.

55

61

2006. II.

54

59

2006. III.

54

60

2006. IV.

52

57

2006. V.

53

57

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53

2006. IX.

53

53

2006. X.

53

53

2006. XI.

51

51

2006. XI.

52

52


A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és az anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend tavaly szeptember óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke az elmúlt 12 hónapban nem változott jelentős mértékben: minden hónapban elérte az 50 pontot. Az eddigi legalacsonyabb szintet augusztusban mértük, decemberben az index értéke ennél valamivel magasabb: 51 pont.

Az egyén jövőbeli (egy év múlva várható) helyzetére vonatkozó mutató június, vagyis a megszorítások bejelentése óta együtt mozog a jelenlegi helyzetet jelző indexszel: decemberben tehát ez is 52 ponton állt. Mindez továbbra is azt jelzi, hogy az internetezők nem számítanak arra, hogy a gazdasági reformok rövidtávon akár pozitív, akár negatív hatást gyakorolnak saját személyes életükre.

Az ünnepek alatt nőtt az egyházak presztízse (Oldaltörés)

A kutatás során vizsgált 14 intézmény többségének megítélésében nem tapasztaltunk az elmúlt hónapban jelentős változást. A nemzetközi szervezetek iránti bizalom némiképp csökkent, míg az egyházak presztízse – talán az ünnepek hatásaként – szignifikánsan nőtt. A több mint egy éve tartó felmérés-sorozat idején a köztársasági elnöki intézmény megítélésében tapasztalhattuk a legnagyobb mértékű – negatív irányú – változásokat. Az elmúlt egy hónapban viszont az államfőbe vetett bizalom nem változott: továbbra is 4,7 pont, amely több mint másfél ponttal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

November

December

Változás novemberhez képest

Alkotmánybíróság

6,1

6,2

fel

ENSZ

5,9

5,7

le

Európai Unió (EU)

5,7

5,5

le

Ombudsmanok

5,4 5,5 fel

NATO

5,5

5,2

le

Bíróságok

5,3

5,2

le

Rendőrség

5,1

5,1

-

Civil szervezetek

4,9

4,9

-

Önkormányzatok

4,7

4,8

fel

Köztársasági elnök

4,7

4,7

-

Egyházak

4,0

4,3

fel

Kormány

3,5

3,5

-

Parlament

3,5

3,5

-

Politikai pártok

2,5

2,6

fel

A felmérést az NRC 2006. december 22. és 27. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

hvg.hu Itthon

Mélyrepülésben a kormány és az elnöki intézmény presztízse

Nem változott jelentősen az internetezők közhangulata az utóbbi egy hónapban – ez olvasható ki az NRC Piackutató november végén végzett felméréséből. Bár a hvg.hu NetHangulat index 2 pontot emelkedett, és némiképp nőtt az optimisták aránya, az internetezők közel háromnegyede még mindig úgy véli: rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

hvg.hu Itthon

Ismét romlott a köztársasági elnök megítélése

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

Riadalom és pesszimizmus a netpolgárok körében

Jelentősen csökkent a hvg.hu NetHangulat Indexe májusban – derül ki az NRC piackutató cég friss kutatásából. Ismét többségben vannak a pesszimista netpolgárok, és az intézmények elfogadottsága is alaposan megcsappant körükben. Különösen feltűnő, hogy a társadalmi szolidaritás mértéke is gyengült.

Leleplezték a Passat és a Mondeo szemrevaló új kihívóját

Leleplezték a Passat és a Mondeo szemrevaló új kihívóját

Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára

Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára

Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét

Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét

Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják

Egymillió fejlesztő regisztrált a Huawei új rendszerébe, a magyarokat is várják

„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”

„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”

Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos Szikszónál

Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos Szikszónál