szerző:
hvg.hu
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Újabb részletek forrását azonosította a hvg.hu Schmitt Pál köztársasági elnök 1992-es doktori disszertációjában. Ezúttal a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az olimpiai mozgalomról kiadott ismeretterjesztő brosúrája és maga az Olimpiai Charta volt az „ihletforrás”. További tíz oldalt tesznek ki a Georgiev-tanulmányból változtatás és hivatkozás megjelölése nélkül átvett táblázatok és diagramok.

Schmitt Pál 1992-ben megvédett doktori disszertációjának az olimpiai mozgalom alapelvével, célkitűzéseivel, valamint az alapfogalmakkal, meghatározásokkal foglalkozó első néhány oldala a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 1990-ben kiadott The Olympic Movement / Le Mouvement Olympique című 118 oldalas ismeretterjesztő brosúra szövegéből szemezget. Az olimpiai programba kerülés szabályaival foglalkozó pár oldalhoz pedig az Olimpiai Charta 1991–92-ben hatályos változatát használta fel Schmitt Pál. Ezzel a dolgozat újabb részeivel kapcsolatban merül fel a plágium gyanúja. Ezzel a 215 számozott oldalból álló, táblázatokkal és diagramokkal együtt 225 oldalas dolgozat több mint 200 oldalának forrását sikerült azonosítani. 

A hvg.hu január 11-én írta meg, hogy az államfő kisdoktori dolgozatából mintegy 180 oldal szinte szó szerinti egyezést mutat Nikolaj Georgiev bolgár sportkutató öt évvel korábban hasonló címmel készített francia nyelvű tanulmányával. Egy héttel később azt is feltártuk, hogy ezenfelül 17 oldal Klaus Heinemann német professzor 1991-ben megjelent tanulmányának fordítása.

A hvg.hu a doktori dolgozat további mintegy hat oldaláról derítette ki annak forrását.

Színes-szagos brosúra

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1990-ben kiadott egy gazdag képanyaggal illusztrált, kétnyelvű (francia és angol) kiadványt, amely átfogóan mutatja be az olimpiai mozgalom működését, szervezetét. A brosúrát Schmitt szintén felhasználta és beépítette disszertációjába.

Schmitt Pál a parlamentben - oszlik a homály
©

Az államfő a disszertáció szövegében sehol nem hivatkozott a kiadványra, és idézőjelek sem találhatók – mint korábban megírtuk, a dolgozatban nincsenek forrásfeltüntető lábjegyzetek. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a mű szerepel a dolgozat végén közölt irodalomjegyzékben, igaz, a többi már korábban azonosított forráshoz hasonlóan magyarul, és nem szabályosan megadott bibliográfiai adatokkal.

Idézőjel és forrásmegjelölés nélkül

A forrásul használt másik dokumentum az Olimpiai Charta 1991. június 16. és 1992. július 23. között, vagyis Schmitt doktori védése idején hatályos szövege. Értelemszerű, hogy az olimpiai programról szóló munka szerzője foglalkozik az olimpiai mozgalom alapdokumentumának számító Olimpiai Charta éppen hatályos rendelkezéseivel. A charta ráadásul jogi jellegű szövegnek tekinthető, ezért az olimpiai programra vonatkozó rendelkezéseinek pontos, szó szerinti idézése is indokolt lehet.

Az azonban még egy jogi jellegű szöveg esetében is megkérdőjelezhető, hogy a felhasznált dokumentumból átvett szövegrészletek idézőjel és forrásmegjelölés nélkül szerepeljenek. Az ilyen típusú szövegeknél elvárható annak közlése is, hogy a tárgyalt rendelkezés melyik cikk melyik bekezdésében található. Schmitt disszertációjában ezek közül egyikre sem történik utalás.

Ebben a szövegrészletben Schmitt három helyen is hivatkozik az Olimpiai Chartára: a charta „nem tesz különbséget”, „rögzíti”, „megismétli”, vagyis a szövegből kiderül, hogy a charta rendelkezéseivel foglalkozik a szerző, sőt néhol megjegyzéseket is fűz az (idézőjelek nélkül) idézett rendelkezésekhez. A szöveg összességében mégis nem több, mint az 1992-ben hatályos Olimpiai Charta 52. és 53. szakaszának fordítása vagy némely esetben parafrázisa, egyszerű átfogalmazása. Schmitt az irodalomjegyzékben megint csak magyarul és pontatlanul adja meg a bibliográfiai adatokat.

Az alábbiakban betűhíven, az idegen nyelvű forrásokat Schmitt szövege mellé tördelve közöljük összehasonlító táblázatainkat.

 

Az olimpiai mozgalom alapelve, célkitűzései és Alapfogalmak, meghatározások (2–6. o.)
©

Az olimpiai programba kerülés jelenlegi előírásai (16–18. o.)
©

A köztársasági elnök dolgozatának végén 10 számozatlan oldalon 7 db táblázat és 2 db diagram található. Valamennyi Nikolaj Georgiev 1987-es tanulmányából való: a táblázatok és diagramok szövege szó szerinti fordítás, a táblázatok és diagramok emellett formailag egy az egyben megegyeznek a Georgiev-tanulmányban szereplő táblázatokkal és diagramokkal. A forrásra, Georgiev francia nyelvű tanulmányára az államfő ezúttal is elmulasztott hivatkozni.

Két táblázat, egyféle összetétel

Táblázatok és diagramok Schmitt Pál Az újkori olimpiai játékok programjának elemzése (Budapest, 1992) című doktori disszertációjában

Ugyanezek a táblázatok és diagramok Nikolaj Georgiev Analyse du programme olympique (des Jeux de l’Olympiade) (Lausanne, 1987) című tanulmányában

 

 

1. sz. táblázat

Tableau No 1 (8. o.)

2. sz. táblázat

Tableau No 2 (9. o.)

3. sz. táblázat

Tableau No 3 (12. o.)

4. sz. táblázat

Tableau No 4 (14. o.)

5. sz. táblázat

Tableau No 6 első része (29. o.)

6. sz. táblázat

Tableau No 6 második része (29. o.)

7. sz. táblázat

Tableau No 7 (30. o.)

1. sz. diagram

Diagramme No 1 (10. o.)

2. sz. diagram

Diagramme No 3a (13. o.)

Fogyó dolgozat

Schmitt Pál egyhetes hallgatás után január 18-án reagált először az egy héttel korábban megjelent, a plágiumgyanút felvető cikkünk állításaira. Az államfő a Kossuth Rádió reggeli műsorában utasította vissza a plágiumvádakat, és azt mondta, hogy a 180 oldalnyi – szerinte az egyes jegyzőkönyvekből mindenki, így Georgiev számára elérhető – „törzsanyagon” felül a dolgozatában a fennmaradó 30-35 oldalnyi szöveg (amely Schmitt szerint a következeteseit tartalmazza) a saját munkája.

A hvg.hu az interjú után ugyanakkor azt is bemutatta, hogy Schmitt ebben sem mondott igazat, hiszen dolgozatának "Következtetések" című fejezete szinte teljes egészében a Georgiev-mű egyik fejezetének átvétele. A január 19-én megjelent cikkünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy nemcsak a bolgár sportkutató, Nikolaj Georgiev 1987-es munkájából vett át jelentős részeket Schmitt Pál, hanem egy német sportszociológus, Klaus Heinemann egyik tanulmányából is oldalakat fordított le és illesztett be az 1992-es értekezésébe.

A fentieket figyelembe véve Schmitt 215 oldalas dolgozatából mindösszesen kb. 12 oldal maradt. A 10 számozatlan oldalt is a disszertációhoz számítva úgy tűnik, hogy 225 oldalból 213 oldal, vagyis a szöveg 94,6 százaléka más munkák átvétele.

A Testnevelési Főiskola jogutódja, a Semmelweis Egyetem (SE) több héttel a hvg.hu első cikke után döntött úgy, hogy vizsgálóbizottságot állít fel. A testület összetétele nem nyilvános, mint ahogy az eddig elvégzett munka sem, annyit lehet csupán tudni, hogy március 28-án közlik jelentésüket. A hvg.hu felajánlotta, hogy a bizottság rendelkezésére bocsátja Georgiev tanulmányát, melyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lausanne-i könyvtárából kölcsönöztünk ki, és amelyből tudomásunk szerint Magyarországon csak egy példány lelhető fel (a könyvtár január óta zárva tart). Egyelőre a bizottság nem kérte el a dokumentumot. Hétfőn megkerestük a kar vezetését, kérdésünkre azt írták, a bizottság munkájához minden szükséges dokumentummal rendelkezik, több ülést is tartottak már.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
M. László Ferenc Itthon

Plágiumügy: Orbán nem szívesen engedi el Schmitt kezét

Tabuként kezelik a Fideszben az államfő doktori disszertációja ügyében még január közepén kipattant botrányt. A hvg.hu információi szerint mostanáig sem a frakcióüléseken, sem az elnökségi értekezleteken nem került elő, pedig a parlamenti képviselők többsége igen kínosnak tartja Schmitt Pál plágiumgyanús ügyét. A kormánypárti politikusok Orbán Viktor útmutatására várnak, ám szerintük a miniszterelnök-pártelnök nem szívesen engedi el Schmitt kezét, miután 2010 májusában keményen megküzdött a pártja vezérkarával azért, hogy személyes jelöltjét válasszák államfőnek.

Kósa András Itthon

Török Gábor: csodálkoznék, ha Schmitt nyáron még elnök lenne

A Schmitt Pál plágiumügye körül történtek reményt adnak arra, hogy Magyarország nem teljesen Kelet: az ügy szereplői a tisztázás irányába mozdultak el, furcsa lenne, ha Schmitt Pál a nyári szabadságára elnökként menne – mondta a hvg.hu-nak Török Gábor. A Corvinus Egyetem tanárát arról is kérdeztük, mit szól a Fidesz-tábor Orbán Viktor „fegyverletételéhez” és mit hozhat az ellenzéknek a 2012-es év.

hvg.hu Itthon

Miből dolgozik a Schmitt vizsgálóbizottság egy hónapja?

Egy hónapja dolgozik a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Testnevelési Főiskolai Karán az a vizsgálóbizottság, melynek el kell döntenie, követett-e el plágiumot doktori dolgozata elkészítésekor Schmitt Pál. A hvg.hu információi szerint Nikolaj Georgijev bolgár kutató eredeti tanulmányából egy példány lelhető fel Magyarországon, ez szerkesztőségünk birtokában van, egyelőre senki nem kérte tőlünk.

MTI / hvg.hu Itthon

Kövér: nem időszerű Schmitt lemondásáról beszélni

Kövér László nem tartja időszerűnek Schmitt Pál köztársasági elnök lemondásának kérdését, és számára nyilvánvaló, hogy az ügy nem az államfőről, nem is az ő tudományos tevékenységéről, hanem a jelenleg kormányzó erők lejáratásának szándékáról szól. A házelnök ezt az MTI-nek adott hétvégi interjújában mondta, amelyben arról is beszélt, hogy a képviselőket védő házőrséget, valamint a képviselőket megregulázó új etikai normákat szeretne. Kövér szerint "széles körű népi igény", hogy a parlamenti képviselők ne válthassanak frakciót.

hvg.hu Itthon

Mélyponton Schmitt Pál népszerűsége

A januári közvélemény-kutatások szerint elérte eddigi mélypontját Schmitt Pál népszerűsége. Ugyanakkor a pártok közötti erőviszonyok nem változtak jelentősen. A bizonytalanok aránya továbbra is rendkívül magas, a kormánypárt támogatottsága csökken, az ellenzéki pártok népszerűsége pedig stagnál - áll a Political Capital elemzésében.

hvg.hu Itthon

Pokorni: Schmittnek le kell mondania, ha plagizált

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kormánypárti politikusok szerint le kellene-e mondania Schmitt Pálnak, ha az egyetemi vizsgálat során bebizonyosodik, hogy plagizált. Riporterünk az államfővel is találkozott, így neki is feltette a kérdést. Videó.

30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból

30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból

Bioparfüm és natúr krémek: a környezetvédelem illatai

Bioparfüm és natúr krémek: a környezetvédelem illatai

Összeállt Márki-Zay, Botka és Mirkóczki, együtt küzdenek

Összeállt Márki-Zay, Botka és Mirkóczki, együtt küzdenek

Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!

Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!

Siófokon több adót kell fizetni a Balaton-parti luxuslakások után

Siófokon több adót kell fizetni a Balaton-parti luxuslakások után

Megindították a fegyelmi eljárást Burján Csaba ellen a botrányos posztja miatt

Megindították a fegyelmi eljárást Burján Csaba ellen a botrányos posztja miatt