szerző:
- esel -

Nem lehet kérdés, hogy a mostani tüntetések mögött valakik meghúzódnak. Legfőbb ideje volt, hogy a Párt lépjen a tarthatatlan ügyben.

Kedves olvasóink, Rogán Antal, a Párt frakcióvezetője a következők közlésére hatalmazta fel szerkesztőségünket: "az országvédelmi akciótervnek része lehetne az is, hogy kiderüljön, ki húzódik meg a mostani tüntetések mögött". Soha pártvezető ennél frappánsabban nem fogalmazta meg korunk lényegbevágó kérdését. Nem véletlen, hiszen Pártunk vezetői rátermett, a mozgalomban iskolázott, hazánkhoz hű vezetők, akik éjt nappallá téve a nép érdekeiért fáradoznak.

Nem lehet kérdés, hogy a mostani tüntetések mögött valakik meghúzódnak. Nincsenek véletlenek. Ahogy az sem volt véletlen, hogy országunk külső és belső fenyegetettsége, ellenségeinek támadásai közepette meg kellett születnie az országvédelmi akciótervnek. Nem nézhetjük tétlenül, hogy miközben megszédített, a Nyugat talmi csillogása előtt hasra esett fiatalok az utcán adnak hangot ellenséges, uszító "követeléseiknek", addig közben valakik mögöttük meghúzódnak.Vajon kik lehetnek ezek? "Ki finanszírozza ezeket az egyre drágább demonstrációkat, és milyen érdekből?" – kérdezi Rogán Antallal együtt szerkesztőségünk is.

"Ha valaki politikai okokból vagy gazdasági érdekekből, de ilyen eseményeket finanszíroz, akkor azok legyenek transzparensek, láthassuk, hogy ki húzódik meg a hátterében (...) Magyarország szuverenitását ma is fenyegeti veszély, de nincsenek eszközök a kezünkben. Egy országnak meg kell védenie a saját érdekeit" – állapítja meg a frakcióvezető, határozottan állítva: "lehet úgy csinálni, mint ha ez ilyen abszolút civil történet lenne, pedig valójában nem az". Mindannyiunk számára, akik nap mint nap a Népi Együttműködés Rendszerét (NER) építjük, megnyugtató tudni: hazánk bölcs vezetői pontosan tudják, hogy a"civil" tüntetőket valakik mozgatják.

A tények sajnos mind egy irányba mutatnak. "Egy komoly propaganda-hadjárat folyik Magyarország ellen. Olyan lejárató akciók keretében, melyeknek a tüntetésszervezés csak egy része" – hallhattuk a népi hírszerzés szakértőjétől, Földi Lászlótól. Komoly szavak. Megfontolt szavak, hovatovább. Érdemes figyelni rájuk, és mindent megtenni a sötétben bújkálók leleplezésére. Éberség! Pártnak, sajtónak ilyen helyzetben egy a hangja.

Teljesen egyértelművé vált mára, melyik nagyhatalom áskálódik újfent, és gerjeszt mesterséges feszültséget a hazi ellenzékben. "...amit André Goodfriend amerikai ügyvivő Magyarországon művel, az semmiféle diplomáciai játéktérbe nem fér bele", de ez nem is csoda, hiszen "az Egyesült Államok elveszítette a mértéket és súlyos identitászavarban szenved. Közép-Európát biztonsági kockázatnak tartja", holott éppenséggel ők, a minden mértéket vesztett globalo-imperialisták jelentik számunkra a kockázatot.

(Ne tartsuk véletlennek természetesen azt a hazug lejárató kampányt sem, amely – a CIA és az általa finanszírozott Szabad Európa Rádió "nemes" hagyományait folytatva – denunciálja, pl. "korrupcióval" vádolja vezetőinket. A nem véletlenül az V. kerületben székelő amerikai nagykövetség évek óta ontja az álságos, fabrikált "bizonyítékokat" Pártunk bölcs frakcióvezetőjének, Rogán Antalnak az állítólagos belvárosi "ügyeiről", miközben hallgat arról, hogy Amerikában ölik a négereket.)

Álláspontunk évtizedek óta változatlan, ahogy természetesen az is, hogy vigyázó szemünket – néhány év tévedés kivételével – Moszkvára vetjük. Ma alapvetően ugyanazt a harcot kell folytatnunk hazánk, népi demokráciánk szuverenitásáért, mint amiről már Berecz János is értekezett Ellenforradalom tollal és fegyverrel című halhatatlan művében. A külső ellenség fellazító aknamunkája már 1956 előtt is kimutatható volt:

"...látták a politikai bizonytalankodást, és tudtak a belső ellenséges elemek megélénkülő tevékenységéről. Ezekre összpontosították politikai akcióikat. Mindennek dacára számoltak azzal, hogy a magyar társadalom szerkezetében végbement gyökeres változásokat támogatják a dolgozó tömegek, ezért nem nyíltan ellenséges, hanem 'ellenzéki' programot fogalmaztak meg... A Szabad Európa Rádió vezetői figyelembe vették, hogy a szocializmusban a legfontosabb politikai erő a munkásosztály, ezért a munkások közé került deklasszált, kispolgári elemekhez fordultak, hogy 'belülről bontsák le a vasfüggönyt'. A funkcionáriusokkal szemben fokozták a fenyegető hangot, hogy növeljék a feszültséget és zavart körülöttük."

De persze a belső ellenség sem aludt, sőt, egyenesen felütötte a fejét:

"Az ellenséges tömörülések másik közös vonása, hogy eszméiket, a stratégia és taktika kidolgozásához szükséges irányelveket a nemzetközi imperialista szervektől kapták. Harmadik jellemzőjükként említhetjük, hogy e szervezetek között sajátos munkamegosztás alakult ki: a lényegileg azonos célok megvalósításáért más-más módszerekkel, más közegben és más taktikával dolgoztak. (...) Volt polgári vagy 'keresztény' politikusok, kispolgári liberális erők csoportosultak laza keretek között, és készültek a hatalom megszerzésére. Közülük egyik-másik szervezetten működött, mások csak alkalomszerűen vitatták meg a helyzetet, vagy programokat állítottak össze. (...) Kívülről kémek, diplomaták, ügynökök és futárok segítségével, a Szabad Európa Rádió adásaival és üzeneteivel irányították a belső szervezett ellenállást. A felfedett szervezetek kétharmada rendelkezett közvetlen nyugati kapcsolatokkal."

Soha ne feledjük tehát: egy tapodtat sem az ellennek! Magyarország azé, aki megműveli! Aki pedig a szomszédságában, az utcán, a munkahelyén amerikai tevékenységet észlel, azonnal jelentse az első rendőrőrsön. No pasarán!

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Felkapcsolták a Puskás Aréna lámpáit, elment a közvilágítás a környéken

Felkapcsolták a Puskás Aréna lámpáit, elment a közvilágítás a környéken

Hamarosan megjelenhet Budapest utcáin egy új napilap

Hamarosan megjelenhet Budapest utcáin egy új napilap

Vett-e kuglert Móricz Zsigmond József Attilának?

Vett-e kuglert Móricz Zsigmond József Attilának?

Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben

Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben

Napokon belül árulni kezdik a Huawei újabb jó kamerás mobilját

Napokon belül árulni kezdik a Huawei újabb jó kamerás mobilját

Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain

Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain