Éves beszámolók: szigorúan szankcionál az APEH

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
MTI
Tetszett a cikk?

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számára fontos határidő május 31-e: hétfőig van ugyanis lehetősége a cégeknek letétbe helyezni és közzétenni éves beszámolójukat.

„Az APEH a tavalyi év végéig több száz esetben rendelte el az adószám felfüggesztését a beszámoló közzétételének elmulasztása következményeként, idén ez a szám már kétezer körül van” − figyelmeztet Kisné Szabó Anna, a BDO Magyarország könyvvizsgáló, adó- és pénzügyi tanácsadó cég könyvelési üzletágának cégvezetője.

Tavaly májustól a vállalkozásoknak elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül kell benyújtaniuk a Céginformációs Szolgálat részére beszámolójukat, amelynek elmulasztását a cég adószámának felfüggesztésével, illetve a vállalkozás cégbírósági nyilvántartásból történő törlésével szankcionálhatják a hatóságok. „Az APEH részéről eddig több száz ilyen jellegű megkeresés érkezett a cégbíróságokhoz” − emelte ki Kisné Szabó Anna.          

Az éves és egyszerűsített éves beszámolót az üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül kell beküldeniük a vállalkozásoknak – ez a határidő idén, május 31-e. „A beszámolóhoz egy elektronikus űrlapot kell mellékelni, amelyhez csatolni kell a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, továbbá a Magyar Államkincstár igazolását a háromezer forint összegű költségtérítés befizetéséről. A cégek a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát 10 évig kötelesek megőrizni” − jegyzi meg a szakértő.

Ha bármelyik csatolmányt nem mellékeli a vállalkozás, vagy a költségtérítést nem megfelelő összegben, esetleg késve fizette be, a hatóságok úgy tekintik, hogy a cég nem teljesítette közzétételi kötelezettségét. Ebben az esetben az APEH 15 napos határidővel felszólítja a céget a kötelezettség teljesítésére, s amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget ennek, az APEH 60 napos határozott időtartamra felfüggeszti a cég adószámát, amely időszak alatt a vállalkozásnak nincs adó-visszaigénylési és adó-visszatérítési joga, ugyanakkor adófizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. „Amennyiben a vállalkozás ezt követően sem teljesíti kötelezettségét, a cégbíróság az APEH értesítése alapján, 15 napon belül megszűntnek nyilvánítja és törli a cégjegyzékből” − teszi hozzá a BDO cégvezetője.