szerző:
hvg.hu

Nem változott jelentősen az internetezők közhangulata az utóbbi egy hónapban – ez olvasható ki az NRC Piackutató november végén végzett felméréséből. Bár a hvg.hu NetHangulat index 2 pontot emelkedett, és némiképp nőtt az optimisták aránya, az internetezők közel háromnegyede még mindig úgy véli: rossz irányba mennek a dolgok.

Az NRC felméréssorozata immár több mint egy éve tekinti át az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A szeptemberi-októberi zajos politikai események utáni némileg nyugodtabb egy hónapban – ahogy az talán várható is volt – újra enyhén emelkedett a hvg.hu NetHangulat index értéke. November végén az index 28 ponton állt, amely ugyan magasabb, mint az egy hónappal ezelőtti érték, ám még mindig igen alacsony – és továbbra is maradt abban a szűk (25-31 közötti) intervallumban, amelyben május óta hullámzik. Mostanra tehát világossá vált: a megszorító intézkedések júniusi bejelentését követően az internetezők közhangulata egyik irányba sem mozdult el számottevő mértékben – az elmúlt hónapok politikai eseményei, a belpolitikai válság kirobbanása, az utcai megmozdulások és az azokkal szembeni rendőri fellépés, illetve az önkormányzati választások „csak” konzerválták a gazdasági megszorítások hatására kialakult pesszimista hangulatot.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés korábbi hónapokkal megegyező módon novemberben is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok? Az egy évre visszamenő és az aktuális választ (az index értékét) az alábbi grafikon mutatja.


A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista jövőképet jelentenek. A középpontról való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezők az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében pesszimizmussal tekintettek a jövőre. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Az novemberi érték alig valamivel magasabb az eddigi minimumnál: az internetezők 72 százaléka érzi úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok – az optimisták aránya bár nőtt az elmúlt egy hónapban, még mindig csupán 22 százalék.

Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

Szeptember

Október

November

Optimista
Egyértelműen vagy inkább jobban alakulnak a dolgok

24%

18%

22%

Nem tudja megítélni

5%

6%

6%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszabbul alakulnak a dolgok

71%

76%

72%

A belpolitikai válság kirobbanását, az utcai megmozdulások rendszeressé válást követő szeptemberi és októberi felmérésünkben arról számoltunk be, hogy jelentős különbség figyelhető meg a férfiak és a nők közhangulata között: a férfiak lényegesen optimistábbak, a nők körében ugyanakkor az index értéke jóval átlag alatti volt. A két nem közötti eltérés e tekintetben még novemberben is megfigyelhető, ugyanakkor a különbség mértéke észrevehetően csökkent: a férfiak esetében az index ugyanúgy 31-es értéket vesz fel, mint egy hónappal korábban, a hölgyek esetében viszont 21-ről 26 pontra nőtt. A NetHangulat index enyhe növekedése tehát ebben a hónapban a nők javuló közhangulatával magyarázható.

Rövidtávon nem várunk jelentős javulást

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete

2005. XI.

34

38

2005. XII.

32

38

2006. I.

33

39

2006. II.

34

39

2006. III.

36

43

2006. IV.

35

40

2006. V.

34

37

2006. VI.

25

26

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35

2006. XI.

30

32

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország jelenlegi helyzetét mérő mutató – a főindexszel ellentétben – csökkent az előző hónaphoz képest, igaz, az egy pontos csökkenés semmiképp sem tekinthető szignifikánsnak. Az index stagnálása azonban természetesen nem jelenti azt, hogy az azt alkotó tényezőkben sem történt elmozdulás. Októberben beszámoltunk arról, hogy a politikai események hatására a demokrácia működését, illetve az ország nemzetközi megítélését illetően romlott az internetezők véleménye – nos, novemberben már valamivel jobbnak látják hírünket a nagyvilágban, a demokráciát illetően viszont nem változott a netezők vélekedése: 54 százalék rossznak ítéli a helyzetet (1-es vagy 2-es osztályzatot adott), jónak pedig csupán egyötödük. (Mindezek ellenére a vizsgált szempontok közül még mindig a demokrácia működésével elégedettebbek leginkább a megkérdezettek.)

A jövőre vonatkozó várakozásokat illetően viszont jelentős változást figyelhettünk meg az elmúlt két (és főleg az elmúlt egy) hónapban. Míg szeptemberben 36-os, novemberben már csak 32-es értéket regisztráltunk, ami egyrészt jelzi, hogy az internetezők borúlátóbbak a közeljövőt illetően, mint az ősz elején, másrészt pedig – a jelenlegi helyzet 30-as indexértékével összevetve – fél éves időtávban csak minimális javulásra számítanak az ország jelenlegi helyzetéhez képest.

Egy év múlva sem lesz könnyebb az élet

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete

2005. XII.

53

56

2006. I.

55

61

2006. II.

54

59

2006. III.

54

60

2006. IV.

52

57

2006. V.

53

57

2006. VI.

52

52

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53

2006. IX.

53

53

2006. X.

53

53

2006. XI.

51

51

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és az anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend tavaly szeptember óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke az elmúlt 12 hónapban nem változott jelentős mértékben: minden hónapban elérte az 50 pontot. Az eddigi legalacsonyabb szintet augusztusban mértük, novemberben pedig a mutató ismét elérte ezt a mélypontot: jelenleg 51 ponton áll. Érdekes tehát, hogy miközben a NetHangulat index enyhén emelkedett és az ország helyzetét jelző index értéke is gyakorlatilag változatlan maradt, addig az internetezők saját személyes életüket rossszabbnak ítélik, mint az elmúlt két hónapban.

Az egyén jövőbeli (egy év múlva várható) helyzetét jelző mutató június, vagyis a megszorítások bejelentése óta együtt mozog a jelenlegi helyzetet jelző indexszel: novemberben tehát ez is 51 ponton állt. Mindez továbbra is azt jelzi, hogy az internetezők nem számítanak arra, hogy a gazdasági reformok rövidtávon akár pozitív, akár negatív hatást gyakorolnak saját személyes életükre.

Csökkent a politikai intézményekbe vetett bizalom

Novemberben minden vizsgált intézmény esetében csökkent a bizalmi index – a csökkenés azonban csupán néhány esetben haladja meg a hibahatárt.

Számottevően romlott ugyanakkor a kormány, valamint a helyi önkormányzatok megítélése. A kormány bizalmi indexe novemberben 3,5 pont, ami egy egész ponttal alacsonyabb annál, mint amit még tavasszal mértünk. Ennél is látványosabb azonban a köztársasági elnöki intézmény presztízsének mélyrepülése: fél évvel ezelőtt az államfő megítélése még az egyik legjobb volt (tízes skálán 6,3 ponttal), aztán a március 15-ei kitüntetések körüli affér, majd az őszi események nyomán történt belpolitikai szerepvállalása következtében bizalmi indexe csaknem két egész pontot csökkent: 4,7 ponttal a köztársasági elnök novemberben a lista második felében található.

Október

November

Változás szeptemberhez képest

Alkotmánybíróság

6,3

6,1

le

ENSZ

6,1

5,9

le

Európai Unió (EU)

5,9

5,7

le

NATO

5,8

5,5

le

Ombudsmanok

5,6 5,4 le

Bíróságok

5,5

5,3

le

Rendőrség

5,2

5,1

le

Civil szervezetek

5,0

4,9

le

Köztársasági elnök

5,1

4,7

le

Önkormányzatok

5,0

4,7

le

Egyházak

4,1

4,0

le

Kormány

3,8

3,5

le

Parlament

3,6

3,5

le

Politikai pártok

2,7

2,5

le

A felmérést az NRC 2006. november 24-28. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

hvg.hu Itthon

Az internetezők már számolnak a megszorító intézkedésekkel

Márciushoz képest nem változott a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC piackutató cég választások utáni felméréséből. A közvélemény azonban már számol a megszorító intézkedésekkel, romló anyagi, gazdasági várakozások jellemzik az internetezők jövőképét.

hvg.hu Itthon

Ismét romlott a köztársasági elnök megítélése

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

Hvg.hu NetHangulat Index: inkább rosszul mennek a dolgaink

Csökkent azoknak az aránya, akik anyagi helyzetük romlásától tartanak. A diplomások jobban bíznak a hazai közintézményekben, és jobbnak ítélik meg az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. Mégis, az internetezők lényegében ugyanúgy látják a magyarországi helyzet alakulását, mint októberben – derül ki az NRC piackutató cég novemberi kutatásából.

hvg.hu Itthon

A választások bizakodóvá teszik az internetezőket

Január óta érezhetően növekszik a NetHangulat index. A jelenség mögött a választások közeledésének hatása fedezhető fel - derül ki az NRC piackutató cég választásokra elkészült kutatásából. Írásunkban a 7 hónapos kutatássorozat eredményeit, trendjeit foglaljuk össze.

hvg.hu Itthon

A netezők legkevésbé a pártokban bíznak

A hazai internetezők többsége negatívan ítéli meg az ország jelenlegi helyzetét – derül ki az NRC Internet Marketing Tanácsadó és Piackutató felméréséből, amelyet a HVG Online megbízásából végzett szeptemberben. A „hálópolgárok” leginkább az egészségügy helyzetét tartják problematikusnak, és az intézmények közül a politikai pártokban bíznak legkevésbé.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

Itthon

Pincemélyen a kormány és a pártok megítélése

Mélységesen pesszimisták a magyar netpolgárok. Egy hónap alatt a Gyurcsány-csomag nyomán 40-ről 27 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A parlament megítélésénél csak a kormányé és a pártoké siralmasabb.

hvg.hu Itthon

A hvg.hu NetHangulat index már csak 38 ponton áll

Több hazai internetező gondolta úgy októberben, mint szeptemberben, hogy Magyarországon rosszul alakulnak a dolgok – derül ki az NRC piackutató cég felméréséből. Továbbra is az egészségügy helyzetért aggódnak a legtöbben. Kis mértékben, de javult a kormány megítélése.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post

Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post

Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért

Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért

Matolcsy és Varga párharcában dőlhet el, merre fordul a gazdaság

Matolcsy és Varga párharcában dőlhet el, merre fordul a gazdaság

Harminc ember verekedett össze Milánó központjában

Harminc ember verekedett össze Milánó központjában

Soros: Orbánnak a nacionalizmus csak egy eszköz, hogy hatalmon maradjon és elfedje a korrupciót

Soros: Orbánnak a nacionalizmus csak egy eszköz, hogy hatalmon maradjon és elfedje a korrupciót

Doku360: "Keresek 170 ezret, de egy fillérig odaadom neki"

Doku360: "Keresek 170 ezret, de egy fillérig odaadom neki"