A pártokat a nyár sem tudta velünk megszerettetni

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Jelentősen javult az internetes közhangulat az elmúlt hónapban – derül ki az NRC Piackutató június végi felméréséből. A hvg.hu NetHangulat Index 3 pontot emelkedett, és július végén 32 ponton állt, az optimisták aránya pedig hosszú idő után újra meghaladta a 25 százalékot.

Az NRC Piackutató immár több mint másfél éve méri fel az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról és a közeljövőt illető várakozásairól. 2007 első félévében az internetes közhangulat gyakorlatilag stagnált, a kivételt csupán március jelentette, amikor a NetHangulat index elérte a 31 pontot. Július végén ennél is magasabbra kúszott az index – a 32 pontos érték 3 pontos növekedést jelent a megelőző hónaphoz képest. A politikai uborkaszezon, a nyári szabadságok – úgy tűnik – jó hatással vannak az internetezők hangulatára, ilyen „magas” indexértéket ugyanis több mint egy éve nem mértünk.

Emlékezetes, hogy a Nethangulat index még tavaly júniusban, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant egyetlen hónap alatt 40-ről 27 pontra, majd egy ugyancsak júliusi emelkedést követően (31 pont) augusztusban érte el eddigi mélypontját (25 pont). Azóta az index egy igen szűk (25-31 közötti) intervallumban mozgott, ez tört meg most július végén. Kérdés azonban, hogy az év hetedik hónapja ezúttal valódi áttörést hoz-e, vagy a tavalyihoz hasonlóan most is csak átmeneti, szezonális hangulatjavulásnak vagyunk tanúi.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés korábbi hónapokkal megegyező módon novemberben is a következő volt:

Általában milyennek látja a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok? (pont; max.: 100, min.: 1)

2006/08

09

10

11

12

2007/01

02

03

04

05

06

07

25

30

26

28

31

27

27

31

28

28

29

32


A NetHangulat Index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyékében borúlátó hangulat jellemezte. Az index eddigi maximumát az országgyűlési választások idején érte el, minimumát pedig a gazdasági megszorító csomag részleteinek napvilágra kerülésekor. Júniusban az internetezők 67 százaléka számít pesszimistának, és 26 százalék gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Bár az internetezők kétharmada még mindig inkább borúlátó, hosszú idő után először ilyen alacsony a pesszimisták aránya – arányukban májushoz képest 6 százalékpontos csökkenést figyelhettünk meg.

Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok? (százalék)

május

június

július

Optimista
Egyértelműen
vagy inkább jól
alakulnak a dolgok

22

22

26

Nem tudja megítélni

5

7

7

Pesszimista
Egyértelműen
vagy inkább rosszul
alakulnak a dolgok

73

71

67

Jobb, de még mindig erősen pesszimista (Oldaltörés)

A NetHangulat Index értéke nem azonos a különféle társadalmi csoportokon belül, bár éppen júliusban csökkentek a különbségek, ami annak köszönhető, hogy éppen a legpesszimistább társadalmi rétegekben nőtt leginkább az index értéke. A férfiak esetében két, a nők körében viszont öt pontos növekedést figyelhettünk meg, de ugyancsak öt pontos emelkedést regisztráltunk a községekben élők és a 30 év alattiak körében is. Az 50 felettiek esetében ezúttal csak egy pontot emelkedett az index értéke, de még így is ez a korosztály az, amelyik egyértelműen a legoptimistább: esetükben 43 ponton áll a NetHangulat Index.


Az ország
h
elyzete

2006/08

09

10

11

12

2007/01

02

03

04

05

06

07

Jelenleg

22

31

31

30

32

30

29

31

28

27

28

31

Jövőre

23

36

35

32

33

32

33

35

31

30

31

33

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelő ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat Indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország jelenlegi helyzetére vonatkozó index – a főindexhez hasonlóan – szintén 3 pontot nőtt az előző hónaphoz képest, így ez az index jelenleg 31 ponton áll. Az ország helyzetére vonatkozó mérőszám, csakúgy, mint a főindex, tavaly augusztusban érte el mélypontját (22 pont), ám már szeptemberben jelentősen nőtt, és sokáig gyakorlatilag változatlan maradt – 2007 második negyedévében azonban ismét 30 alatti értékeket vett fel, amihez képest a júliusi érték „kimagaslónak” számít. Júniushoz képest számottevően nőtt a demokrácia működésével való elégedettség (talán éppen a politikai uborkaszezon következtében), de a közlekedés helyzetével kapcsolatban is javult az internetezők véleménye. Leginkább továbbra is az egészségügyi ellátással és az ország gazdasági helyzetével elégedetlenek (ötös skálán mindkettő épphogy eléri el a 2-es átlagot) – igaz, pont ezeken a területeken bíznak a legnagyobb mértékű javulásban.

Egy éven belül pozitív változásokat várnak az internetezők – az előbbiek mellett – a közlekedést és az ország nemzetközi megítélését illetően is. Az egy évvel későbbre vonatkozó várakozásokat mutató index így 2 ponttal magasabb, mint a jelenlegi helyzetre vonatkozó – a 33-as érték tehát azt mutatja, hogy miközben a netpolgárok a júniusinál jobbnak ítélik a helyzetet, továbbra is fenntartják a közeljövőre vonatkozó szolidan pozitív várakozásaikat.

Az egyén
helyzete

2006/08

09

10

11

12

2007/01

02

03

04

05

06

07

Jelenleg

50

55

53

51

52

51

51

51

48

49

50

51

Jövőre

51

55

53

51

52

52

52

54

51

52

52

53


A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Az egyén jelenlegi helyzetét mutató index értéke márciusig minden esetben elérte a középpontot jelentő 50-es értéket – áprilisban azonban megszakadt a sorozat, az index értéke 48 pontra csökkent – utána azonban lassú növekedésnek indult, és júniusra ismét elérte az 50 pontot. A júliusi érték ennél egyetlen ponttal magasabb – ezzel párhuzamosan ugyancsak egy pontot nőtt az egy évvel későbbi helyzetet mutató index, amely jelenleg 53 ponton áll. A jelen, illetve a várt jövő közötti 2 pontos különbség továbbra is arra utal, hogy az internetezők úgy vélik, az ország helyzetében rövidtávon bekövetkező változások – elsősorban anyagi helyzetükben – számukra is érezhetővé válnak majd, ugyanakkor számottevő javulásban továbbra sem bíznak.

Intézményi bizalom (Oldaltörés)

Miközben a NetHangulat Index, valamint az egyes alindexek értéke júliusban jelentősen nőtt, a vizsgált intézmények közül egyiknek a presztízse sem változott számottevően. Bár 1-2 pontos növekedést-csökkenést több esetben is megfigyelhettünk, ezek a változások sehol sem haladják meg a statisztikai hibahatárt, így a bizalom változásáról egyik intézmény esetében sem beszélhetünk.

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

június

július

változás

Alkotmánybíróság

5,9

5,8

le

ENSZ

5,8

5,7

le

Európai Unió

5,5

5,6

fel

NATO

5,3

5,1

le

Ombudsmanok

5,1

5,3

fel

Bíróságok

5,0 5,1

fel

Köztársasági elnök

4,9

5,0

fel

Civil szervezetek

4,8

4,7

le

Rendőrség

4,6

4,7

fel

Önkormányzatok

4,5

4,6

fel

Egyházak

4,1

3,9

le

Kormány

3,2

3,3

fel

Parlament

3,2

3,3

fel

Politikai pártok

2,5

2,5

-

A felmérést az NRC 2007. július 26. és 31. között végezte ezer internethasználó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyozták, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.