szerző:
travelline.hu

A követelést a BA visszalépésként értékeli, és nem tudja...

©

A követelést a BA visszalépésként értékeli, és nem tudja elfogadni. Ha a BA elfogadná a szakszervezet követeléseit, törvényt sértene, rossz irányba kormányozná a vállalatot és munkahelyek százait veszélyeztetné. 
A BA egyoldalúan meghosszabbította a jelenleg is érvényes Kollektív Szerződés hatályát 2009. április 30-ig és vállalta, hogy január 5-től intenzív tárgyalásokat kezdeményez az új KSZ-ről. A szakszervezetek azonban ragaszkodnak az idejétmúlt KSZ 3 éves meghosszabbításához. Tíz nappal ezelőtt is ugyanezt a követelést terjesztették a munkáltató elé.
A BA a munkavállalók nyugalma érdekében garantálta, hogy 2010. szeptember 31-ig nem hajt végre kiszervezést a biztonsági területeken.
Válaszukban a szakszervezetek megjelenítettek egy új pontot a követeléseik között. Feltételül szabják meg, hogy a BA kizárólag magyar munkavállalókat alkalmazzon a biztonsági területen. Ilyen döntést a BA nem hozhat, hiszen ezzel megsértené az Európai Unió és Magyarország törvényeit a szabad munkavállalásról.
Ugyancsak új pont a tervezetben, hogy a BA a jövőben nem vehetne igénybe kölcsönzött munkaerőt, szolgáltatást és a szakszervezetek tiltanák az idényjellegű foglalkoztatást is. Ez utóbbi megoldhatatlan feladat elé állítana a vállalatot egy szezonális forgalomnak kitett iparágban, mint amilyen a légiközlekedés.
A szakszervezetek „régi-új” tervezetében szereplő követelések olyan pontokat is meg kívánnak változtatni, amelyről már közös megállapodás született. Ilyen például a röntgengépeket kezelő munkatársak rendkívüli szabadságáról, vagy a határozott idejű szerződésekről szóló rész.
Újabb elemek is kerültek a megállapodás-tervezetbe. A szakszervezetek nem kívánnak minimális szolgáltatási színvonalat biztosítani egy esetleges újabb sztrájk esetére, munkahelyi garanciát kérnek a sztrájkban résztvevő, szervező munkavállalókra több évre előre.
A BA megoldási tervezete számos garanciát tartalmaz a takarítási, illetve létesítmény fenntartási területen dolgozók számára. Ezeket az érdekképviseletek elfogadták, ám a takarítás esetében ragaszkodnak a régi KSZ egy éves alkalmazásához az új munkaadónál is.

A mellékelt táblázatban összeállítottuk a munkáltató és a szakszervezetek által szerda este közösen kidolgozott megállapodás és a csütörtökön délelőtt a szakszervezetek által elkészített „újabb” tervezet főbb pontjait. A táblázat első oszlopában a szakszervezet újra elővett vagy újabb követeléseit. A másodikba a BA álláspontját tettük, amelyben szerepelnek azok a garanciák, amelyeket a BA a tegnapi döntésével egyoldalúan biztosított a dolgozóknak. Az utolsó oszlop pedig azokat a pontokat tartalmazza, amelyekben már korábban sikerült megállapodni.

Táblázat az eredeti megállapodás-tervezet és a szakszervezetek újabb követelései összehasonlítására
 

 
Szakszervezeti követelések
Budapest Airport álláspont
AMIBEN MEGÁLLAPODTUNK
Kollektív szerződés
A szakszervezetek kérik, hogy a jelenleg is hatályos KSZ 2011. december 31-ig maradjon érvényben.
  • A BA garantálja, hogy a jelenleg is hatályos KSZ 2009. április 30-ig érvényben marad.
  • Új Kollektív Szerződésről csak az összes szakszervezet bevonásával lehet megállapodni, ez sztrájkkövetelés nem lehet! A BA vállalta, hogy intenzív tárgyalásokba kezdünk 2009. január 5-től és úgy alakítjuk ki az új KSZt-t, hogy először a munkarendekben állapodunk meg.
  • A dolgozók biztonságát a tárgyalások alatt a jelenlegi KSZ meghosszabbítása garantálja.
 
1.     Változatlan Cafeteria (havi 47 750 Ft/fő)
2.     Nem lesz osztott munkaidő
3.     Változatlan végkielégítés és felmondás
4.     Változatlan a rendkívüli munkavégzésre járó pótlék mértéke
 
Biztonsági terület
A szakszervezetek kérik, hogy a BA ne alkalmazzon kölcsönzött munkaerőt, ne vásároljon szolgáltatást és idényjellegű foglalkoztatást és kizárólag magyar munkaerőt alkalmazzon.
A szakszervezeti követelés szöges ellentétben áll az EU törvényeivel, a munkaerő szabad áramlásának alapjogával és ellentétes a magyar jogszabályokkal is. 
 
 
A BA garantálja, hogy 2010. szeptember 30-ig nem hajt végre kiszervezést a biztonsági területen.
Létesítmény karbantartás
 
 
A szakszervezetek kérik, hogy a BA 2010. december 31-ig az új társaságot (FM Kft.) sem részben, sem egészben ne értékesítse.
 
 
 
 
 
 
 
A BA fölajánlott rengeteg garanciát amit a Szakszervezetek elfogadtak és vállalta, 2010. március 30-ig sem részben, sem egészben nem értékesíti az új társaságot.
 
A 2010. március 30-i határidőről már megállapodás született, de a szakszervezetek mégis visszaléptek.
 
A BA rögzítette, hogy a folyamat elsődleges célja nem az FM eladása, hanem a terület működtetésének áttekintése, optimalizálása.
 
 
 
Garanciák:
 
Biztos munka: A BA garantál egy 5 éves határozott idejű szerződést az FM Kft.-vel a BA létesítményeinek általános karbantartására .
Biztos KSZ: Az FM Kft. dolgozóira is a BA-nál hatályos KSZ vonatkozik.
Biztos bérfejlesztés: Az FM Kft. dolgozóit pontosan ugyanakkora bérfejlesztést kapnak, mint a BA dolgozóit.
Eladáskori garancia: Ha 2010. március 31-e után a BA az FM Kft. eladása mellett dönt, és a munkavállaló nem kíván az új cégnél dolgozni, akkor a hatályos KSZ szerinti végkielégítés jár neki, ami nem lehet kevesebb, mint a jelenlegi végkielégítés és járandóság.
 
Takarítás
 
A szakszervezetek kérik, hogy a BA garantálja, hogy az új munkáltatónál a jogutódlást követő egy évig változatlan marad a BA-nál jelenleg hatályos KSZ.
A BA fölajánlott rengeteg garanciát amit a Szakszervezetek elfogadtak. Minden egyes pontban megállapodtunk, kivéve a KSZ érvényességében az új munkáltatónál, de ezt a Munka Törvénykönyve egyébként is rendezi.
 
 
 
A takarítás kiszervezése folytatódik.
 
Garanciák:
Tulajdonosváltási jutalom: Azok a dolgozók, akik átkerülnek az új munkáltatóhoz 1 havi alapbérnek megfelelő juttatást kapnak a BA-tól.
 
Garantált végkielégítés: Azok a dolgozók, akik nem kívánnak az új munkáltatónál dolgozni, önkéntesen távozhatnak és a jelenlegi KSZ alapján kapják meg végkielégítésüket, járandóságukat.
 
Továbbfoglalkozási garancia: Aki akar és megfelel a feltételeknek UB-ellenőrként is folytathatja a munkát a BA-nál.
Bérfeszültségek csökkentése
 
 
A szakszervezetek kérik, hogy a bárfeszültségek kerüljenek megszüntetésre 2009. március 31-ig
A BA vállalta, hogy azoknál a biztonsági ellenőri munkaköröknél, amelyek ugyanolyan követelményeket támasztanak, mint az UB-ellenőri munkakör tervet dolgoz ki a bérkülönbségek rendezésére és mindent megtesz, hogy azokat 2009. december 31-ig megszüntesse.
 
A bérfeszültség megszüntetése nem a 2009-es bérmegállapodás terhére fog megtörténni.
Röntgen gépet kezelő munkavállalók rendkívüli szabadsága
 
 
A BA adjon évi öt nap pótszabadságot biztosít bizonyos munkaköröket betöltőknek.
A BA vállalta, hogy a bíróságnál kérvényezi az eljárás soron kívüli lefolytatását. A bíróság döntését mindkét fél kötelező érvényűnek fogadja el.
Ebben a pontban a hivatalos már megállapodás már meg született a Felek között, a szakszervezetek jegyzőkönyvileg elfogadták a BA álláspontját, de most mégis visszaléptek.
Üdülő
 
 
 
A BA átadja a szakszervezeteknek azt a levelet, amelyben már kérvényezte az üdülő visszaadását az MNV-től.
 
Amennyiben a vállalat visszakapja az üdülőt, azt nem hasznosítja más célra.
Határozott idejű szerződések és szezonális munkaerő
 
 
A BA vállalja, hogy az utasbiztonsági területen az összes határozott idejű szerződést határozatlan időre változtatja.
A BA vállalta, hogy az új munkarendek kidolgozása után a határozott és határozatlan szerződésekkel kapcsolatban végső döntést hoz.
 
A munkarendek új módszerét 2009. március 31-ig kidolgozzák a felek.
 
Április 1-től a 120. napot követően a BA írásban nyilatkozik a munkavállalónak, hogy kíván e vele határozatlan idejű szerződést kötni. 
 
 
Ebben a pontban a hivatalos már megállapodás már meg született a Felek között, a szakszervezetek jegyzőkönyvileg elfogadták a BA álláspontját, de most mégis visszaléptek.
 
Tájékoztatás a BA gazdasági helyzetéről
 
 
 
 
A BA legalább félévente tájékoztatja a szakszervezetek képviselőit a vállalat gazdasági helyzetéről, az azt befolyásoló tényezőkről.
Flotta Menedzsment – Jármű Osztály
 
 
 
A két szervezeti egység összevonásra kerül Flotta Menedzsment elnevezéssel.
A burkolatlan felületek karbantartásának társaságon belüli ellátásáról a felek tárgyalásokat folytatnak, a BA ezen ügyről csak a tárgyalásokat követően hozhat döntést.
Vegyes rendelkezések
A szakszervezetek nem kívánnak minimális szolgáltatási színvonalat egy esetleges újabb sztrájk esetére.
 
Semmilyen hátrányos következmény nem érheti a sztrájkban résztvevő, szervező munkavállalókat a következő években.
 
A munkáltató folyamatosan biztosítja a szakszervezetek számára a működési feltételeket, és minden szakszervezet részére három tisztségviselő korlátlan belépését biztosítja a repülőtér területére.
Az itt felsorolt követelések teljesen újak, a tárgyalások során eddig nem merültek fel.
 
 
 
 
 
 
A BA minden jogszabályi feltételt teljesít annak érdekében, hogy a munkavállalókat képviselők folyamatosan tudjanak dolgozni. 
 

 Budapest Airport


Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
A gimisek és a nyugdíjasok is örülhetnek a Telekom újításának

A gimisek és a nyugdíjasok is örülhetnek a Telekom újításának

Négyes karambol miatt zárták le a 4-es utat

Négyes karambol miatt zárták le a 4-es utat

Kiszámolták, mekkora nyugdíj járhat az átlagmagyarnak

Kiszámolták, mekkora nyugdíj járhat az átlagmagyarnak

Rossi elmondta, szerinte mi volt a különbség a szlovákok és a horvátok elleni meccs között

Rossi elmondta, szerinte mi volt a különbség a szlovákok és a horvátok elleni meccs között

Szexista reklám miatt mentek neki a közlekedési minisztériumnak Németországban

Szexista reklám miatt mentek neki a közlekedési minisztériumnak Németországban

Rendesen feldühítették a montenegróiak az angolokat

Rendesen feldühítették a montenegróiak az angolokat