Ingatlanadó: van, aki megúszhatja

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

A most megszavazott vagyonadó-törvényben az adó tárgya az ingatlan. Tévesen tették közhírré, hogy 30 millióig adómentes az ingatlan. Valójában minden ingatlan - mint az adó tárgya - adóköteles. Adókedvezményeket, adó alóli mentességeket az adó alanyai (adófizetésre kötelezettek), a magánszemélyek kaphatnak. De mit jelent ez a gyakorlatban?

lHa egy 29 milliós ingatlannak több tulajdonosa van, de ezek közül csak egy lakik ott életvitelszerűen, akkor csak az életvitelszerűen ott lakó mentes az adó alól, a többi tulajdonos nem! Például ha a házastárs külön költözik, akkor neki kell adót fizetnie a 29 milliós ingatlan résztulajdona után is még akkor is, ha oda van bejelentve. Ugyanez vonatkozik a második 15 millió alatti ingatlanra is. Ha annak több tulajdonosa van, akkor közülük csak az mentesül az adó alól, akinek van életvitelszerűen lakott első, 30 millió alatti ingatlana.

Az Adózóna cikkét itt olvashatja!