szerző:
hvg.hu

Két hónap alatt nyolc pontot csökkent a hvg.hu NetHangulat index értéke, és jelenleg 18 ponton áll – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Október végén csupán minden tizedik netpolgár volt optimista, az internetezők 87 százaléka szerint viszont rossz irányba mennek a dolgok.

Az NRC Piackutató immár több mint másfél éve méri az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. Áprilisban negatív rekordot jegyezhettünk fel, az akkori 17-es érték ugyanis minden addig mértnél alacsonyabb volt. A mélyrepülés még márciusban, a kormányválság idején kezdődött, de a kisebbségi kormányzás stabilitása jótékony hatással volt az internetezők közhangulatára, hiszen május végén az egy hónappal korábbihoz képest 5 egységgel magasabb értéket mértünk, júniusban és júliusban pedig további 2-2 pontot nőtt az index értéke. Az elmúlt évekhez hasonlóan azonban – a nyári optimistább hangulatot követően – idén ősszel is visszaesett az index értéke: augusztusról szeptemberre 4 pontot csökkent, október végére pedig – minden bizonnyal a pénzügyi válság következményeként is – újabb 4 pontot esett.

A Nethangulat mérések elején, 2005 őszén még 40 pont feletti (és a választások környékén az 50 pontot is megközelítő) index 2006 júniusában, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant egyetlen hónap alatt 40-ről 27 pontra, majd sokáig egy viszonylag szűk intervallumban ingadozott – ebből a sávból lépett ki március-áprilisban, és most októberben is: a jelenlegi 18-as az index történetének második legalacsonyabb értéke.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés a korábbi hónapokkal megegyező módon januárban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyikében borúlátó hangulat jellemezte. Az optimisták aránya október végén mindössze 10 százalék volt, azoké pedig, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, 87 százalék – utóbbi érték 5 százalékponttal magasabb, mint egy hónappal korábban, és tízzel haladja meg az augusztusi értéket.

Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

augusztus

szeptember

október

Optimista: egyértelműen vagy inkább jól alakulnak a dolgok

17%

14%

10%

Nem tudja megítélni

6%

4%

3%

Pesszimista : egyértelműen vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok

77%

82%

87%

Az index értéke az összes vizsgált demográfiai szegmensben csökkent, ugyanakkor azok körében figyelhettünk meg nagyobb mértékű bizalomvesztést, akik eddig az átlagosnál optimistábban tekintettek a folyamatokra. Ennek ellenére a férfiak (19 pont) még mindig valamivel optimistábbak, mint a nők (17 pont), és a budapestiek (22 pont) esetében is magasabb az index, mint az egyéb településen élők körében (16 pont). Az életkort vizsgálva az 50 év felettiek 23-as indexértéke még mindig kiemelkedik (bár esetükben egy hónappal ezelőtt még 33-as értéket mértünk) – a legfiatalabbak 17 pontos indexértéke ennél nagyobb mértékű pesszimizmust jelez.

  

Rosszabbnak látják a gazdasági helyzetet, mint egy hónappal ezelőtt (Oldaltörés)

Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete egy év múlva

2007. XI.

27

28

2007. XII.

29

30

2008. I.

28

30

2008. II.

28

29

2008. III.

27

28

2008. IV.

25

27

2008. V.

27

29

2008. VI.

28

30

2008. VII.

28

31

2008. VIII.

30

31

2008. IX.

28

29

2008. X.

26

27

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ország vélt helyzetét jelző mérőszám alakulása nem követi szorosan az általános közhangulatot jelző NetHangulat index mozgását – augusztus óta azonban ennél az indexnél is 4 pontos csökkenést regisztráltunk: jelenleg 26 ponton áll, aminél alacsonyabbat idén csak a kormányválság idején mértünk. A netpolgárok továbbra is az ország gazdasági helyzetét látják a legborúsabban, sőt ennek a tényezőnek a megítélése romlott leginkább az elmúlt egy hónapban; ötös skálán mindössze 1,60-os átlagértéket kapott. E mellett az ország nemzetközi megítélését is kedvezőtlenebbnek gondolják az internetezők, mint egy hónappal ezelőtt.

A jelenlegi helyzetre vonatkozó mutatóhoz hasonlóan két hónap alatt 4 pontot csökkent annak az indexnek az értéke is, amely az egy évvel későbbi várakozásokat mutatja. Ez az index jelenleg 27 ponton áll, vagyis egy ponttal még mindig megelőzi a jelenlegi helyzet mutatóját, ami arra utal, hogy a netpolgárok nagyon kismértékű optimizmussal tekintenek a közeli jövőbe, de abban mindenképpen bíznak, hogy a jelenleginél rosszabbra nem fordul a helyzet.

  

Már személyes helyzetük javulásában sem bíznak igazán (Oldaltörés)

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete egy év múlva

2007. XI.

49

51

2007. XII.

49

51

2008. I.

51

54

2008. II.

48

52

2008. III.

48

51

2008. IV.

47

51

2008. V.

49

52

2008. VI.

49

54

2008. VII.

49

54

2008. VIII.

51

55

2008. XI.

49

52

2008. X.

48

49

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Mint ahogy az is megfigyelhető a kezdetek óta, hogy az internetezők saját személyes helyzetüket lényegesen jobbnak ítélik, mint az országét, ráadásul bíznak abban, hogy egy év múlva – elsősorban anyagi helyzetük javulásának köszönhetően – még jobban élnek majd. Ez utóbbi jelenség a legutóbbi vizsgálatban már csak kevéssé mutatkozott – miközben ugyanis a jelenlegi helyzetet mutató index értéke egy (augusztus óta három) pontot csökkent, addig a várakozásoké három (augusztus óta hat!) ponttal lett alacsonyabb. Így ez utóbbi index csak egy ponttal áll magasabban (49 ponton), mint a netpolgárok jelenlegi személyes helyzetére vonatkozó mérőszám. Ennek az az oka, hogy az internetezők többsége a mostani viszonyok között egyáltalán nem bízik abban, hogy egy év múlva jobb anyagi körülmények között él majd, mint most.

Az intézmények presztízse nem sokat változott (Oldaltörés)

A Nethangulat index jelentősebb mértékű változásakor megszokott, hogy a vizsgált intézmények bizalmi indexében is változás következik be. Augusztusról szeptemberre meg is figyelhettünk egyfajta csökkenést szinte minden vizsgált intézmény esetében, októberre azonban már nem történt számottevő változás (az egyedüli kivétel a köztársasági elnök bizalmi indexének 4 tizedpontos csökkenése). Így természetesen a listán elfoglalt helyezések sem változtak: az élen a nemzetközi szervezetek állnak, míg a kormány, a parlament és a politikai pártok továbbra is sereghajtók.

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

szeptember

október

változás

ENSZ

5,3

5,3

-

Alkotmánybíróság

5,2

5,2

-

Európai Unió

5,1

5,2

fel

NATO

4,9

4,9

-

Ombudsmanok

4,6

4,6

-

Bíróságok

4,4

4,6

fel

Rendőrség

4,4

4,4

-

Köztársasági elnök

4,6

4,2

le

Civil szervezetek

4,2

4,2

-

Önkormányzatok

4,1

4,2

fel

Egyházak

3,8

3,8

-

Kormány

2,7

2,8

fel

Parlament

2,6

2,7

fel

Politikai pártok

2,2

2,2

-

A felmérést az NRC 2008. október 27-31. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
hvg.hu Itthon

Vége van a nyárnak, romlik a nethangulat

Bár április és július között 9 pontot nőtt a hvg.hu NetHangulat index értéke, augusztus végére megtorpant a növekedés, és az index ugyanúgy 26 ponton áll, mint egy hónappal korábban – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A szokásos őszi visszaesésnek tehát egyelőre még csak az előjelei tapasztalhatóak; jelenleg az internetezők 77 százaléka gondolja úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

NetHangulat index: ez már mélyfúrás

Talán már nem is meglepő: az elmúlt hetek eseményeinek hatására áprilisban újabb 2 pontot esett a hvg.hu NetHangulat index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az index ezzel újabb negatív rekordot állított fel – tíz internetezőből kilenc szerint rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Gazdaság

NetHangulat index: az uránbánya mélyére zuhant a közbizalom

Drasztikusan, 6 ponttal csökkent a hvg.hu NetHangulat index március végére – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az éppen a koalíciós feszültség kirobbanásakor végzett kutatásból az is kiderül, hogy az internetezők 87 százaléka szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Mindent és mindenkit jobban utálunk – romló nethangulat

Az idei ősz is az internetes közhangulat romlását hozta, a hvg.hu Nethangulat index ugyanis 4 pontot csökkent egy hónap alatt – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Szeptember végén a netpolgárok mindössze 14 százaléka volt optimista, 82 százalékuk szerint viszont rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

NetHangulat index: a politikai pártok a bányában…

Egy pontot csökkent, és jelenleg 24 ponton áll a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Január végére ismét 80 százalékra nőtt a pesszimisták aránya, és csupán az internetezők 16 százaléka véli úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

December: eddigi legmagasabb értékén a NetHangulat index

Az internetezők a korábbiaknál jobbnak látják a magyarországi helyzet alakulását – derül ki az NRC piackutató cég decemberi, a hvg.hu megbízásából készített kutatásából. A folyamatok megítélésében óriási a különbség a budapestiek és kistelepüléseken élők között.

hvg.hu Itthon

Nethangulat: Őszöd utáni mélységben a közbizalom

Októberben újabb egy pontot csökkent a hvg.hu NetHangulat index értéke, és az eddigi negatív rekordot beállítva jelenleg 25 ponton áll – derül ki az NRC Piackutató legutóbbi felméréséből. Ismét nőtt a pesszimisták aránya: az internetezők 77 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

NetHangulat index: ünnepi emelkedés

Miután novemberben története mélypontját érte el a hvg.hu NetHangulat indexe, decemberben – vélhetően az ünnepekkor szokásos „derűlátóbb” hangulatnak köszönhetően – 2 pontos növekedést regisztráltunk. Az index így a 2007-es évet 25 ponton zárta – az internetezők mindössze 18 százaléka számít optimistának, 77 százalékuk szerint ugyanakkor Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Féléves csúcson a hvg.hu NetHangulat Index

Februárban ismét felmérte az NRC Piackutató Kft. az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. A NetHangulat index szignifikáns mértékben emelkedett, azaz a hálópolgárok most szebbnek látják a világot, mint egy hónappal korábban. A demokrácia működése és az ország nemzetközi megítélése kapta a legjobb osztályzatot.

hvg.hu Itthon

NetHangulat index: teljesen hiteltelen pártok

Egy pontot nőtt, és jelenleg 25 ponton áll a hvg.hu NetHangulat index – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Február végén ismét 79 százalék volt a pesszimisták aránya, és csupán az internetezők 15 százaléka vélte úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok.

Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány

Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány

Szigorítják a belépést a parlamentbe

Szigorítják a belépést a parlamentbe

Korábbi igazságügyi miniszterek figyelmezetik Palkovicsot

Korábbi igazságügyi miniszterek figyelmezetik Palkovicsot

Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada

Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada

Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait

Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait

Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének

Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének