Saját cégét is elgáncsolja a BKV a Simicska-érdekeltség miatt?

Saját cégét is elgáncsolja a BKV a Simicska-érdekeltség miatt?

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Több mint 20 ezer BKV-s jármű külső reklámhelyére, mintegy 2100 belső reklámfelületére, továbbá 603 óriásplakátra szerezhet majd hirdetőt az a cég, amelyik megnyeri a közlekedési vállalat pályázatát. A tender feltételei piaci szereplők szerint olyanok, hogy azon csak a fideszes gazdasági háttérember, Simicska Lajos egyik érdekeltsége indulhat el. Érdekesség, hogy a BKV még saját társaságát is elgáncsolná. A pályázati anyagot átolvasó, gazdasági ügyekre szakosodott jogászok szerint is aggályos a kiírás.

A Magyar Posta Zrt., a Magyar Turizmus Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. után újabb nagyobb falatot szakíthat Simicska Lajos cégcsoportja: a BKV reklámfelületeinek hasznosítására kiírt pályázat egyetlen lehetséges nyertesének tartják szakmai körökben az üzletember érdekeltségeit.

Miért nem közbeszerzés?
A Peron Kft. november 28-án megtartott taggyűlésén a 25 százalékban tulajdonos BKV részéről azzal indokolták, hogy nem közbeszerzést írtak ki, hogy a közlekedési társaság jogászai szerint a kiírás nem minősül közbeszerzésnek – közölték a hvg.hu-val a másik tulajdonos, az Epamedia részéről.

Arról, hogy koncepciót kell kidolgozni a reklámfelületek hasznosításáról, idén április 30-án döntött Fővárosi Közgyűlés. A BKV kasszájába eddig ugyanis évi mintegy 500 millió forint folyt be a reklámhelyek hasznosításából. A közlekedési társaságnak erre a feladatra jelenleg három céggel – a BBO Kft.-vel, a Promix Zrt.-vel, illetve a BKV és Esma Zrt. által közösen tulajdonolt Peron Reklám Kft.-vel – van szerződése, de ezek lejárta után az a társaság veheti át a helyüket, amelyik az október 27-én meghirdetett pályázatot megnyeri.

A tender a BKV szerint azért nem közbeszerzés, mert "nem szolgáltatás megrendelésről" van szó, hanem a társaság reklámhelyeinek hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére szól. Erre a feladatra – a hvg.hu birtokában lévő pályázati tervezet alapján – egy nonprofit kft.-t hoznának létre. A nyertessel öt plusz három évre szerződnek, a hosszabbítás akkor lép életbe, ha a bérlő rendesen, a számla beérkezését követően hatvan napon belül fizet, illetve ha nem tesz ki olyan hirdetést, amely ellenes a közösségi közlekedéssel. A tervek szerint a reklámértékesítés és kihelyezés nyilvántartására kiépítenének egy informatikai rendszert, ami a bérlő tulajdona lenne. Továbbá a győztesnek egy "olyan új, korszerű technológiájú cserepaneles rendszert kell kialakítania, amely a közösségi közlekedésben részt vevő járművek külső felületein található". A reklámfelületek tíz százalékát azonban a bérbeadó visszatartaná magának, hogy itt hirdethessen a cég és leányvállalatai, illetve hogy a Fővárosi Önkormányzat információkat helyezhessen el.

Sértenek, torzítanak és kizárnak?

A BKV még nem reagált
A közlekedési társaságnak megküldtük a pályázatra vonatkozó kérdéseinket, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ rájuk.

A kétfordulós tender első részében a közlekedési társaság a jelentkezők alkalmasságát vizsgálja meg, ezt követően tehetik meg az indulók az ajánlataikat. Az érdeklődők – köztük a a Népszava egyik volt tulajdonosa, az Esma Zrt. és az Epamedia – azonban furcsa, a pályázatoknál és közbeszerzéseknél szerintük szokatlan feltételekkel szembesültek. Mint a lapunkhoz eljuttatott közös véleményükben fogalmaznak, a BKV által megszabott feltételek "gazdaságilag ésszerűtlen és indokolatlan kikötéseket tartalmaznak, amelyeket közbeszerzési eljárásokban a jogszabályok tiltanak". Ezek együttesen "megalapozhatják azt a gyanút, hogy a közlekedési vállalat eljárása jó erkölcsbe ütköző és sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, illetve számos egyéb jogszabályt is; valamint torzítja, sőt esetleg kizárja a tisztességes versenyt".

A tenderkiírás részvételi feltételei gyakorlatilag lehetetlenné teszik a legnagyobb piaci szereplő, az osztrák érdekeltségi körbe tartozó Epamedia, valamint az Esma és nem utolsósorban a BKV-tulajdonú Peron Kft. érdemi részvételét az eljárásban – vezették le. Ezt azért is érdekesnek tartják, mert a Peron Kft. több mint 11 éve a BKV szerződött partnere. A piaci szereplők egybehangzó véleménye szerint azonban azok alapján, hogy az egyes pontok melyik céget zárják ki az indulásból, egyértelműen arra lehet jutni, hogy a Simicska Lajos érdekkörébe tartozó vagy annak vélt cégek felelhetnek meg a részvételi előírásoknak.

Szokatlan feltételek a kiírásban

A pályázat feltétele ugyanis többek között az, hogy a résztvevőnek két magyar önkormányzattal vagy azok kizárólagos tulajdonában lévő cégekkel kötött reklám-rendszergazdai szerződéssel kell rendelkeznie, amelyek kontraktusonként legalább ötvenmillió forint értékűek. Amennyiben konzorcium pályázik, akkor annak minden tagjának teljesítenie kell ezt a feltételt. A hvg.hu-nak erről azt mondták, hogy ilyen szerződése csak a Simicska érdekeltségű Euro Publicity Kft-nek van, így a többi külföldi indulót alapból kizárják a versenyből. Ez azért lehet aggályos, mert a BKV megsérti az Európai Unió diszkriminációmentességre vonatkozó normáit. Továbbá a szerződés teljesítése szempontjából a rendszergazdai referencia nincs kapcsolatban a pályázat tárgyát képező tevékenységgel, a köztéri reklámlehetőségek hasznosításával.

©

Szokatlan feltétel az is – tették hozzá a hvg.hu-t a tender részleteiről tájékoztatók –, hogy a résztvevőknek a BKV területén, illetve járművein lévő hirdetőeszközeit fel kell ajánlania megvásárlásra a tender győztesének, legfeljebb a hirdetőeszközök könyv szerinti értékén. „Vad ötlet, ami jogsértő és ellentmond az EU-elveknek” – hangsúlyozták. E feltétel alapján ugyanis a pályázóknak olyan lemondó nyilatkozatot kell tenniük az anyag beadásakor, amely alapján a győztes lényegében ingyen jut hozzá a szóban forgó hirdetőeszközökhöz. Holott ezek piaci értéke több százmillió forint is lehet.

A gazdasági racionalitással szembeállónak tartják azt is, hogy a pályázati kiírásban az szerepel, nem indulhat olyan társaság a tenderen, amely ellen, vagy amelynek jogelődje ellen felszámolási vagy csődeljárást rendelt el a bíróság a pályázat megjelenése előtt 12 hónapon belül. Sőt, ilyen cég a résztvevő vállalatcsoportjában sem lehet. Csakhogy könnyen lehet, hogy az elrendelt felszámolást végül megszüntették, például arra hivatkozva, hogy a vállalkozás nem fizetésképtelen. Ilyen adminisztrációs hiba történt az Epamedia egyik cégénél, amit a cégbíróság végül orvosolt, de a kiírás szempontjai miatt a pályázaton való részvétele kérdéses lehet. A kitétel – mint megfogalmazták – túlzott korlátozást tartalmaz.

Különös kitétel a Simicska-cég kedvéért?

Érdekesnek találták a pályázat ismerői, hogy a résztvevőknek számot kell adniuk arról, hogy lakott területen belül nincs olyan hirdetőeszközük, amely sérti a közúti közlekedésről szóló törvényt. A tendert kritizálók megjegyezték azt is, hogy a jogszabály a lakott területen kívüli hirdetőeszközökre is vonatkozik. Ezt a feltételt ki lehet használni az egyik potenciális versenytárs, az Esma Zrt. ellen – aki nem tudja a kért nyilatkozatot megadni, mivel a fővárosban kandeláber hirdetőeszközökkel, vagyis villanyoszlopra szerelhető reklámtáblákal rendelkezik –, és meg lehet akadályozni, hogy nyertes legyen.

Végül teljesen szokatlan, a gyakorlattól eltérő és teljesen kifogásolható módon a pályázatok felbontása az ajánlattevők távollétében történne. Pedig „az átláthatóság ilyenfajta hiánya egyértelműen ellenkezik az általános gyakorlattal és az átláthatóság elvével" – hangsúlyozták lapunknak. Nagy tenderek esetében bevett gyakorlat, hogy az ajánlatok felbontására valamennyi résztvevő és ajánlattevő jelenlétében kerül sor azért, hogy ezzel is biztosítsák az eljárás tisztességes és átlátható voltát.

©

Ezek alapján vélik úgy, hogy a fenti kritériumok nem csak együttesen, hanem önmagukban is aggályosak lehetnek, és vélhetően valódi céljuk nem a ténylegesen alkalmas pályázó kiválasztása. A pályázatot bírálók szerint a kritériumok arra szolgálnak, hogy a szóba jöhető piaci szereplők közül egy kivételével mindenki elől elzárják a lehetőséget a részvétel elől. Az Esma kiesésével a legesélyesebb nyertesek a Simicska Lajos érdekeltségi körébe tartozó társaságok – a Mahír, az Euro AWK Kft. vagy az Euro Publicity Kft. – lehetnek.

Jogászok: furcsa és érdekes szempontok a kiírásban

Összegezve, a vélemény a BKV-pályázatról az, hogy a tenderkiírás a jelenlegi formájában sem a magyar, sem az EU-jogszabályoknak, sem a Magyar Köztársaság önként vállalt nemzetközi kötelezettségeinek nem felel meg. Hadnagy József, gazdasági ügyekre szakosodott ügyvéd a hvg.hu-nak szintén furcsának mondta a kiírást. Elsőként azt emelte ki, hogy annyira leszűkítik a pályázók körét, hogy a hirdetési piac szereplői számára kikövetkeztethető, hogy kik azok, akik közülük labdába rúghatnak. "Nem értem egyébként" – hozta fel Hadnagy József azt is, hogy "miért előírás egy önkormányzattal kapcsolatos szerződés, hiszen nem ez a meghatározó, hanem, hogy a nyertes miként látja el a megpályáztatott feladatot, a hirdetési felületek értékesítését". Szerinte szintén érdekes, és bizonytalanságot teremt, hogy a kiíró – mint az a pályázati anyagban szerepel – bármikor módosíthatja és visszavonhatja a pályázatot.

Egy nemzetközi iroda ügyvédje is úgy vélte, „jogilag aggályos lehet, hogy a BKV tendere feltételként írja elő azt a referenciát, mely szerint a pályázónak fel kell mutatnia legalább két önkormányzattal kötött rendszergazdai tevékenységről szóló szerződést. Ez ugyanis nem igazán áll releváns kapcsolatban a hirdetési felületek értékesítésének tevékenységével”.

Hozzászólások