Kiskáté a világ egyhatodáról. Ha igaz, hogy az emberiség nevetve búcsúzik múltjától, akkor ez a sorozat kiváló segédanyag. Ha nem igaz - tartunk tőle, hogy inkább nem - akkor pedig ironikus múltidézés és magunkbanézés. Íme a Bevezetés a Birodalomba! Első fejezet: apafigurák, hírhedtek és híresek.

© WAN2
A Szovjetunió olyan nagy volt, hogy nem lehetett kitalálni belőle, így aztán az ott élők örök foglyai voltak a végeláthatatlan sztyeppének, amely valójában a Föld mellékbolygója. Olyan nagy és kiismerhetetlen, hogy ha becsapódott egy város nagyságú meteorit, csak 70 év múlva tudta meg a National Geographic. Nemcsak az ufók kísérleteztek itt, hanem a kommunisták is. Megfordították a folyók irányát, és földrésznyi nagyságú területet alakítottak át koncentrációs táborrá. A Szovjetunió területe a földönkívüliek gigászi leszállópályája volt, a párttitkárok felszállópályája, ahonnan az űrbe lőtték a kommunizmust, a tömeggyilkosokat és agitproposokat. Utóbbiak nem álltak Föld körüli pályára, hanem jórészt Kelet-Európában landoltak. Mi is ismertük őket, de nem eléggé. Sok minden megváltozott 1990 óta, de egy dolog nem: még mindig túl keveset tudunk arról a jelentős kulturális-társadalmi-miegymás kísérleti munkatelepről, amelyet Szovjetuniónak hívtak. Itt a történet az ősökről, a hősökről, az elődökről és az utódokról. Meg egy kicsit rólunk.

Lenin
A Nagy Ő

Kicsoda?

Mélyreható tekintet
Lenin
© WAN2
1870-ben született (eredeti neve: Vlagyimir Iljics Uljanov), 1924-ben Leninként hal meg (vagy mégsem, hiszen: „Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!”), mivel a mozgalomban, akár csak a brazil fociban, a főhősök becenéven nyomultak. Polgári családból származott, ügyvédnek tanult, ám kicsapták az egyetemről és Szibériába száműzték szocdem (!) nézetei miatt. Megszökött, emigrált, 1905-ben hazament balhézni, amiért megint emigrálnia kellett.

Zürichben gyakran sakkozott Tristan Tzara dadaista művésszel, aki miután később megtudta, hogy ki is volt a partnere, csak ennyit mondott: „Pedig egész jól játszott!” Ő az az ember, akiről a világon a legtöbb szobrot készítették. A leghíresebb darab az, amelyet egy Sztálinból alakítottak át fejcserével, így Iljics két sapkát is birtokol: egyet a fején, egyet meg a kezében. Nálunk a csepeli, előre mutatós volt a kedvenc. A nyolcvanas évek egyikén a melósok („prolik”) zsíros kenyeret tettek az előremutató kézbe és a nyakába akasztottak egy táblát egy versikével.

„Ne mosolyogj Iljics, nem tart
ez örökké/Százötven év alatt
se lettünk törökké.”

Mit csinált?
Forradalmat, birodalmat, nőket és ebből kifolyólag gyerekeket, és nem mellékesen tömeggyilkolt. Nevéhez fűződik a Szovjetunió megalakítása. Emiatt annyira nem volt népszerű, az első merényletet ’18-ban követték el ellene. Ellenfelei, miként a rendszer ellenfelei is koncentrációs táborban, bitófán, árokparton és ezekkel rokon helyeken végezték. A terrornak és az éhínségeknek milliók estek áldozatul. Mire észbe kapott, már késő volt, a Birodalomra és a világra szabadította a vérengző fenevadat, bizonyos Sztálint. Egyesek szerint agyvérzés, mások szerint a zürichi kurtizánoktól összeszedett szifilisz végzett vele.


Sztálin
A Félkegyelmű

Kicsoda?

Sok folyóméteres életmű
Sztálin
© WAN2
Joszif Visszarionovics Dzsugasvili volt még 1879-ben, aztán kiderült, hogy már 1894-ben, 15 évvel később papi (!) szemináriumi növendék, amely állapotnak szegénysége és a munkásmozgalommal kokettáló nézetei miatt 1899-ben vége lett és Joszif utcára került. Onnan meg száműzetésbe, Szibériába, ahol már a Koba (Fékezhetetlen) művésznevet használta, amit 1912-ben cserélt le a jól ismert Sztálinra, ami annyit tesz: Acélos. A 1917-es hatalomátvétel után karrierje szépen ívelt fölfelé, ’22-ben már a Központi Bizottság főtitkára lett, aztán Lenin halála után már akár cárrá is koronáztathatta volna magát. Lenin ugyan rájött, hogy kígyót melengetett keblén, ám politikai végrendeletét („Levél a Kongresszushoz”), melyben azt javasolta, hogy a majdani generalisszimuszt távolítsák el a hatalomból, eltűntették. Az írás aztán 1926-ban megjelent a New York Timesban, de addigra már mindegy volt. A történelem egyik legelvetemültebb politikusát, Budapest díszpolgárát csak a halál tudta megállítani 1953 márciusában. A város akkor még – legalábbis a Híradó szerint – egy emberként zokogott, ám 3 évvel később gigantikus szobrát a Felvonulási téren már kéjesen döntötte le a szabadságát ünneplő tömeg.

Mit csinált?
Amit akart. Előbb ellenfeleivel számolt le, a 30-as évektől már viszont semmitől nem riad vissza. ’34-ben a XVII. pártkongresszuson mindössze 3 szavazatot kap 292 ellenében, erre nemes egyszerűséggel eltűntet 289 voksot, majd inkább lelöveti a Szmolnij folyosóján az ellenlábas Kirovot. A II. világháborút is majdnem sikerült elveszítenie, mivel 1937-ben kivégezteti a Vörös Hadsereg régi bolsevikokból álló tisztikarának nagy részét. Ukrajnát büntetésből éhínséggel és 6 millió halottal sújtotta, míg ő a Fekete tenger partján nyaralt. És nem utolsó sorban félt is sokat. Üldözési mániája odáig fajult, hogy már saját orvosaitól is retteget, ezért nem is engedte magához őket. Temetése napján Budapest öt percre beszüntette a munkát, ezért félő volt, hogy a lekapcsolt fogyasztók miatt az erőművekben a felpörgött turbinák katasztrófát okoznak.

Dzserzsinszkij
A Nagy Testvér

Kicsoda?
Felix Edmundovics Dzserzsinszkij a szovjet titkosrendőrség, a Cseka megalapítója, később belügyi népbiztos, a Párt Ökle. Egy szilárd proletár-jakobinus (© Lenin), aki 11 évig ült a cári börtönökben, ezért megvolt a kellő motivációja az ellenség kiirtására.

Mi ez?
A Cseka utódszervezete az NKVD, majd 1954-től a KGB, már igazi politikai titkosrendőrségként funkcionált, tevékenységét a világ legnagyobb besúgóhálózatára építette. Módszere a megfélemlítés, a terror és a megsemmisítés volt. Bármi elképzelhető volt, hősből vagy bárkiből egy másodperc alatt árulót kreáltak. A KGB pletykákra alapozva jelentette Hruscsov elvtársnak egy küszöbönálló amerikai atomtámadás lehetőségét, ezért telepített a SZU atomrakétákat Kubába. A II. János Pál pápa elleni merénylet szintén e céghez köthető. A római bolgár nagykövetségen keresztül, török szélsőségeseknek – Ali Agca & társai – adták ki a munkát, akik persze elbaltázták. Hivatalosan 1991 decembere óta megszűnt a KGB. Ezt elhiszi valaki?

Mi a teendő?
Haladóknak ott a Mitrohin – ex-KGB-s tábornok – által kicsempészett irattári anyagokból összeállított könyv. Ha ez nehéz, maradnak a korai James Bond-darabok: például az Oroszországból szeretettel.

Berija, Hruscsov, Brezsnyev (Oldaltörés)


Berija
A Tetű

Kicsoda?

Mosoly album
Berija
© WAN2
Sztálin jobb keze, Lavrentyij Pavlovics Berija 1899-ben született Grúziában. 22 éves korában lett a helyi CSEKA vezetője, tíz év múlva már a párt első titkára. 1938-tól belügyminiszter és a politikai rendőrség, az NKVD főnöke, 1945-től a Szovjetunió marsallja, majd miniszterelnök-helyettes. Sztálin halála után Hruscsovék annyira féltek tőle, hogy – a sors különös fintora – koncepciós pert kreáltak ellene és kivégezték: fejbe lőtték.

Mit csinált?
Munkáját jól szemlélteti egy adat, miszerint a Gulagon csak „ellenforradalmi tevékenység” miatt közel 3,5 millióan haltak meg. Sztálin halála után ő vette kezébe az irányítást. Azt hitte, azzal, hogy kinyittatja a munkatáborokat, elítélteti és kivégezteti a bűneik miatt korábbi beosztottjait, megússza egy ejnye-bejnyével. Ha többet akarsz tudni Berija személyiségéről – vagy bárki másról, aki ebben az összeállításban szerepel – olvasd el Vaszilij Akszjonov: Moszkvai történet című regényét.

Hruscsov
A kis kopasz

Kicsoda?

Tiltakozás Szaknévsor-ügyben
Hruscsov
© WAN2
A kezdetben Ukrajnában és a „Szűzföldön” ténykedő bolsevik 1953 szeptemberében lett az SZKP főtitkára. Az 1958-ig elhúzódó hatalmi csatározásban annak ellenére nyer, hogy ő volt a leggyengébb láncszem. Sikerét azzal ünnepli, hogy elfoglalja a miniszterelnöki széket is. 1964 októberében mennie kell, helyette jön Brezsnyev. Ő az első olyan bukott szovjet vezér, akit nem takarítottak el az útból. 1971. szeptember 11-én halt meg, mint nyugdíjas.

Mit csinált?
Neki „köszönhetjük” Kádár Jánost és a forradalom leverését követő megszállást. 1956 februárjában a pártkongresszuson történelmi beszédet mond: Lenin végrendeletére támaszkodva leleplezi a sztálini önkény időszakát. 1962-ben kis híján sikerül kirobbantania a III. világháborút a Kubába telepített rakétákkal. A cipőjét sem mindig rendeltetésszerűen használta: 1960. október 13-án az ENSZ-ben levette a cipőjét, és azzal verte az asztalt, tiltakozásul, hogy a szovjet delegáció kezdeményezéseit visszautasította a közgyűlés. Hruscsov kicsit túlpörgette magát, óbégatott, egyszer csak lekapta cipőjét és az asztalt verve azt üvöltötte: „Pokazsem vam Kuzkinu maty!”. Egy, a 90-es években a Napkeltében és a fociközvetítések alkalmával játszott reklám szerint ez annyit tesz: „Az nem lehet, hogy nem vagyok benne a Szaknévsorban!” Néhány nappal az esemény után az USA-ban cipőjükkel kopogtató Hruscsov-babákat lehetett kapni a boltokban.

Brezsnyev
A csókos

Kicsoda?

Csókok és plecsnik
Brezsnyev
© WAN2
Leonyid Iljics Brezsnyev 1906-ban született, ő a SZU első diplomás vezetője. 30 éves már elmúlt, amikor beszállt a bolsevikosdiba. Magas rangú katonatiszt volt, persze csak a politikai vonalon nyomult. 1976. május 8-án, a Győzelem napján marsalli rangot kapott és másnap mellszobrot állítottak neki… 1977-ben olyasmi történt vele, mint előtte soha a Szovjetunió történetében. Miután államfővé is megválasztották, elmondhatta volna: „Az állam én vagyok”, mivel a pártfőtitkár és a főparancsnok is ő volt. 1982. november 10-én halt meg végelgyengülésben, temetése médiatörténeti esemény, élőben adta a Magyar Televízió is.

Mit csinált?
Voltak évek, amikor nem sokat, ezt hívják a brezsnyevi pangás időszakának. Létezik egy másik szóösszetétel is, a Brezsnyev-doktrína. Ez nagyjából a szuverenitás fölöslegességéről szól a Varsói Szerződés országaiban, így nekünk is be kellett vonulni 1968-ban Csehszlovákiába. ’80-ban a SZU Afganisztánba vonult be, pedig ők nem is írták alá a Varsói Szerződést. L. I. B. volt a kommunista tábor első számú smárbajnoka.

„Nem veszi elő többé
húgyfoltos sliccéből
a Nagy Októberit.”
(Petri György: Leonyid Iljics Brezsnyev emlékére)

Gorbacsov, Jelcin, Putyin (Oldaltörés)


Gorbacsov
A váltóőr

Kicsoda?

Nyitás és összeomlás
Gorbacsov
© WAN2
A világ legnépszerűbb orosz politikusa 1986 márciusában került a Párt és így a birodalom élére. A Brezsnyevet követő két aggastyán, Andropov és Csenyenko után üdítően fiatal Mihail Gorbacsov a hetedik főtitkár volt a sorban, ami ennél fontosabb, az utolsó is. A fején található májfolt sokszor rosszízű tréfa forrása volt. Még a Neoton Família is írt (angol nyelvű) dalt róla (Tapsolj Gorbacsovnak), ami állítólag a japánoknak tetszett is.

Mit csinált?
Amerikai kollégáival, Reagennel, majd Bush-sal, kicsit átalakították a világot. Végigasszisztálta a kelet-európai átalakulásokat, kivonult Afganisztánból, megpróbálta eltusolni a csernobili atomkatasztrófát, és gyakorlatilag megszüntette a Szovjetuniót. Nem mellékesen két újabb szóval gazdagította az emberiség orosz tudását: a vodka után a peresztrojka és a glasznoszty is sokaknak ismerősen cseng.

Híresnek lenni
Jelcin

Kicsoda?
A világ legismertebb alkoholistája, Gorbacsov mentora és utódja, Oroszország első választott elnöke. 1999 utolsó napján mondott le, délben, a televízióban tette meg mindezt egy drámai beszédben. A napokban egy szardíniai üdülőben lábát törte. Állítólag jól van.

Mit csinált?
Megpróbált Oroszországból demokratikus országot csinálni (Gorbacsov szerint ez volt a fordított bolsevizmus), de nem sikerült neki. Ezért ’91-ben még azt is vállalta, hogy élő adásban lövette a Parlament épületét. Néhány évre sikerült visszaszorítania a Kremlből kirobbanthatatlan komcsik hatalmát, akiknek a helyére bankok és oligarchák pályáztak. Legemlékezetesebbek részeg kalandjai: Berlinben leállt vezényelni az őt köszöntő katonazenekart, egy FÁK csúcson kamerák előtt belecsípett egy hosztesz fenekébe, de simán bevállalta azt is, hogy amíg Dublinban várta a küldöttség, addig ő a tranzitban aludt.

Putyin

Kicsoda?
Már a második ciklusát töltő orosz elnök. KGB-s múltjáról legendák szólnak, pedig állítólag blöff az egész.

Mit csinál?
Sokat dzsúdózik, mert abban nagyon penge, fekete öves. Gorbacsov üdvösnek tartja a központi hatalom megerősítésére irányuló törekvéseit és a kiskirályok hatalmának letörésére tett kísérleteit. Ennek a projektnek volt a része Hodorkovszkij vállalkozó, a Yukos olajtársaság elnökének koncepciós per-gyanús bebörtönzése. Uralkodása alatt a Kreml ismét megizmosodott. Talán lehet némi félnivalója, mert úgy közlekedik Moszkvában, hogy még a szomszédos kerületeket is lezárják, és egy konvojban száguld célja felé, hogy még véletlenül se tudjanak rálőni.

Sarapovától Hodorkovszkijig: hír, név (Oldaltörés)


Az orosz szépség
Sarapova

Kicsoda?

Ászok és milliók
Sarapova
© WAN2
18 éves teniszező lány, egyenesen Szibériából. 9 évesen vitte ki mérnök apja Amerikába tanulni, ahol aztán ott is ragadtak.

A papa, mivel nem volt pénze a tandíjra, a pálya körül látott el gondnoki feladatokat. Ilyen gondjaik már nincsenek, mivel Marija csak 2004 júliusa és 2005 júniusa között 18,2 millió dollárt teniszezett össze.

Mit csinál?
Történelmet. Ő az első orosz teniszező nő, aki a világranglista első helyére került.Abramovics

Kicsoda?
Orosz vállalkozó. Négyéves korától árva, rokonok nevelik föl, aztán 1992-ben egész másféle pártfogásban részesül. Megismerkedik Borisz Berezovszkij olajvállalkozóval, aki bevezeti Jelcin társaságába. Mikor Berezovszkij elmenekül az országból, Abramovics lép a helyébe. Aztán belépett az alumíniumbizniszbe és az Aeroflotba is. 33 milliárd dollár körüli vagyonával Oroszország második leggazdagabb embere, egyébként Csukcsföld kormányzója.

Mit csinál?
Költ. Kicsit rákattant a sportra. Megvette a londoni Chelsea futballcsapatát (oda is költözött), de állítólag ezen kívül még öt másik nagy csapatot is. Állítólag így képes uralni a futballvilágban zajló gazdasági folyamatokat és nem mellékesen sportfogadással foglalkozó vállalkozásokban is van érdekeltsége. A jégkorong is érdekli, övé az Avantgard Omszk, de izgatja az NHL is.

Az orosz trojka
Krutov, Larionov, Makarov

Kik ők?
A legendás KLM, minden idők legjobb jégkorong csatársorának tagjai. 1984-ben, a szarajevói téli olimpián játszott először együtt a ’92-ig egyeduralkodó aranycsapat.

Mit csináltak?
Úgy játszottak, mint azóta senki. A legfényesebben ragyogó, korántsem ötágú csillag a Professzor becenévre hallgató Larionov volt, aki 17 éves korától játszott a CSZKA Moszkvában, és aki, amint lehetett, az NHL-be távozott. Tavaly vonult vissza 44 évesen, háromszoros bajnokként.

Hodorkovszkij

Kicsoda?
Orosz exvállalkozó. Úgy tűnik, sikerült Putyinnal összerúgnia a port, mert 2003-ban letartóztatták, idén első fokon 9 év börtönt és rettenetes pénzbírságot kapott.

Mit csinál?
Nem nagyon törődik bele sorsába. A nyár végén épp éhségsztrájkolt, válaszul az őt ért szívatásokért, amit azért kellett elszenvednie, mert a börtönben írt egy a Kremlt leleplező cikket, amit kicsempésztek és persze meg is jelent. Legújabb terve, hogy indul egy decemberi pótválasztáson, amire per pillanat lehetősége van, mivel nincs ellene jogerős ítélet. Vajon ki húzza a rövidebbet?

A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja

A Csernobil színésze szerint az atomkatasztrófa miatt halhatott meg a nagybátyja

Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés

Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés

Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől

Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől

Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz

Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz

A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó

A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó

Egyre kevesebb a bankfiók

Egyre kevesebb a bankfiók