Logisztika: hová vezet a túlkínálat és a szakemberhiány?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

Innováció- és szakemberhiány mellett szolgáltatási dömping jellemzi ma a magyar logisztikai piacot, de vajon várhatóak-e új tendenciák 2008-ban?

Hiányzik az innováció és azok a szolgáltatók, akik képesek innovációra, rugalmas egyedi megoldások kifejlesztésére, valamint a szakmában közhelyszerűen hangoztatott, de ritkán alkalmazott hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtására - mutat rá Dr. Duma László, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elnökségi tagja. Nyerő helyzetbe kerülhetnek azok a cégek viszont, akik az ügyfeleik más tevékenységeinek rugalmas átvételével (ilyen az ügyfélszolgálat kiszervezése, például, amely még ma ritkaság) vagy új szolgáltatási termékek kifejlesztésével értékes piaci réseket hódíthatnak meg, és nem kell a tömegszolgáltatások (pl. FTL; raktárbérbeadás) területén a közönséges termékekre jellemző árversenyben „szenvedniük”. 

A logisztikai szolgáltató piacon, mint mondta, középtávon meghatározó lesz a specializáció mind földrajzi, mind szolgáltatási alapokon. Az eladási pontokra (POS) történő finom disztribúciós feladatok területén, vagy ez e-kereskedelemben megjelenő házhozszállítási piacon akár növekedő igények és ennek megfelelő új logisztikai termékek várhatók. De szinte csak itt! A regionális vagy belföldi logisztikai szolgáltató piacon nem várható jelentős piacbővülés. Sőt a környező országok és az újonnan csatlakozó EU tagállamok hozzánk képest kétségtelen gazdasági versenyképesség fokozódása, és a vele járó logisztikai szolgáltatói piac töretlen fejlődése miatt akár visszaesés is lehetséges Magyarországon: értsd elmennek innen az ügyfelek, regionális központok, stb. Nem hiszek a közepes méretű cégek tömeges regionális terjeszkedésében sem. Néhány nagyobb hazai cégnek ez talán sikerül, de inkább vesztésre állunk régiós szinten.

 Nem túl biztató a logisztikai szolgáltatók ajánlatadási kultúrája, felkészültsége és főleg a rugalmassága az egyedi igényeknek való megfelelésre. Ehhez kapcsolódik, hogy komoly gond a szakmában a tudás és szakember hiány. Az operatív (raktáros) és középvezetői szakembergárda  szolgáltatás-, rendszer-tervezés), azaz az igazi szakemberek szintjén zavaró hiátus tapasztalható hazánkban. Kevés a tapasztalattal, kellő felkészültséggel és gyakorlati tudással rendelkező alsóbb és középszintű szakember, és igen nagy a fluktuáció! Remélhetőleg lassú javulás lesz tapasztalható ezen a területen.

Kínálati dominancia és árzuhanás (Oldaltörés)

A raktár-logisztikai piacon az elmúlt években kínálati dominancia alakult ki, köszönhetően a jelentős új raktár és logisztikai központ beruházásoknak. A szolgáltatói árak nem fognak emelkedni, sőt az árcsökkenés hasonlóan az előző évhez folytatódhat! Bizakodásra ad okot, hogy néhány szegmensben talán a költségeket fedező árszínvonal emelkedés várható, hiszen a tavalyi évi szolgáltatói „bukták” (pl. Rynart) ráébresztették az igénybevevőket is, hogy piaci ár alatt megkapott szolgáltatások nem fenntarthatók, és kiesésük komoly gondokat, és károkat jelentenek maguknak a megrendelőknek is.

 A logisztikai szolgáltatások terén a versenyelőnyt azok a vállalatok tudják majd elérni, akik megfelelő garanciákat tudnak vállalni szolgáltatásaikra, illetve akik figyelmet fordítanak arra, hogy pontosan megismerjék vevőik igényeit - mondta Szabó Zoltán, a Ghibli Kft. ügyvezető-tulajdonosa, az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértője. Az egyénre szabott vevőkiszolgálás minőségi, magas színvonala a hosszú távú együttműködéseknél már „alapkövetelmény” lesz. Így sokkal pontosabb vevői és piacismeretre lesz szüksége a szolgáltatói piacnak. Erre alapozva továbbra is erősödik az igény a speciális szolgáltatásokra. A logisztikai cégek esetében ezért az informatikai hátteret, a gyors és eredményes kommunikáció megoldását prioritásként kell kezelni. Az ár már nem lehet egyedüli döntő tényező a szolgáltatók kiválasztásánál, az igények már sokkal komplexebb „háttérszolgáltatásokat” követelnek meg a megbízók részéről, melyek egyre erőteljesebben súlyozódnak egy-egy döntésnél. Úgy gondolom, a fentebb említett tendenciák erősödnek majd 2008-ban, a szolgáltatói piacon nagy mértékű átalakulás, változás nem várható.

Ennek ellenére a  logisztikai  fejlesztésekkel  a  gazdasági  folyamatban  résztvevő  vezetőknek  folyamatosan  foglalkozniuk  kell - mutat rá Kárpáti  József Bramac Kft., Központi Vevőszolgálati és Szállítmányozási vezető. Bár  a  kormányzat  és  az  EU  által  is  támogatott  makrologisztikai  fejlesztések  hosszú távú  biztonságot  adnak  a  gazdálkodóknak,  de  jövőnk  záloga  a  mikrologisztika  területére  koncentrálódik. Megítélésem  szerint  a  logisztikai  szolgáltatások  fejlődése  csak  egy  - az  anyagáramlás  területén  bekövetkező -  rendszerszemléleti  változással  összefüggésben  valósulhat  meg.

E  változások  főbb  területei:

- a  vevőközpontú  szemlélet  széleskörű  térhódítása, mint  a  vállalati  filozófia  
 legfontosabb  eleme 
- a  JIT - just  in  time -  és  házhozszállítás  filozófia  terjedése       
- beszerzésgazda  rendszerek  tudatos  kialakítása
- a  beszállítók  folyamatos  minősítése,  és  azok  proaktív  jellegének  erősítése
- a  logisztikai  költségek  optimalizációja (növelés?,  csökkentés?)

Egy  sikeres  vállalati  management  célja  a  vásárlók  megszerzése  és  azok  hosszú  távú  megtartása. A  keresleti  igény  felkeltését  a  vállalatok  gyakran  csak  a  reklám (hirdetés),  az  alacsony  ár  kategóriái  szerint  értelmezik,  holott  a  magas  szintű  logisztikai  szolgáltatás  (vevőkiszolgálás)  is  jelentős  keresletnövekedéssel  járhat. A  logisztikai  szolgáltatási  szint  emelése  egyrészt  komoly  szervezést,  másrészt  pótlólagos  költségráfodítást  is  igényel.

A  2008-as  év  egyik  legfőbb  gazdasági  dilemmája  a  vevőkiszolgálást  illetően  az, hogy  a  szolgáltatás  szintjének  emelése  miatt  bekövetkező  többletköltségek  csak  később  az  eredmények  megjelenése  után  térülhetnek  meg. Az  is  előfordulhat,  hogy  a  piac  nem  igényli  és  nem  is  hajlandó  megfizetni  a  már  meglévő  logisztikai  szolgáltatási  szintet. Ilyen  esetben  a  szint  csökkentése,  a  költségek  visszafogása  kerül  előtérbe. Ezt  a  „számtant”  a  gazdálkodó  egységek  már  korábban  elkészítették  2008-ra  vonatkozóan,  és  ezek határozzák majd meg  a  logisztikai  szolgáltatások  területén  kialakuló  ez évi  tendenciákat. 

Forrás: http://www.ghibli.hu/hun/index.php