szerző:
hvg.hu

Gyakorlatilag változatlan az internetes közhangulat – derül ki az NRC Piackutató június végi felméréséből. A hvg.hu NetHangulat Index mindössze egyetlen pontot emelkedett, és most 29 ponton áll, a pesszimisták aránya pedig még mindig több mint 70 százalék. Az egyetlen komoly változás a rendőrség megítélésében történt: az elmúlt hónap drámai csökkenését követően júniusban jelentősen nőtt a fegyveres testület bizalmi indexe.

Az NRC Piackutató immár több mint másfél éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. 2007 első félévében az internetes közhangulat gyakorlatilag stagnált – a kivételt csupán március jelentette, amikor a NetHangulat index elérte a 31 pontot, amelynél magasabbat az elmúlt egy évben nem mértünk. Áprilisra azonban az index visszaesett 28 pontra, és júniusban is csupán egyetlen ponttal volt magasabb: jelenleg 29 ponton áll.

A NetHangulat index éppen egy éve, még 2006 júniusában, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant 30 pont alá, és azóta egy igen szűk (25-31 közötti) intervallumban mozog – az aktuális belpolitikai események vagy az emberek hangulatát hagyományosan befolyásoló tényezők csak kisebb ingadozást okoztak az index értékében.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés korábbi hónapokkal megegyező módon novemberben is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében borúlátó hangulat jellemezte. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Júniusban az internetezők 71 százaléka számít pesszimistának, és csupán 22 százalék gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Májushoz képest tehát ugyan valamivel csökkent a borúlátók tábora, ám a bizakodóké nem nőtt – az index egy pontos emelkedése a bizonytalanok számának növekedésével magyarázható.

Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

április

május

június

Optimista
Egyértelműen vagy inkább
jól alakulnak a dolgok

22%

22%

22%

Nem tudja megítélni

6%

5%

7%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok

72%

73%

71%

A NetHangulat indx értéke továbbra sem azonos az egyes társadalmi csoportokon belül. A férfiak továbbra is optimistábbak, mint a nők – előbbiek körében 32, utóbbiak körében 26 ponton áll az index –, és még az eddigieknél is feltűnőbb a legidősebbek relatíve bizakodó attitűdje: az ötven év feletti internetezők körében júniusban 42 pontos indexértéket mértünk.

Továbbra is bíznak a gazdasági helyzet javulásában (Oldaltörés)


Az ország jelenlegi helyzete

Az ország várható helyzete egy év múlva

2006. VII.

26

34

2006. VIII.

22

23

2006. IX.

31

36

2006. X.

31

35

2006. XI.

30

32

2006. XII.

32

33

2007. I.

30

32

2007. II.

29

33

2007. III.

31

35

2007. IV.

28

31

2007. V.

27

30

2007. VI.

28

31

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország jelenlegi helyzetére vonatkozó index – a főindexhez hasonlóan – szintén 1 pontot nőtt az előző hónaphoz képest, így ez az index jelenleg 28 ponton áll. Az ország helyzetére vonatkozó mérőszám, csakúgy, mint a főindex, augusztusban érte el mélypontját (22 pont), ám már szeptemberben jelentősen nőtt, és sokáig gyakorlatilag változatlan maradt – az utóbbi hónapokban azonban ismét 30 alatti értékeket vesz fel. Júniusban is az egészségügyi ellátással és az ország gazdasági helyzetével voltak leginkább elégedetlenek az internetezők (ötös skálán egyik sem éri el a 2-es átlagot) – de még a legjobbnak ítélt tényező, a demokrácia működése is 2,3-es átlagértéket kapott.

Az ország egy évvel későbbi helyzetére vonatkozó mérőszám szintén 1 ponttal nőtt. A júniusi 31-es érték egyrészt azt mutatja, hogy a netpolgárok továbbra is lényegesen pesszimistábbak a közeljövőt illetően, mint márciusban, amikor relatíve magas, 35-ös értéket mértünk – másrészt viszont továbbra is arra számítanak, hogy egy év múlva a mostani állapotnál jobb lesz a helyzet. Ez az óvatos bizakodás szinte minden hónapban megfigyelhető volt – és a júniusi mérés során is azt tapasztaltuk, hogy az internetezők csak a demokrácia működésében és a szociális helyzetet illetően nem várnak jelentős változást, a többi tényező esetében viszont javulásra számítanak. Leginkább a gazdasági helyzetet illetően várnak pozitív változást, de az egészségüggyel kapcsolatban is bizakodóak – igaz, úgy vélik, 2008 júniusában is az egészségügy lesz a legproblémásabb terület.

2008 júniusában valamivel jobban élünk majd?

Az egyén jelenlegi helyzete

Az egyén várható helyzete egy év múlva

2006. VII.

52

52

2006. VIII.

50

51

2006. IX.

55

55

2006. IX.

53

53

2006. IX.

53

53

2006. X.

53

53

2006. XI.

51

51

2006. XII.

52

52

2007. I.

51

52

2007. II.

51

52

2007. III.

51

54

2007. IV.

48

51

2007. V.

49

52

2007. VI.

50

52

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke márciusig minden esetben elérte a középpontot jelentő 50-es értéket – áprilisban azonban megszakadt a sorozat, az index értéke 48 pontra csökkent – utána azonban lassú növekedésnek indult, és júniusra ismét elérte az 50 pontot. Az internetezők személyes életükre vonatkozó várakozásai is ugyanakkor nem változtak az egy hónappal ezelőttihez képest – az index 52-es értéke azt mutatja, hogy az ország helyzetében rövidtávon bekövetkező változások – elsősorban anyagi helyzetükben – számukra is érezhetővé válnak majd, ugyanakkor jelentős javulásban továbbra sem bíznak.

Jelentősen javult a rendőrség bizalmi indexe (Oldaltörés)

Nem csak az indexek, hanem a vizsgált intézmények többségének presztízse sem változott számottevően az elmúlt egy hónapban. Bár néhány esetben egytized-pontos emelkedést figyelhettünk meg, az ilyen mértékű változás nem haladja meg a statisztikai hibahatárt.

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

május

június

változás

Alkotmánybíróság

5,9

5,9

-

ENSZ

5,7

5,8

fel

Európai Unió

5,5

5,5

-

NATO

5,2

5,3

fel

Ombudsmanok

5,1

5,1

-

Bíróságok

4,9 5,0

fel

Köztársasági elnök

4,9

4,9

-

Civil szervezetek

4,5

4,8

fel

Rendőrség

4,0

4,6

fel

Önkormányzatok

4,5

4,5

-

Egyházak

3,9

4,1

fel

Kormány

3,1

3,2

fel

Parlament

3,1

3,2

fel

Politikai pártok

2,4

2,5

fel

Csupán két intézmény esetében regisztráltunk jelentősebb változást – két olyan intézménynél, amelyeknek a bizalmi indexe májusban nagyobb mértékben esett. A civil szervezetek bizalmi indexe 4,5-ről 4,8-re, míg a múlt hónapban csaknem egy egész pontos bizalomvesztést elszenvedő rendőrségé 4-ről 4,6-re nőtt. Úgy tűnik tehát, a rendőrséggel kapcsolatos botrányok elcsendesedése, illetve az elmúlt hetek fejleményei ha teljesen helyre nem is állították, de jelentősen növelték a fegyveres testület iránti bizalmat.

A felmérést az NRC 2007. június 26-30. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyoztuk, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
hvg.hu Itthon

Csökkent a bíróságokba vetett bizalom

Az év második hónapjában nem változott a hvg.hu NetHangulat Index értéke, februárban ugyanúgy 27 ponton állt, mint egy hónappal ezelőtt – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az internetezők mindössze 18 százaléka optimista, háromnegyedük szerint viszont rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Mélyrepülésben a kormány és az elnöki intézmény presztízse

Nem változott jelentősen az internetezők közhangulata az utóbbi egy hónapban – ez olvasható ki az NRC Piackutató november végén végzett felméréséből. Bár a hvg.hu NetHangulat index 2 pontot emelkedett, és némiképp nőtt az optimisták aránya, az internetezők közel háromnegyede még mindig úgy véli: rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

A netezők szinte értéktelennek látják a politikai pártokat

Átmeneti volt a hvg.hu NetHangulat index márciusi emelkedése – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Április végére ugyanis ismét a korábbi szintre esett vissza az index értéke, és az internetes társadalom 72 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Az internetező nők pesszimisták maradtak

Az augusztusi mélypont után szeptember végére ismét emelkedett a hvh.hu NetHangulat index értéke annak ellenére, hogy a belpolitikai események további visszaesést is kiválthattak volna.

hvg.hu Itthon

Továbbra sem vagyunk túl bizakodóak

Március végére 4 ponttal nőtt a hvg.hu NetHangulat index értéke – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Jelentősen nőtt az optimisták aránya, de még mindig csupán az internetezők 23 százaléka gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok.

hvg.hu Itthon

Év végére a netpolgárok pesszimizmusa bizonytalanságba fordult

Az év végére valamelyest javult az internetezők közhangulata – ez olvasható ki az NRC Piackutató december végi felméréséből. Egy hónap alatt újabb 3 pontot emelkedett a hvg.hu Nethangulat index, amely így most már 5 ponttal magasabban áll, mint október végén.

hvg.hu Itthon

Ismét romlott a köztársasági elnök megítélése

Októberre ismét esett a hvg.hu NetHangulat index értéke. Bár az internetezők több mint háromnegyede szerint Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok, az ország gazdasági helyzetét valamivel jobbnak érzik, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább a demokrácia működésével és az ország nemzetközi megítélésével kapcsolatban romlott a netezők véleménye – mindez valószínűleg az elmúlt napok-hetek belpolitikai eseményeinek is köszönhető.

hvg.hu Itthon

Rekordot döntöttek a pesszimisták

Júliusról augusztusra 31-ről 25 pontra csökkent az internetezők közhangulatát mérő index értéke – derül ki az NRC Piackutató cég augusztusi felméréséből. Az elmúlt egy hónapban 7 százalékot emelkedett a pesszimisták aránya, s az egy éves születésnapját ünneplő NetHangulat Index még sohasem állt ilyen alacsonyan.

hvg.hu Itthon

Év eleji pesszimizmus a netpolgárok között

Az új év elejére ismét csökkent a hvg.hu NetHangulat index értéke, amely január végén 27 pontot vett fel – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. Az internetezők ismét közel háromnegyede véli úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és csak minden ötödik hálópolgár nevezhető optimistának.

hvg.hu Itthon

Drámaian romlott a rendőrség megítélése

Nem változott az internetes közhangulat az elmúlt egy hónapban, a hvg.hu NetHangulat index május végén ugyanúgy 28-as értéket vett fel, mint áprilisban – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A friss vizsgálat legszembeötlőbb eredménye, hogy – az elmúlt hetek botrányainak hatására – jelentősen romlott a rendőrség megítélése.

Büntetőilletéket vezetne be a kormány a telekspekulánsok ellen

Büntetőilletéket vezetne be a kormány a telekspekulánsok ellen

Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora

Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora

Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől

Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől

Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja

Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja

Óriási az érdeklődés a Disney+ iránt, milliók regisztráltak a szolgáltatásra

Óriási az érdeklődés a Disney+ iránt, milliók regisztráltak a szolgáltatásra

Doku360: "Nem gondoltuk, hogy szabadok vagyunk, de nem akartunk olyanok lenni, mint mások"

Doku360: "Nem gondoltuk, hogy szabadok vagyunk, de nem akartunk olyanok lenni, mint mások"