Tetszett a cikk?

A délkelet-ázsiai természeti katasztrófa miatt sok magyar utas kényszerült lemondania éppen esedékes külföldi útját, ám számos utazási iroda „vis maior” kárra hivatkozva nem, vagy csak részlegesen fizette volna vissza a részvételi díjat. De mi számít vis maiornak a jog szerint és mit tehetünk, ha például természeti katasztrófa miatt hiúsul meg külföldi nyaralásunk?

A magyar jogban a vis maior fogalmára nem adható pontos meghatározás. A Ptk. kommentár a vis maiort az elháríthatatlanság egyik eseteként határozza meg, a természeti események, állati közrehatás, stb. mellett. Így vis maiornak az olyan eseményt tekinti, amely esetén a technika adott fejlettségi szintjére és a gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel nem áll fenn a védekezés lehetősége.

A Munka Törvénykönyve kommentárja a vis maior eseményeket a fentiektől sokkal bővebben, a munkavállaló személyétől függetlenül objektíve bekövetkezett, elháríthatatlan akadályként (például árvíz, hóvihar, baleset, sztrájk, stb.) határozza meg.

Az utazási és utazást közvetítő tevékenységről szóló 214/1996. Korm. rendelet vis maiorként szabályozza az olyan szokatlan, előre nem látható körülményt, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani (rendelet 12. § (6). Bekezdés c. pont). Így ez alapján nem minősíthető vis maiornak télen, egy síparadicsomban bekövetkező hóvihar, mert bár ez az a vállalkozó akaratán kívül áll, ezt elhárítani nem képes, de szokatlannak nem minősíthető.

Vis maior esetén a minket ért kár megtérítését általában senkitől sem követelhetjük. Bár az utazási vállalkozó felel az utazási szerződés betartásáért, illetve a hibás teljesítésből eredő károkért, de vis maior esetén nincs kártérítési felelőssége (rendelet 12. §.).

Kártérítést esetleg abban az esetben kérhetünk, ha valamely olyan természeti esemény miatt ért minket kár, amelyet az ennek megfigyelésére, előrejelzésére létrehozott szerv észlelt, vagy kellő körültekintés mellett észlelhetett volna, és ha időben figyelmeztet minket az esemény bekövetkezésére – illetve a kárt jelentős mértékben mérsékelni lehetett volna. Kártérítés csak ettől a szervtől kérhető.

A vis maior által okozott kár kockázatát megfelelő biztosítás megkötésével csökkenthetjük.

dr. Benkő Ferenc
Benkő és Boros Ügyvédi Iroda

Jogi tanácsok

Jár-e kártérítés, ha szórakozóhelyen lopnak tőlünk?

Miközben egy étteremben, kávéházban gyanútlanul beszélgetünk, előfordulhat, hogy ellopják a kabátunkat, táskánkat, vagy esetleg a pénztárcánkat. Ilyen jellegű bűncselekmények esetén csekély az esély arra, hogy a rendőrség elkapja a tettest. Mégis van lehetőség arra, hogy a kárunkat megtérítsék.

Jogi tanácsok

Mit tegyünk, ha meghibásodott a frissen vett árucikk?

Az üzletekben vásárolva sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy a kereskedővel egyben fogyasztói szerződést is kötünk. Ez alapján a kereskedő nemcsak átadja a vásárlónak a megvásárolt cikket, hanem az áru hibája esetén kárpótolnia kell a vásárlót.

Jogi tanácsok

Mire figyeljünk, ha közvetítőn keresztül keresünk külföldi munkát?

Az újságokat olvasva sokszor találkozhatunk külföldi munkavégzésre csábító hirdetésekkel. Gyakran csak utólag derül ki, hogy a munkavállaló „nem olyan lovat akart”, azaz nem azt a munkát kell végeznie, amit meghirdettek, vagy éppen nem olyan feltételek mellett, mint ígérték. Az elővigyázatosság tehát nem árt ilyen esetekben.

Jogi tanácsok

Ki fizeti a kárt, ha azt ismeretlen jármű okozta?

Ha gépjárművel olyan személy okoz nekünk kárt, aki rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, a biztosító megtéríti a kárunkat. De kártérítést akkor is kaphatunk, ha a járműnek nincs biztosítása, illetve ha ismeretlen.

A Google megcsinálta az appot, amely segít távolságot tartani a többi embertől

A Google megcsinálta az appot, amely segít távolságot tartani a többi embertől

Ha loptok, lövünk – Trump kirohanását elrejtette a Twitter

Ha loptok, lövünk – Trump kirohanását elrejtette a Twitter

Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén

Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén